• Profile img

  Naomi van den Bunt

  "Geen dikke rapporten achterlaten, maar samen met de klant werken aan echte verbeteringen."
arrow
arrow
scroll to

Onze mensen

Profile img

Peter de Wit

"Effectief en wendbaar inspelen op de constant en steeds sneller veranderende omgeving“

Expertise

 • Strategie-executie en verandermanagement
 • Stakeholdermanagement
 • Batenmanagement
 • Ketenoptimalisatie
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van verandertrajecten
 • Innovatie- & Portfolio management
 • Training en coaching op gedrag & leiderschapsontwikkeling
Profile img

Patrick Davidson

"Soft skills inzetten om keiharde resultaten te boeken“

Expertise

 • Innovatie (van idee tot realisatie)
 • Visie (van ontwikkeling tot vertaling naar iconische actie)
 • Strategie (ontwikkeling & executie)
 • Teaming (’teamwork on the fly’, teamontwikkeling)
 • Pressure Cooker-sessies (collectieve besluitvorming in korte tijd)
Profile img

André de Rooij

"Ik geniet van een uitdaging waarbij het lukt om een duurzame verbetering van resultaten te realiseren“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Continu Verbeteren
 • Change Management
 • Team ontwikkeling
 • Organisatie-ontwerp
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Gedragsverandering
Profile img

Caecilia Moerdijk

"Met een positief kritische houding en een goede dosis energie samen maatschappelijke impact creëren.“

Expertise

 • Onderzoek
 • Publieke sector
 • Organisatorisch vermogen
 • Analytisch vermogen
Profile img

Gert-Jan Raatgever

"Bruggen slaan tussen belangen en mensen voor de optimale verbinding“

Expertise

 • Ruime ervaring als manager op het snijvlak van strategie, ICT en bedrijfsprocessen
 • Teammanagement, programma- en projectmanagement
 • Veranderingstrajecten, startups en reorganisaties (structuur, cultuur en processen)
 • Strategieontwikkeling en uitvoering (advies én implementatie)
Profile img

Annelies van der Ham

"Strategie-executie“

Expertise

 • Zorglogistiek
 • Integraal capaciteitsmanagement
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Strategie-executie
 • ICT
 • Gezondheidszorg
Profile img

Cathelijne van Mossevelde

"Gedreven om impact te maken met oog voor 'hard' en 'zacht'“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie Executie
 • Continu Verbeteren
 • Performance Management
 • Lean & Agile Coaching
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Floor de Boer

"Samen publieke organisaties versterken om de maatschappij beter van dienst te zijn“

Expertise

 • Onderzoek
 • Onderwijs
 • Analytisch vermogen
Profile img

Christiaan Gort

"Samen publieke organisaties versterken om de maatschappij beter van dienst te zijn“

Expertise

 • Wendbare organisaties
 • Slagkracht in uitvoering
 • Organisatievernieuwing
 • Organizational Excellence
 • Publieke sector
 • Uitvoeringsorganisaties
 • Gemeenten
Profile img

Edwin Schippers

"Voor een duurzame oplossing moet je verder kijken dan de eigen zorginstelling. “

Expertise

 • Strategie Executie
 • Strategische positionering
 • Bedrijfsvoering
 • Governance
 • Digitale innovatie
 • Zorg
Profile img

Jeroen Hennephof

"Ik wacht niet tot het perfecte plan op papier staat, maar ga dingen DOEN zodra de grote lijnen duidelijk zijn. “

Expertise

 • Organisatieontwikkeling
 • Strategie Executie
 • Verandermanagement
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Henk Douwes

"Vertaling van businessvraagstukken naar ICT-oplossingen, gevolgd door realisatie en operationalisatie. “

Expertise

 • Leveranciersselecties en implementatie van administratiesystemen pensioen- en verzekeringssector
 • Migraties verzekeringen en andere formele contracten
 • Project management obv Prince 2 en Agile principes (Scrum)
 • Verzekeringen
 • Pensioenen
Profile img

Larissa Kras

"Ambities en vernieuwende ideeën te vertalen naar concrete gedragingen waar je vandaag mee kunt starten.“

Expertise

 • Synergy excellence
 • Operational excellence
 • Organizational excellence
 • Onderwijs
 • Zorg
 • (semi) publiek en publiek privaat
 • Professionele dienstverlening
Profile img

Jacques Pijl

"Zonder visioen verwildert het volk.“

Expertise

 • Strategie- en Innovatie-executie
 • Commercial & digital excellence
 • Operational excellence
 • Post fusie-integratie
 • Topstructuur & besturing
 • Business & Consumer-markten (BtB, BtC, BtBtC)
 • (semi)publieke sector
 • Media
Profile img

