PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI's om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen.

De integratie van AI-initiatieven in het huidige veranderportfolio van een organisatie is een indicator van de ernst waarmee zij zich aan de digitale toekomst committeert. Deze initiatieven variëren in omvang en complexiteit en kunnen uiteenlopen van incrementele verbeteringen tot radicale innovaties. Het is essentieel dat deze projecten niet alleen worden gestart, maar dat ze ook zijn gealigneerd met de algehele bedrijfsstrategie en dat ze duidelijke, gedefinieerde doelstellingen hebben.

 

Het verduidelijken van de prioriteiten van AI-projecten binnen de hele organisatie is een belangrijk aspect van een succesvolle uitvoering. Zonder een gemeenschappelijk begrip van doelstellingen, kan de uitvoering gefragmenteerd raken en de cohesie verliezen. Het is van cruciaal belang dat iedereen, van het topmanagement tot de werkvloer, niet alleen weet wat de prioriteiten zijn, maar ook begrijpt hoe hun rol bijdraagt aan het bereiken van deze doelen.

De ontwikkeling van AI binnen een organisatie moet worden benaderd met een multidisciplinaire samenwerking. Teams met diverse vaardigheden en achtergronden kunnen rijkere inzichten bieden en innovatie stimuleren. Het bevorderen van een cultuur waarin teams van elkaar leren en best practices delen, is net zo belangrijk als het samenstellen van de teams zelf.

De capaciteit van medewerkers om zich aan te passen aan nieuwe werkmethoden als gevolg van AI is een maatstaf voor de veerkracht van een organisatie. Het is een voortdurend proces, waarbij aanpassingsvermogen niet alleen wordt verwacht, maar ook wordt ondersteund door middelen zoals trainingen en opleidingen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich comfortabel en bekwaam voelen bij het navigeren door veranderingen en het omarmen van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden die door AI ontstaan.

Ten slotte, het vertalen van de AI-visie naar meetbare prestatie-indicatoren is fundamenteel om de vooruitgang te kunnen beoordelen en om te zorgen voor afstemming binnen de organisatie. Deze KPI’s moeten duidelijk gedefinieerd, communiceerbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen binnen de organisatie.

De balans in AI strategie-executie vereist dus niet alleen het stellen van doelen, maar ook het creëren van een omgeving waarin iedereen is uitgerust om deze doelen te bereiken en waarin de vooruitgang tastbaar is. Dit evenwicht zorgt ervoor dat AI-initiatieven niet alleen worden gelanceerd, maar ook levensvatbaar, duurzaam en succesvol zijn.

De 6 kerngebieden van het PrepAIr model

PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI’s om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen

PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

Turner Artificial Intelligence
PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

PrepAIr

AI Visie

Een duidelijke visie op AI biedt een strategisch kader, waarborgt ethiek, managet risico’s, stimuleert innovatie en bevordert organisatiebrede verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner PrepAIr?

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.