Profile img

Lisette van Dam

Management Support Turner
"Ik ben graag een sparringspartner die actief betrokken is, daar krijg ik positieve energie van!"
arrow
arrow
scroll to

Onze mensen

Profile img

Adriaan de Vries

"Het motiveren van mensen gedurende veranderprocessen.“

Expertise

 • Realiseren van verbetering
 • Strategie & reorganisaties
 • Fusie & samenwerking
 • Zorg (cure)
 • Farmaceutische industrie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Alex Crezee

"Met ruime ervaring als universitair docent én als adviseur van onderwijsinstellingen, ken ik de onderwijssector van binnenuit.“

Expertise

 • Governance & management control
 • Finance & Control
 • Benchmarking
 • Onderwijs & bedrijfsvoering verbinden
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
 • (semi)Publieke sector
Profile img

Alexander Bruinsma

"Samen werken aan mooie opdrachten en een mooi Turner.“

Expertise

 • ICT
 • Human resources
 • Finance
 • Facility
 • Consultancy
Profile img

André van der Woude

"Succesvol veranderen door verbindend leiderschap.“

Expertise

 • Besturing
 • Strategie-executie
 • Procesmanagement (o.a. Lean)
 • Informatiemanagement
 • Digitalisering
 • (Semi-)Publieke sector
 • Project-, stakeholder- en verandermanagement
Profile img

Annegien Zanen

"Veranderen is geen hogere wiskunde.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Structuur & besturing
 • (Re)organiseren tijdens verandering
 • Teamontwikkeling
 • Publieke Sector
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs
Profile img

Annelieke van Schie

"Door er vol voor te gaan en met mijn positieve energie breng ik mensen en organisaties in beweging.“

Expertise

 • Studie-succes
 • Publieke-private samenwerkingen
 • Continue verbeteren
 • Proces optimalisatie
 • Synergy analysis and execution
 • Onderwijs (MBO, HBO)
 • Synergie-analyses en -executie
Profile img

Anouk Scholte

"De combinatie van mijn ervaring als arts en consultant maakt dat ik de zorg van binnen en buiten ken.“

Expertise

 • Operational excellence
 • Proces en data analyse
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Zorg: Cure & Care
 • Juiste Zorg op de juiste plek
 • Coaching en intervisie
 • Arts
Profile img

Antal Ruiter

"Financiële instellingen succesvol en effectief laten zijn in de nieuwe digitale werkelijkheid.“

Expertise

 • Digitale transformatie & innovatie
 • Target Operating Model
 • Open Banking & online platforms
 • Operationeel risicomanagement
 • Betalingsverkeer
 • Financiële Dienstverlening
 • Banken (retail- en commercieel)
Profile img

Bas van ‘t Eind

"De menselijke kant van het vraagstuk/de oplossing is voor mij minstens zo intrigerend als de inhoudelijke.“

Expertise

 • Strategie & implementatie
 • Lean Six Sigma
 • Logistiek, productieplanning en -sturing
 • Programma management
 • Kostenreductie  (overhead en operatie)
 • Onderwijs (HBO, WO)
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Berit Lindemann

"Gezamenlijk publieke waarde creëren en zichtbaar maken door aandacht te besteden aan zowel inhoud, proces als relatie.“

Expertise

 • Waardecreatie in organisatie(-netwerken): besturen, evalueren, leren en ontwikkelen
 • Governance en toezicht in publieke organisaties en netwerken
 • Lerende organisatie: actiegerichte verandertrajecten en learning communities
 • Strategie-executie
 • Synergie-analyses en -executie
 • (Semi) Publieke sector en ecosystemen
Profile img

Caecilia Moerdijk

"Met een positief kritische houding en een goede dosis energie samen maatschappelijke impact creëren.“

Expertise

 • Onderzoek
 • (Semi-)Publieke sector
 • Strategie-executie
 • Synergie-analyses en -executie
 • Organisatorisch vermogen
 • Analytisch vermogen
Profile img

Dimphy Peters

"Ik geloof in samen gaan voor de beste resultaten die er echt toe doen.“

Expertise

 • Organisatiecultuur & leiderschap
 • Strategie-executie
 • Verandermanagement
 • HR & talent development
 • Onderwijs
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg
Profile img