Peter de Bruin

"Mijn invalshoek is zowél rationeel als emotioneel, waardoor de doorbraak ook stand houdt.“

Expertise

 • Make strategy happen
 • Bestuursadvies & -coaching
 • Operational excellence
 • Synergy excellence
 • Commercial excellence
 • Gezondheidszorg
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs (HBO, WO)
Profile img

Jeroen Visscher

"Ik ben trots op wie we zijn en wat we samen bereiken met klanten.“

Expertise

 • Performance improvement
 • Operational excellence
 • Integratie- en samenwerking
 • Performance management
 • Studiesucces
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
Profile img

Patrick Eppink

"Complexe puzzels simpel maken en daarin als een ‘kritische vriend’ voor relaties klaar staan.“

Expertise

 • Realisatie nieuwe verdienmodellen
 • Teambegeleiding visievorming
 • Lean excellence & shared services
 • Compliance de-complicated
 • Verzekeraars (leven, schade, zorg)
 • Banken (hypotheken, retail, wholesale)
 • Intermediaire dienstverlening
Profile img

Stefan Bolt

"Samen plezier hebben in wat we doen is essentieel in het halen van resultaat en het komen tot oplossingen met klanten.“

Expertise

 • Realiseren toekomstgericht businessmodel
 • Integraties bij fusies en overnames
 • Digitale innovatie
 • Commercial en operational excellence
 • Onderwijs
 • Eigenaar Live Slow, Ride Fast
Profile img

Adriaan Krans

"Turner is een organisatie met een ziel. That tells it all.“

Expertise

 • Post-merger integratieprocessen
 • Strategische (her)oriëntaties
 • Fusie-vraagstukken
 • Gezondheidszorg
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Relinde de Koeijer

"Ik heb een passie voor verbeteren, waarbij waardecreatie, duurzame resultaten en werkplezier voorop staan.“

Expertise

 • Value Based Healthcare
 • Gezondheidswetenschapper
 • Lean Six Sigma Master Black Belt
 • Zorg: cure & care
 • Zorgverzekeraars
Profile img

Joachim Rullmann

"Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat Turner ieder jaar weer sterker en beter wordt in haar dienstverlening.“

Expertise

 • Human resources
 • IT, Facilities, Finance en Support
Profile img

Lotte Dragt

"Mijn doel is om mensen uit te dagen om te dromen.“

Expertise

 • Business Analist
 • Corporate Social Responsibility
 • Procesgericht werken
 • Team ontwikkeling
 • Onderwijs (MBO, HBO)
Profile img

Dimphy Peters

"Ik geloof in samen gaan voor de beste resultaten die er echt toe doen.“

Expertise

 • Organisatiecultuur & leiderschap
 • Verandermanagement
 • HR & talent development
 • Onderwijs
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg
Profile img

Mariëtte Brouwer

"Relaties helpen met de vraagstukken die voor hen cruciaal zijn.“

Expertise

 • Project- & programma management
 • Financiële dienstverlening
 • Verzekeraars: schade, leven
Profile img

Liselotte van Steenis

"Kenmerkend aan mijn werkwijze zijn organisatiesensitiviteit, nieuwsgierigheid, gevoel voor humor en resultaatgerichtheid.“

Expertise

 • Operational Excellence & Lean
 • Besturing en leiderschap
 • Strategie-ontwikkeling
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
 • Yogaleraar
Profile img

Martijn Babeliowsky

"Authentieke adviseurs die gecommitteerd zijn aan het resultaat, en betrokken naar de mensen.“

Expertise

 • Pre- & postdeal integratie
 • Synergie-realisatie
 • Business planning
 • Proces- & organisatieontwerp
 • Programma- & verandermanagement
 • Onderwijs
 • Media
Profile img

Jasper Engelbert

"Met oog voor verschillende belangen, perspectieven en disciplines draag ik bij aan betekenisvolle analyses van bedrijfsprocessen en prestaties.“

Expertise

 • Project- en programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Digitale innovatie
 • Strategie-executie
 • Onderwijs (MBO, HBO)
Profile img

Bas Hafkenscheid

"Doelgericht een verandering in zetten en deze beheerst en met behoud van focus tot een succes brengen.“

Expertise

 • Commercial excellence
 • Organizational excellence
 • Interim management
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Dodijn Velema

