arrow
arrow
scroll to

Onze mensen

Profile img

Julia Stijger

"Verbinden van mensen om complexe vraagstukken te doorgronden, met oog op de inhoud én de mens“

Expertise

 • Complexe vraagstukken
 • (Semi-) Publieke sector
 • Verandermanagement
 • Verbinden
 • HR (motivatie, welzijn, performance management)
Profile img

Frans Jozef van der Vaart

"Complexe organisaties? Complexe vraagstukken? Mijn expertise!“

Expertise

 • Governance & Management Control
 • Interim Management profit en non- profit
 • Change Management
 • Team- en Organisatieontwikkeling
 • Onderwijs (bedrijfsvoering, regelgeving, bekostiging, accreditatie, huisvesting)
 • Cultuur, Coöperaties en Zorg (regelgeving, subsidiëring)
Profile img

Jasmijn Wijn

"Complexe vraagstukken ontrafelen, begrijpelijk maken voor iedereen en actie teweegbrengen: dat is waar ik voor ga!“

Expertise

 • Strategie-executie
 • (verander-)portfoliomanagement
 • Operational en organizational excellence
 • Synergie-analyses en -executie
 • Digitalisering
 • Studiesucces
 • Onderwijsinnovatie
 • (Semi-)Publieke sector, ketenprocessen en ecosystemen
 • Programmamanagement
Profile img

Anouk Scholte

"De combinatie van mijn ervaring als arts en consultant maakt dat ik de zorg van binnen en buiten ken.“

Expertise

 • Operational excellence
 • Proces en data analyse
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Zorg: Cure & Care
 • Juiste Zorg op de juiste plek
 • Coaching en intervisie
 • Arts
Profile img

Wouter van der Burg

"Bruggen bouwen naar de toekomst“

Expertise

 • Groei- en marketingstrategie & executie
 • Innovatie & conceptontwikkeling
 • Publiek-private samenwerking
 • Regionale innovatie ecosystemen & campusontwikkeling
 • Energietransitie
 • Business-to-Business industrie en dienstverlening
Profile img

Suzanne von der Dunk

"Het zijn de mensen die het succes van de organisatie bepalen.“

Expertise

 • Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
 • Strategisch HRM
 • Van leiderschap tot goed werkgeverschap
 • Lerarentekorten
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO)
Profile img

Yvet Beckers

"De verandering echt laten beklijven.“

Expertise

 • Team- en organisatieontwikkeling
 • Verandermanagement
 • Cultuurverandering
 • Procesverbetering
 • Continu-verbetercultuur (LEAN)
 • Projectmanagement
Profile img

Maike Hulsbos

"Als doel gezamenlijke prestaties, met een focus op persoonlijke relaties“

Expertise

 • Gezondheid & welzijn
 • Onderwijs
 • (Semi-)Publieke sector
 • Strategie-executie
 • HR (Werknemersgezondheid en welzijn)
 • Onderzoek (master, (bio)medisch, literatuur)
Profile img

Mariëlle Companjen

"Vanuit betrokkenheid kritische vragen stellen, om zo te achterhalen waarom dingen zijn zoals ze zijn.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Operational excellence
 • Organisational excellence
 • Change management
 • Business – IT alignment
 • Interim management
 • Financiële dienstverlening (verzekeraars, assurantiemakelaars)
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Lars Roosenstein

"Nieuwsgierig stel ik kritische vragen om te komen tot creatieve inzichten.“

Expertise

 • Onderwijs
 • Programma en projectmanagement
 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Veranderkunde
Profile img

Nicolai Manie

"Samen met onderwijsinstellingen werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst.“

Expertise

 • Leven lang ontwikkelen
 • Onderwijslogistiek
 • Studiesucces
 • Onderwijsinnovatie
 • Crisismanagement
Profile img

Harmen Bakker

"Verbindt mensen aan elkaar en aan een gesteld doel.“

Expertise

 • Performance management
 • Proces verbetering (LEAN) / Ketensturing
 • Strategie executie
 • Verandermanagement
 • Programma/project management
 • Energie-netwerk en levering
Profile img