Dymphi van der Hoeven

"Samen iets wezenlijks uit de grond stampen.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Onderwijsinnovatie
 • Programmamanagement
 • Publieke-private samenwerkingen
 • Onderwijs
 • (Semi-) Publieke sector
Profile img

Edwin Schippers

"Voor een duurzame oplossing moet je verder kijken dan de eigen zorginstelling. “

Expertise

 • Strategie Executie
 • Strategische positionering
 • Bedrijfsvoering
 • Governance
 • Digitale innovatie
 • Zorg
Profile img

Els van der Heijden

"Strategie = Executie“

Expertise

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Coaching en intervisie
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO)
 • Zorg: Cure & Care
Profile img

Emma van Garderen

"Een verandering in gang brengen doe je met elkaar.“

Expertise

 • Veranderingen managen
 • Strategisch denken
 • Problemen oplossen
 • Verbinden
 • Geïnteresseerd, oprecht en gedreven
Profile img

Erik van Riet

"Doing the right thing, not the easy thing.“

Expertise

 • Team- & Organisatieontwikkeling
 • Interim management
 • Familie-opvolging en overnames
 • Project- en change management
 • Zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Zorg
Profile img

Estelle van Meer

"Samen impact creëren door energie op harde en zachte componenten“

Expertise

 • Organisatiecultuur en leiderschap
 • Performance management
 • Continue verbeteren
 • Strategie en reorganiseren
 • Agile transformatie
 • Financiële dienstverlening
 • Energiesector
Profile img

Esther Timmer

"Evenwicht tussen hard en zacht, als mens, als team, als organisatie.“

Expertise

 • Human resources
 • Innovatie-executie
 • Synergy analysis and execution
 • (Semi) Publieke sector en ecosystemen
 • Cross case analysis research
Profile img

Esther Veldhuizen

"Ik vind het leuk complexe zaken aan te pakken, behapbaar te maken, zonder bij deze aanpak de mens uit het oog te verliezen.“

Expertise

 • Procesanalyse & optimalisatie
 • Business analyse
 • Verzekeraars
 • Duurzaamheidsvraagstukken
Profile img

Feike Oosterhof

"Ik ben in mijn element als ik letterlijk in de waardestroom van bedrijven met de organisatie kan werken aan verbeteren.“

Expertise

 • Prestatieverbetering realiseren
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Riskmanagement
 • Projectbeheersing
 • Bouw, woningcorporaties & vastgoed
 • Industrie, service & maintenance
Profile img

Frank Sanders

"Door proces én inhoud slim te combineren krijg ik mensen enthousiast en betrokken.“

Expertise

 • Commercial excellence
 • Business development
 • Innovatie
 • Business integration
 • (semi) Publieke sector
Profile img

Fransien Smits-Meijer

"Komen tot bewuste keuzes en die ook écht tot uitvoering brengen.“

Expertise

 • Strategie-ontwikkeling
 • Strategie-executie
 • Post-fusie integratie
 • Politiek-bestuurlijke omgevinge
 • Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Fred Conijn

"Voordoen, samendoen, zelf doen.“

Expertise

 • Finance & (dynamic) control
 • Informatievoorziening
 • Systeemimplementaties
 • Performance management
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs
Profile img

Frits Korthals Altes

"Nieuwsgierigheid is voor mij een belangrijke drijfveer, en dan ook begrijpen hoe het zit en hoe het slimmer kan.“

Expertise

 • Digitale Innovatie
 • Artificial Intelligence
 • Lean Six Sigma
 • Online verzekeren & hypotheken
 • Hypotheken | Schade | Leven
Profile img

Jaap Vogelaar

"Verbinden en mobiliseren van onderwijs, overheid, NGO’s en ondernemers.“

Expertise

 • Strategie & organisatieontwikkeling
 • Community development
 • Verandermanagement
 • Publiek private samenwerking
Profile img

Jacques Pijl

"All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone,” Blaise Pascal.“

Expertise

 • Strategie- en Innovatie-executie
 • Commercial & digital excellence
 • Operational excellence
 • Post fusie-integratie
 • Topstructuur & besturing
 • Business & Consumer-markten (BtB, BtC, BtBtC)
 • (semi)publieke sector
 • Media
Profile img