"Nieuwsgierig zijn, echt luisteren en vragen durven stellen, daar gaat het om!“

Expertise

 • Procesanalyses
 • Strategie-executie
 • Continue verbeteren
 • Technologische innovaties
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Femke van den Wall Bake

"Beweging in organisaties creëren.“

Expertise

 • Value based healthcare
 • Strategie-executie
 • Operational excellence
 • Continu verbeteren
 • Gezondheidszorg
Profile img

Joël Aerts

"Goede resultaten boek je nooit alleen.“

Expertise

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Shared Service Centers
 • Fusies & overnames
 • Publieke-private samenwerking
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Media
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Peter Schreuder

"Turner is resultaat gedreven met oog voor menselijke verhoudingen.“

Expertise

 • Belangen samenbrengen
 • Oplossingen realiseren
 • Procesvernieuwing, harmonisatie en integratie
 • Commercial excellence
 • Programmamanagement
 • (Semi)publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg (cure, care, arbodiensten en zorgverzekeraars)
Profile img

Lisette van Dam

"Ik ben graag een sparringspartner die actief betrokken is, daar krijg ik positieve energie van!“

Expertise

 • Ondersteunen & ontzorgen
 • Overzicht houden
 • Planning & organiseren
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Frits Korthals Altes

"Nieuwsgierigheid is voor mij een belangrijke drijfveer, en dan ook begrijpen hoe het zit en hoe het slimmer kan.“

Expertise

 • Digitale Innovatie
 • Artificial Intelligence
 • Lean Six Sigma
 • Online verzekeren & hypotheken
 • Hypotheken | Schade | Leven
Profile img

Antal Ruiter

"Financiële instellingen succesvol en effectief laten zijn in de nieuwe digitale werkelijkheid.“

Expertise

 • Digitale transformatie & innovatie
 • Open Banking & online platforms
 • Operationeel risicomanagement
 • Betalingsverkeer
 • Financiële Dienstverlening
 • Banken (retail- en commercieel)
Profile img

Thijs Venneman

"Ik zet mij in voor zowel kleine veranderingen als radicale innovaties.“

Expertise

 • Strategie-ontwikkeling
 • Scenario-planning
 • Operational excellence
 • Financiële sector: banken, securities
 • Semi-publieke sector: toezichthouders
Profile img

Jonathan van den Broek

"Samen maken we de zorg beter!“

Expertise

 • Health Intelligence
 • Capaciteitsmanagement
 • Exploitatiemodel & business cases
 • Business Intelligence: Power BI Advance
 • Gezondheidszorg
Profile img

Tjalle Hoekstra

"Met mijn analytische kennis en vaardigheden focus ik direct op de kern van het probleem.“

Expertise

 • Hét inzicht uit eigen ‘big data’
 • Studiesucces in het onderwijs
 • Sanctiewet bij verzekeraars
 • Onderwijs (MBO, HBO)
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Judith Geurts – van Helvoort

"Bij Turner voelde ik gelijk een klik. De open cultuur, de mensen, de ruimte om jezelf te kunnen zijn. “

Expertise

 • Hospitality
 • Facility
 • Human Resources
Profile img

Jop Gerkes

"Ik ondersteun klanten en collega’s met het komen van data naar analyse tot inzicht, zonder de mens hierbij uit het oog te verliezen.“

Expertise

 • Studiesucces
 • Analyse-trajecten
 • Fusies & overnames
 • Programma en projectmanagement
 • Onderwijs (HBO)
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Wouter Evers

"Opdrachtgevers typeren mij als een resultaatgerichte (programma)manager met een dynamische aanpak.“

Expertise

 • Strategie en strategie-executie
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Organizational excellence
 • Commercial excellence
 • Zorg: cure & care
 • Media & Telecom
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Mat Botman

"Met recht de specialist in strategie implementatie.“

Expertise

 • Strategische heroriëntatie
 • Pre- & postdeal integratie
 • Synergie-realisatie
 • Corporate governance
 • Teamcoaching
 • Zorg & welzijn
 • (Semi)Publieke sector
Profile img

Bas van ‘t Eind

"De menselijke kant van het vraagstuk/de oplossing is voor mij minstens zo intrigerend als de inhoudelijke.“

Expertise

 • Strategie & implementatie
 • Lean Six Sigma
 • Logistiek, productieplanning en -sturing
 • Programma management
 • Kostenreductie  (overhead en operatie)
 • Onderwijs (HBO, WO)
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Alex Crezee

"Met ruime ervaring als universitair docent én als adviseur van onderwijsinstellingen, ken ik de onderwijssector van binnenuit.“

