Introductie van nieuwe bedieningsconcepten

Informatieleverancier

Doorbraak: De juridische divisie van een grote informatieleverancier heeft in Nederland als onderdeel van de transitie naar een effectieve Go-To-Market per klantsegment nieuwe bedieningsconcepten geïmplementeerd. Deze concepten moesten recht doen aan de huidige en toekomstige waarde van klanten en prospects. Het doel was de marktdruk te verhogen en tegelijkertijd de relatief hoge verkoopkosten van bezoeken door accountmanagers drastisch terug te dringen. Ook wilde de informatiedienstverlener de meetbaarheid van verkoopinspanningen en resultaten verbeteren om zo meer grip te krijgen op de operatie en in staat te zijn deze sneller te kunnen bijsturen. Dit doel is bereikt door de introductie van telesalesteams voor verkoop aan klanten in het midden en lagere segment. De telesalesteams werden ook verantwoordelijk voor relatiebeheer. Tegelijkertijd is het online verkoopkanaal steviger gepositioneerd. De salesteams worden ondersteund door verbeterde salesdashboards, virtual meeting rooms en andere instrumenten.

Impact: De customer coverage in de betrokken klantsegmenten is door de introductie van telesalesteams in de eerste 6 maanden gestegen van 40% naar 70%, tegen significant lagere kosten. De portfolio value van klanten die via het efficiëntere telesaleskanaal bediend worden is substantieel en stijgt. Door middel van realtime dashboards worden cijfers als het aantal calls per dag en stand van zaken per salesmedewerker bijgehouden en op schermen gedeeld. Dat stelt de professionals in staat om zowel de eigen als de teamperformance in de gaten te houden en waar nodig snel bij te sturen. De succesvolle Nederlandse implementatie heeft navolging gekregen in andere Europese landen waar de juridische divisie van de informatieleverancier actief is; medewerkers hebben hier de beschikking kregen over een specifiek Go-To-Market Playbook.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer opdrachten

Energie & Utilities
Alexander Bruinsma

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Industrie en Technologie
Alexander Bruinsma

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Energie & Utilities
Cor Barelds

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Coloriet

In plaats van een pas op de plaats te maken, drong bestuurder Aukje Reinders er midden in de Coronacrisis op aan een nieuwe strategie te formuleren voor zorgorganisatie Coloriet. Met alle uitdagingen die er op de organisatie afkomen is er behoefte aan nieuw élan en nieuwe energie, is haar overtuiging.

Lees meer »
Zorg
Cor Barelds

Klimmendaal

Op initiatief van Verstegen Accountants uit Dordrecht maakte Edwin Schippers van Turner een organisatiescan van Klimmendaal, een revalidatiecentrum met hoofdkantoor in Arnhem. De organisatie had te maken met verschillende problemen: de gevolgen van een eerdere fusie, de Coronacrisis en daardoor een te ambitieuze veranderagenda. Bestuurder Martijn Kuit was blij met het advies om pas op de plaats te maken.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Cor Barelds

De Vereende

De Vereende, een schade- en verzekeringsbedrijf dat onder andere bijzondere risico’s verzekert, wilde een hogere efficiency realiseren, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd beter scoren op zowel klant- als medewerkerstevredenheid.

Lees meer »
Private sector
Alexander Bruinsma

Belron/Carglass

Belron opereert in een krimpende markt. Er zijn steeds minder autoruiten die vervanging of reparatie nodig hebben. Turner heeft Belron ondersteund bij het vinden van een toekomstbestendig en groeigericht businessmodel.

Lees meer »