Jan Manschot

"Goede ontwikkelingen beginnen vaak bij goed luisteren.“

Expertise

 • Strategie en executie
 • Vastgoedstrategie, – organisatie en – financiering
 • Lean management
 • Zorg: Cure & Care (publiek en privaat)
 • Ervaring als adviseur, interim-manager, toezichthouder, mediator en docent
Profile img

Janneke de Graaff

"Samen met mensen - en waar nuttig: gebruik makend van technologie - resultaat bereiken.“

Expertise:

 • Strategie-executie
 • Onderwijs (mbo, hbo, wo)
 • Technologie
 • Digitale transformatie
 • Informatiemanagement
Profile img

Jaromir Bogdanovski

"Verandering begint bij het waarderen van mensen en eindigt met het gezamenlijk vieren van successen.“

Expertise

 • Strategieontwikkeling
 • Data-analyse
 • Financiële analyses
 • Stakeholdermanagement
Profile img

Jasmijn Wijn

"Complexe vraagstukken ontrafelen, begrijpelijk maken voor iedereen en actie teweegbrengen: dat is waar ik voor ga!“

Expertise

 • Strategie-executie
 • (verander-)portfoliomanagement
 • Operational en organizational excellence
 • Synergie-analyses en -executie
 • Digitalisering
 • Studiesucces
 • Onderwijsinnovatie
 • (Semi-)Publieke sector, ketenprocessen en ecosystemen
 • Programmamanagement
Profile img

Jasper Engelbert

"Met oog voor verschillende belangen, perspectieven en disciplines draag ik bij aan betekenisvolle analyses van bedrijfsprocessen en prestaties.“

Expertise

 • Project- en programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Digitale innovatie
 • Strategie-executie
 • Onderwijs (MBO, HBO)
Profile img

Jeannette Kalfsterman

"Cool head, warm heart.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • Target Operating Model
 • HR en Management
 • Keten/teamontwikkeling (teamleiders en professionals; van young profs tot 60+)
 • (Semi-)Publieke sector
 • Energie
 • ICT / digitale transformatie
 • Datastrategie- en executie
Profile img

Jeroen Hennephof

"Ik wacht niet tot het perfecte plan op papier staat, maar ga dingen DOEN zodra de grote lijnen duidelijk zijn. “

Expertise

 • Strategie-executie
 • Strategie-ontwikkeling
 • Faciliteren verandertrajecten
 • Verandermanagement
 • Projectmanagement
 • Team- en leiderschapsontwikkeling
Profile img

Jeroen Kuper

"Turner gaat altijd tot het maximale in het realiseren van echte verandering.“

Expertise

 • Innovatie Management expert
 • Digitale innovatie & executie
 • Strategie-executie
 • Commercial excellence
 • Professionele en zakelijke dienstverlening
 • Business & Consumer markten
 • Woningcorporaties
 • Industrie
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Jeroen Visscher

"Ik ben trots op wie we zijn en wat we samen bereiken met klanten.“

Expertise

 • Performance improvement
 • Operational excellence
 • Integratie- en samenwerking
 • Performance management
 • Studiesucces
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
Profile img

Jerome Teerlink

"Samen met opdrachtgevers de juiste richting inslaan is mijn belangrijkste opgave“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Strategische samenwerkingsverbanden
 • Programma management
 • Verzakelijking en modernisering bedrijfsvoering
 • Zorg (Cure en Care)
Profile img

Joël Aerts

"Goede resultaten boek je nooit alleen.“

Expertise

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Strategie-executie
 • Shared Service Centers
 • Fusies & overnames
 • Publieke-private samenwerking
 • Leiderschapsontwikkeling
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs
 • Media
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Joël Beresford

"Met ervaring als adviseur, coach en docent heb ik een scherpe blik voor resultaat, proces én gedrag.“

Expertise

 • Onderwijs
 • Digitalisering
 • Organisatiecultuur & leiderschap
 • Verandermanagement & gedragsverandering
 • Procesoptimalisatie
 • Continue verbeteren
 • Publieke sector
Profile img

Joël Croese

"Verandering als route naar verbetering“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Digitale transformatie
 • Proces- en data-analyse
 • (IT) Operating Model
 • Financiële dienstverlening
 • Zorgverzekeraars
 • Luchtvaartindustrie
Profile img