Expertise

 • Governance & management control
 • Finance & Control
 • Benchmarking
 • Onderwijs & bedrijfsvoering verbinden
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
 • (semi)Publieke sector
Profile img

Katinka Cornelese

"Nieuwe werkwijzen zijn alleen duurzaam als ze van iedereen zijn.“

Expertise

 • Organisational excellence
 • HR reorganisaties
 • Change management
 • Ondersteunende diensten
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
 • Overheid
Profile img

Fred Conijn

"Voordoen, samendoen, zelf doen.“

Expertise

 • Finance & (dynamic) control
 • Informatievoorziening
 • Systeemimplementaties
 • Performance management
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs
Profile img

Susanne Chamalaun

"Medewerkers in staat stellen om vanuit eigen kracht de organisatie én zichzelf te verbeteren.“

Expertise

 • Continue verbeteren implementeren
 • Wendbaarheid vergroten
 • (Her)inrichten van organisaties
 • Internationale banken
 • (Zorg)verzekeraars
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Naomi van den Bunt

"Geen dikke rapporten achterlaten, maar samen met de klant werken aan echte verbeteringen.“

Expertise

 • Operational excellence
 • Lean Six Sigma Greenbelt
 • Verzekeraars (leven)
 • Overheid (gemeente, provincie, ministerie)
Profile img

Alexander Bruinsma

"Samen werken aan mooie opdrachten en een mooi Turner.“

Expertise

 • ICT
 • Finance
 • Facility
 • Consultancy
Profile img

Randolph Went

"Samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat.“

Expertise

 • Performance management
 • Data migraties
 • Project management
Profile img

Niels van der Weerdt

"Building beautiful business!“

Expertise

 • Strategie: proces en inhoud voor executeerbare strategie
 • Executie van innovatiestrategie
 • Organisatieontwerp
 • Sociale innovatie
 • Bouw en Vastgoed
 • Industrie en Productie
Profile img

Martijn Walvis

"Hoe groter de uitdaging, hoe gelukkiger ik ben.“

Expertise

 • Effectiviteit verkoopadviseurs
 • Process & change management
 • Lean
 • Business – IT alignment
 • Digitale innovatie
 • Industrie
 • Financiële en zakelijke dienstverlening
Profile img

Elsa van Bruggen

"Met aandacht voor inhoud, invulling geven aan een zorgvuldig proces en samen aan de slag om het waar te maken!“

Expertise

 • Onderwijs(organisatie) van de toekomst
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Proces- & verandermanagement
 • Data-gedreven werken
 • Digitale innovatie
 • Onderwijssector (MBO, HBO)
Profile img

Virna Ten Jet Foei

"Samenwerking, draagvlak, enthousiasme en creativiteit zijn ingrediënten voor veranderingen.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Organisational Excellence
 • Procesmanagement
 • (Semi-)publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Robin Claire Span

"Ik ga doelgericht en gestructureerd te werk.“

Expertise

 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Diversiteit & Inclusie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
 • Publieke sector
Profile img

Anneke Schreel

"Weten hoe het werk werkt.“

Expertise

 • Organisatieontwikkeling
 • Change management
 • Procesverbetering
 • Systeemdenken & complexiteitstheorie
 • (Semi-) publieke sector
 • Zorg & welzijn
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Annelieke van Schie

"Door er vol voor te gaan en met mijn positieve energie breng ik mensen en organisaties in beweging.“

Expertise

 • Studie-succes
 • Publieke-private samenwerkingen
 • Continue verbeteren
 • Proces optimalisatie
 • Onderwijs (MBO, HBO)
Profile img

Edo Santema

"Long-term optimist, short-term realist.“

Expertise

 • Analyse processen & data
 • Commerciële processen
 • Banken | Verzekeraars
 • Commercieel pilot
Profile img

Frank Sanders

"Door proces én inhoud slim te combineren krijg ik mensen enthousiast en betrokken.“

Expertise

 • Commercial excellence
 • Business development
 • Innovatie
 • Business integration
 • (semi) Publieke sector
Profile img

Tessa Rombouts – van Puijenbroek

"Mijn toevoegde waarde is dat ik zowel de aanjager als de verbinder ben“

Expertise

 • Onderwijsinnovatie
 • Docent professionalisering
 • Toekomstbestendige Onderwijsorganisaties
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
Profile img

Ties Rijkers

"Conceptuele ideeën tastbaar maken en klaar stomen voor implementatie.“

Expertise

 • Separatie- & integratievraagstukken
 • Service & sourcing modellen
 • Disruptieve technologie
 • Verzekeraars: schade, pensioen
 • Banken: retail
 • Maakindustrie / 3D printing
Profile img

