PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

In de dynamische wereld van kunstmatige intelligentie (AI) is het beheer van ‘Running AI’ een proces dat continue aandacht vereist. Organisaties moeten o.a. procedures opstellen om incidenten te identificeren en te adresseren. Dit proces behelst niet alleen het opsporen van incidenten maar ook het effectief communiceren en afhandelen ervan, waarbij de operationele teams cruciaal zijn. Hun bekwaamheid om problemen te beoordelen en op te lossen is van groot belang voor de veerkracht van de AI-systemen.

Het hebben van een centraal meldpunt voor AI-gerelateerde incidenten is een strategisch voordeel. Het zorgt voor een gecoördineerde aanpak en stelt de organisatie in staat om snel te reageren, wat de downtime minimaliseert en de impact op de bedrijfsvoering beperkt. Richtlijnen voor het afhandelen van deze incidenten bieden duidelijkheid en structuur en verzekeren dat alle medewerkers de procedure kennen en begrijpen.

Het toepassen van AI binnen de gehele waardeketen versterkt het concurrentievoordeel. AI-initiatieven mogen niet geïsoleerd worden binnen afzonderlijke silo’s; ze moeten worden ingebed in de kernprocessen van de organisatie. Dit betekent dat AI moet bijdragen aan het stroomlijnen en versnellen van processen van begin tot eind.

Een duidelijk gedefinieerd plan voor het beheer van geïmplementeerde AI-toepassingen is essentieel voor succes op de lange termijn. Dit plan moet zorgen voor regelmatig onderhoud, updates en de mogelijkheid tot schalen naarmate de organisatie en haar AI-ambities groeien.

Training en opleiding voor medewerkers zijn cruciaal voor een soepele overgang naar een AI-gedreven werkomgeving. Deze programma’s moeten niet alleen technische vaardigheden bijbrengen, maar ook medewerkers voorbereiden op veranderende rollen en processen. Dit vraagt om een proactieve aanpak van leren en ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat medewerkers zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende eisen van hun werk.

Bij het reageren op incidenten moeten organisaties snel en besluitvaardig handelen. Het proces van incidentbeheer moet duidelijk, snel en efficiënt zijn, met een stapsgewijze aanpak die zorgt dat incidenten worden geminimaliseerd en lessen worden getrokken voor toekomstige preventie.

De implementatie en opschaling van AI leveren waardevolle inzichten op. De organisatie moet leren van zowel successen als uitdagingen en deze lessen moeten worden ingebed in de organisatiecultuur en -processen.

Tot slot is het aantrekken en behouden van AI-talent een uitdagende maar essentiële taak. Organisaties moeten aantrekkelijke carrièrepaden en leeromgevingen bieden, en investeren in programma’s en evenementen die AI-vaardigheden ontwikkelen en verfijnen. Deze initiatieven zijn cruciaal voor het onderhouden van een innovatief en competitief voordeel in een AI-gedreven markt.

De 6 kerngebieden van het PrepAIr model

PrepAIr

AI Strategie-Executie

AI strategie-executie balanceert heldere doelstellingen, multidisciplinaire teams, voortdurende medewerkerstraining en KPI’s om innovatie en aanpassingsvermogen binnen organisaties te waarborgen

PrepAIr

Running AI

Effectief AI-beheer vereist heldere incidentidentificatie, bekwaamheid in probleemoplossing, geïntegreerde AI in waardeketens, gestructureerde trainingen, en een strategie voor talentontwikkeling en -behoud.

PrepAIr

AI Ecosysteem

Voor succesvolle AI-implementatie is inzicht in beschikbare kennis, capaciteit en data essentieel, aangevuld met externe expertise en partnerships, en ondersteund door een solide datamanagement en infrastructuur.

PrepAIr

AI Datamanagement

AI datamanagement vereist nauwgezette datahygiëne, systematische audits, flexibele IT-architectuur en een roadmap die AI-integratie en toekomstige groei ondersteunt, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.

Turner Artificial Intelligence
PrepAIr

AI Governance

AI Governance vereist duidelijke ELSA-beleidsdefinities, risicoregistratie, menselijk toezicht, balans in innovatie, biasbestrijding en transparantie voor verantwoorde en duurzame AI-toepassingen.

PrepAIr

AI Visie

Een duidelijke visie op AI biedt een strategisch kader, waarborgt ethiek, managet risico’s, stimuleert innovatie en bevordert organisatiebrede verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over Turner PrepAIr?

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u meer weten over wat Turner Strategie = Executie voor uw organisatie kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.