Joeri van der Wees

"Verander voordat je moet veranderen.“

Expertise

 • Strategie-executie (analyse, ontwerp, concretiseren, opschalen/executie)
 • Evenwicht harde (doelen, inhoud) en zachte aspecten (eigenaarschap, gedrag)
 • Continu verbeteren
 • Analyseren en optimaliseren operationele processen
 • Executie-middelen, werkinstructies, overlegvormen, agendavoering
 • Executie-borging (PDCA)
 • Kwaliteitsmanagement en -borging
 • Financiële dienstverlening
 • (Semi-) Publieke sector

 

Profile img

Joppe van Berkum

"Strategie=Executie zit mij in het bloed. De afgelopen jaren heb ik meer dan 25 toonaangevende organisaties mogen helpen met aanscherpen en realiseren van hun strategie.“

Expertise

 • Strategie- en innovatie-executie
 • Innovatiemanagement en (digitale)productontwikkeling
 • Change management
 • Synergie analyse en -executie
 • Organisatie-ontwerp
 • Project-, programma-, en portfoliomanagement
 • Productie & distributie
 • Zakelijke dienstverlening
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs & onderzoek
 • Zorg
Profile img

Jord van der Zwaag

"Samen tot de meest waardevolle ideeën en oplossingen komen“

Expertise:

 • Agile strategie-executie
 • (Lead) Product Ownership
 • ICT (applicaties en data integratie)
 • Innovatie management
 • Zorg
 • Media
Profile img

Jos Mulder

"Samen impact maken, vanuit expertise, drive en pragmatisme.“

Experise

 • Pricing strategie & executie
 • Sales & commercial excellence
 • Propositie ontwikkeling & go-to-market strategieën
 • Verdienmodel innovatie & optimalisatie
 • Datagedreven werken
 • Industrie
 • B2C & E-commerce
 • Professionele service verlening
Profile img

Judith Geurts – van Helvoort

"Bij Turner voelde ik gelijk een klik. De open cultuur, de mensen, de ruimte om jezelf te kunnen zijn. “

Expertise

 • Hospitality
 • Facility
 • Human Resources
Profile img

Julia van Wijk

"Verbinden van mensen om complexe vraagstukken te doorgronden, met oog op de inhoud én de mens“

Expertise

 • Complexe vraagstukken
 • (Semi-) Publieke sector
 • Verandermanagement
 • Verbinden
 • HR (motivatie, welzijn, performance management)
Profile img

Katinka Cornelese

"Nieuwe werkwijzen zijn alleen duurzaam als ze van iedereen zijn.“

Expertise

 • Organisational excellence
 • HR reorganisaties
 • Change management
 • Ondersteunende diensten
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
 • Synergie-analyses en -executie
 • (Semi-)Publieke sector
 • Strategie-executie
Profile img

Lars Roosenstein

"Nieuwsgierig stel ik kritische vragen om te komen tot creatieve inzichten.“

Expertise

 • Onderwijs
 • Programma en projectmanagement
 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Veranderkunde
Profile img

Lisette van Dam

"Ik ben graag een sparringspartner die actief betrokken is, daar krijg ik positieve energie van!“

Expertise

 • Ondersteunen & ontzorgen
 • Overzicht houden
 • Planning & organiseren
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Maike Hulsbos

"Als doel gezamenlijke prestaties, met een focus op persoonlijke relaties“

Expertise

 • Strategie-executie (analyse, ontwerp, concretiseren, opschalen/executie)
 • Evenwicht harde (doelen, inhoud) en zachte aspecten (eigenaarschap, gedrag)
 • Executie-middelen, werkinstructies, overlegvormen, agendavoering
 • Executie-borging (PDCA)
 • Procesherontwerp, -optimalisatie en -concretisering
 • Klant- en serviceprocessen
 • (Semi-) Publieke sector
 • Zorg
 • Onderwijs
Profile img

Marcel Veening

"Waar vernieuwing en innovatie wordt gevraagd ben ik het beste op mijn plek.“

Expertise

 • Digitale Transformatie
 • Business en ICT alignment
 • Programma & transitie-management
 • Sociale en technologische innovatie
 • (Semi)Publieke sector
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
Profile img

Mariëlle Companjen

"Vanuit betrokkenheid kritische vragen stellen, om zo te achterhalen waarom dingen zijn zoals ze zijn.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Operational excellence
 • Organisational excellence
 • Change management
 • Business – IT alignment
 • Interim management
 • Financiële dienstverlening (verzekeraars, assurantiemakelaars)
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Martijn Babeliowsky