Erik van Riet

"Doing the right thing, not the easy thing.“

Expertise

 • Team- & Organisatieontwikkeling
 • Interim management
 • Familie-opvolging en overnames
 • Project- en change management
 • Zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Zorg
Profile img

Feike Oosterhof

"Ik ben in mijn element als ik letterlijk in de waardestroom van bedrijven met de organisatie kan werken aan verbeteren.“

Expertise

 • Prestatieverbetering realiseren
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Riskmanagement
 • Projectbeheersing
 • Bouw, woningcorporaties & vastgoed
 • Industrie, service & maintenance
Profile img

Jelle Olsman

"De balans tussen de inhoud en het proces is cruciaal voor een succesvol resultaat.“

Expertise

 • Project- & programmamanagement
 • Digitalisering & migration projects
 • Business Process Management
 • Verzekeraars (leven, schade, zorg)
 • Banken (hypotheken, retail, wholesale)
 • Pensioenfondsen
Profile img

Yanick Mollema

"Nuchter nadenken en handelen vanuit gevoel!“

Expertise

 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Business analyse
 • Financiële dienstverlening
 • Banken
 • Verzekeraars
Profile img

Max Meijers

"Ik combineer een frisse blik en scherpe analyses met een mensgerichte aanpak.“

Expertise

 • Proces- & organisatieontwerp
 • Vernieuwen businessmodellen
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Programma- en verandermanagement
 • Finance & Control
 • (Semi-)publieke sector
 • Gezondheidszorg
Profile img

Sander Livius

"Samen met collega’s zorgen dat tijdig de juiste rapportages beschikbaar zijn.“

Expertise

 • Finance & Control
 • Consultancy
Profile img

Jeroen Kuper

"Turner gaat altijd tot het maximale in het realiseren van echte verandering.“

Expertise

 • Platforms
 • Innovatie Management expert
 • Digitale innovatie & executie
 • Strategie & Marketing strategie
 • Commercial excellence
 • Zakelijke dienstverlening
 • Business & Consumer markten
Profile img

Jeannette Kalfsterman

"Cool head, warm heart.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • HR en Management
 • Keten/teamontwikkeling (teamleiders en professionals; van young profs tot 60+)
 • Commercie
 • Bedrijfseconomisch
 • ICT / digitale transformatie
Profile img

Joppe van Berkum

"Strategisch veranderen is 80% doen en 20% denken.“

Expertise

 • Project-, programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Digitale tranformatie
 • Organisatiebesturing & -inrichting
 • Business – IT alignment
 • Zakelijke dienstverlening
 • (Semi-)publieke sector
 • Onderwijs & onderzoek
Profile img

Kim van Eijck

"Mensen vanuit verschillende disciplines van elkaar laten leren.“

Expertise

 • Publiek management
 • Publieke waarde & sociaal ondernemerschap
 • Governance & strategy
 • Netwerkmanagement
 • Lokale agendavorming
 • Onderwijs (PO, VO, hoger onderwijs)
 • Gemeenten (sociaal domein, hulpverlening)
Profile img

Annegien Zanen

"Veranderen is geen hogere wiskunde.“

Expertise

 • (re)organiseren tijdens verandering
 • Training & ontwikkeling
 • Implementatieprogramma’s
 • Gedragsverandering
 • Financiële Dienstverlening
 • Publieke sector
Profile img

André van der Woude

"Succesvol veranderen door verbindend leiderschap.“

Expertise

 • Besturing
 • Procesmanagement (o.a. Lean)
 • Informatiemanagement
 • Digitalisering
 • Project-, stakeholder- en verandermanagement
Profile img

Adriaan de Vries

"Het motiveren van mensen gedurende veranderprocessen.“

Expertise

 • Realiseren van verbetering
 • Strategie & reorganisaties
 • Fusie & samenwerking
 • Zorg (cure)
 • Farmaceutische industrie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Marcel Veening

"Waar vernieuwing en innovatie wordt gevraagd ben ik het beste op mijn plek.“

Expertise

 • Digitale Transformatie
 • Business en ICT alignment
 • Programma & transitie-management
 • Sociale en technologische innovatie
 • (Semi)Publieke sector
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
Profile img

Martijn Suiker

""Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar de overwinning."“

Expertise

 • Digitale transformatie
 • Customer journeys
 • Agile & procesvernieuwing
 • Agile transitie
 • Portfolio management
 • Financiële dienstverlening