"Authentieke adviseurs die gecommitteerd zijn aan het resultaat, en betrokken naar de mensen.“

Expertise

 • Pre- & postdeal integratie
 • Synergie-realisatie
 • Business planning
 • Proces- & organisatieontwerp
 • Programma- & verandermanagement
 • Onderwijs
 • Media
Profile img

Martijn Suiker

"Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar de overwinning.“

Expertise

 • Digitale transformatie
 • Customer journeys
 • Agile & procesvernieuwing
 • Agile transitie
 • Portfolio management
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Max Meijers

"Ik combineer een frisse blik en scherpe analyses met een mensgerichte aanpak.“

Expertise

 • Proces- & organisatieontwerp
 • Vernieuwen businessmodellen
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Programma- en verandermanagement
 • Finance & Control
 • (Semi-)publieke sector
 • Gezondheidszorg
Profile img

Naomi van den Bunt

"Geen dikke rapporten achterlaten, maar samen met de klant werken aan echte verbeteringen.“

Expertise

 • Operational excellence
 • Lean Six Sigma Greenbelt
 • Verzekeraars (leven)
 • Overheid (gemeente, provincie, ministerie)
Profile img

Nicolai Manie

"Samen met onderwijsinstellingen werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst.“

Expertise

 • Leven lang ontwikkelen
 • Onderwijslogistiek
 • Studiesucces
 • Onderwijsinnovatie
 • Crisismanagement
Profile img

Niels van der Weerdt

"Building beautiful business!“

Expertise

 • Strategie-analyse en -bepaling
 • Strategie-executie
 • Structuur & besturing
 • Organisatorische & digitale innovatiestrategie
 • Innovatie-executie
 • (Semi-) Publieke Sector
 • Professionele dienstverlening
Profile img

Onno Zwaagstra

"Vertrouwen is cruciaal om doorbraken te realiseren met blijvende positieve impact op mens en organisatie.“

Expertise

 • Digitale transformatie en innovatie
 • Agile Portfolio management
 • Verandermanagement
 • Strategie en executie
 • IT management
 • Complexiteit versimpelen
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Patrick Davidson

"Soft skills inzetten om keiharde resultaten te boeken“

Expertise

 • Innovatie (van idee tot realisatie)
 • Visie (van ontwikkeling tot vertaling naar iconische actie)
 • Strategie (ontwikkeling & executie)
 • Teaming (‘teamwork on the fly’, teamontwikkeling)
 • Pressure Cooker-sessies (collectieve besluitvorming in korte tijd)
 • Energiesector
Profile img

Patrick Eppink

"Complexe puzzels simpel maken en daarin als een ‘kritische vriend’ voor relaties klaar staan.“

Expertise

 • Realisatie nieuwe verdienmodellen
 • Teambegeleiding visievorming
 • Lean excellence & shared services
 • Compliance de-complicated
 • Verzekeraars (leven, schade, zorg)
 • Banken (hypotheken, retail, wholesale)
 • Intermediaire dienstverlening
Profile img

Peter de Bruin

"Mijn invalshoek is zowél rationeel als emotioneel, waardoor de doorbraak ook stand houdt.“

Expertise

 • Make strategy happen
 • Bestuursadvies & -coaching
 • Operational excellence
 • Synergy excellence
 • Commercial excellence
 • Gezondheidszorg
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs (HBO, WO)
Profile img

Peter Schreuder

"Turner is resultaat gedreven met oog voor menselijke verhoudingen.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • (Semi)publieke sector
 • Programmamanagement
 • Belangen samenbrengen & oplossingen realiseren
 • Procesvernieuwing, harmonisatie en integratie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg (cure, care, arbodiensten en zorgverzekeraars)
Profile img

Peter van Herrewegen

"The success of an organization is determined by the maturity and coherence of the organization's strategy, structure, talent and supporting technology.“

Markten

 • Industrie
 • Professionele dienstverleners
 • IT-diensten
 • Energie & Utilities

Expertise

 • Strategie-executie
 • Strategisch programmamanagement
 • Synergie-analyse en -executie
 • Business transformation
 • Target operating models
 • Post fusie-integratie
 • Supply chain management
 • High Tech
 • Buy & Build
Profile img

Rachel van Vugt

"Mensen uitdagen om vraagstukken vanuit verschillende visies te bekijken.“

Expertise

 • Organisatieontwikkeling
 • Strategisch advies
 • Interim management
 • Persoonlijk en onderwijsinhoudelijk leiderschap
 • Verandermanagement
 • Onderwijs
Profile img

Randolph Went

"Samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat.“

Expertise

 • Performance management
 • Data migraties
 • Project management
Profile img

Robin Claire Span

"Ik ga doelgericht en gestructureerd te werk.“

Expertise

 • Organisatie (her)ontwerp en transitie
 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Veranderingsmanagement met een mensgerichte aanpak
 • Projectmanagement
 • Diversiteit & Inclusie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
 • Publieke sector
Profile img

Sander Livius

"Samen met collega’s zorgen dat tijdig de juiste rapportages beschikbaar zijn.“

Expertise

 • Finance & Control
 • Consultancy
Profile img

Stefan Bolt

"Samen plezier hebben in wat we doen is essentieel in het halen van resultaat en het komen tot oplossingen met klanten.“

Expertise

 • Realiseren toekomstgericht businessmodel
 • Integraties bij fusies en overnames
 • Digitale innovatie
 • Commercial en operational excellence
 • Onderwijs
 • Eigenaar Live Slow, Ride Fast
Profile img

Susanne Chamalaun

"Medewerkers in staat stellen om vanuit eigen kracht de organisatie én zichzelf te verbeteren.“

Expertise

 • Continue verbeteren implementeren
 • Wendbaarheid vergroten
 • (Her)inrichten van organisaties
 • Internationale banken
 • (Zorg)verzekeraars
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Suzanne von der Dunk

"Het zijn de mensen die het succes van de organisatie bepalen.“

Expertise

 • Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
 • Strategisch HRM
 • Van leiderschap tot goed werkgeverschap
 • Lerarentekorten
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO)
Profile img

Tessa Rombouts – van Puijenbroek

"Mijn toevoegde waarde is dat ik zowel de aanjager als de verbinder ben“

Expertise

 • Onderwijsinnovatie
 • Docent professionalisering
 • Toekomstbestendige Onderwijsorganisaties
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
Profile img

Ties Rijkers

"Conceptuele ideeën tastbaar maken en klaar stomen voor implementatie.“

Markten

 • Financiële dienstverlening
 • Bouw en infrastructuur
 • Maakindustrie

Expertise

 • Business innovatie strategie en executie
 • Service & sourcing modellen
 • Disruptieve technologie
 • Vastgoed- en gebiedsontwikkeling
Profile img

Tjalle Hoekstra

"Met mijn analytische kennis en vaardigheden focus ik direct op de kern van het probleem.“

Expertise

 • Hét inzicht uit eigen ‘big data’
 • Studiesucces in het onderwijs
 • Sanctiewet bij verzekeraars
 • Strategie-executie
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs (MBO, HBO)
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Virna Ten Jet Foei

"Samenwerking, draagvlak, enthousiasme en creativiteit zijn ingrediënten voor veranderingen.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • Organisational Excellence
 • Procesmanagement
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Wouter Evers

"Opdrachtgevers typeren mij als een resultaatgerichte (programma)manager met een dynamische aanpak.“

Expertise

 • Strategie en strategie-executie
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Organizational excellence
 • Commercial excellence
 • Zorg: cure & care
 • Media & Telecom
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Wouter van der Burg

"Bruggen bouwen naar de toekomst“

Markten

 • Energie
 • B2B industrie
 • Infrastructuur

Expertise

 • Groei- en marketingstrategie
 • Innovatie & conceptontwikkeling
 • Publiek-private samenwerking
 • Regionale innovatie ecosystemen
 • Duurzame gebiedsontwikkeling
Profile img

Yanick Mollema

"Nuchter nadenken en handelen vanuit gevoel!“

Expertise

 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Business analyse
 • Financiële dienstverlening
 • Banken
 • Verzekeraars
Profile img

Yvet Beckers

"De verandering echt laten beklijven.“

Expertise

 • Team- en organisatieontwikkeling
 • Verandermanagement
 • Cultuurverandering
 • Procesverbetering
 • Continu-verbetercultuur (LEAN)
 • Projectmanagement