Wybren van Keulen

"Mensen verbinden is de basis van groei!“

Expertise

 • Operational Excellence
 • Synergy Excellence
 • Organizational Excellence
 • Strategie-executie
Profile img

Esther Veldhuizen

"Ik vind het leuk complexe zaken aan te pakken, behapbaar te maken, zonder bij deze aanpak de mens uit het oog te verliezen.“

Expertise

 • Procesanalyse & optimalisatie
 • Business analyse
 • Verzekeraars
 • Duurzaamheidsvraagstukken
Profile img

Joeri van der Wees

"Verander voordat je moet veranderen.“

Expertise

 • Organisatiecultuur en leiderschap
 • Klantgericht verbeteren
 • Strategie en (re)organisatie
 • Analyseren en optimaliseren operationele processen
 • Vertaling beleid naar uitvoering

 

Profile img

Jaap Vogelaar

"Verbinden en mobiliseren van onderwijs, overheid, NGO’s en ondernemers.“

Expertise

 • Strategie & organisatieontwikkeling
 • Community development
 • Verandermanagement
 • Publiek private samenwerking
Profile img

Elly van Exel

"Ik ben optimistisch en denk altijd in kansen en ontwikkelingen.“

Expertise

 • Coachend leiderschap
 • Verandermanagement
 • Onderwijs
 • Leven Lang Ontwikkelen
Profile img

Anneke Dubbink

"Mijn drijfveer is het leveren van een bijdrage aan duurzame verandering.“

Expertise

 • Change management
 • Organizational excellence
 • HR (management & organizational development)
Profile img

Mitchel Steur

"Complexiteit van verandertrajecten reduceren“

Expertise

 • Programma- en verandermanagement
 • Financiële dienstverlening
 • Professionele beleggers
 • Transaction Banking
 • People management
 • Integratie
 • Transitie
Profile img

Onno Zwaagstra

"Vertrouwen is cruciaal om doorbraken te realiseren met blijvende positieve impact op mens en organisatie.“

Expertise

 • Digitale transformatie en innovatie
 • Agile Portfolio management
 • Verandermanagement
 • Strategie en executie
 • IT management
 • Complexiteit versimpelen
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Berit Lindemann

"Gezamenlijk publieke waarde creëren en zichtbaar maken door aandacht te besteden aan zowel inhoud, proces als relatie.“

Expertise

 • Waardecreatie in organisatie(-netwerken): besturen, evalueren, leren en ontwikkelen
 • Governance en toezicht in publieke organisaties en netwerken
 • Lerende organisatie: actiegerichte verandertrajecten en learning communities
 • Strategie-executie
 • Synergie-analyses en -executie
 • (Semi) Publieke sector en ecosystemen
Profile img

Robin Heilmann

"Focus op duurzaam resultaat op het snijvlak van klant, business en IV.“

Expertise

 • Management
 • Transformatie
 • Digital
Profile img

Esther Timmer

"Evenwicht tussen hard en zacht, als mens, als team, als organisatie.“

Expertise

 • Human resources
 • Innovatie-executie
 • Synergy analysis and execution
 • (Semi) Publieke sector en ecosystemen
 • Cross case analysis research
Profile img

Cathelijne van Mossevelde

"Gedreven om impact te maken met oog voor 'hard' en 'zacht'“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • Continu Verbeteren
 • Performance Management
 • Lean & Agile Coaching
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Harro Messelink

"Met flexibiliteit, doortastendheid en nieuwsgierigheid complexe vraagstukken terug brengen tot de kern.“

Expertise

 • Digitale transformatie
 • Zorginnovatie
 • Online marketing/klantreis optimalisatie
 • Startup innovatieve organisaties
 • Software innovatie
Profile img

Peter de Wit

"Effectief en wendbaar inspelen op de constant en steeds sneller veranderende omgeving“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Stakeholdermanagement
 • Batenmanagement
 • Ketenoptimalisatie
 • Ontwikkelen, implementeren en borgen van verandertrajecten
 • Innovatie- & Portfolio management
 • Gedrag & leiderschapsontwikkeling
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Patrick Davidson

"Soft skills inzetten om keiharde resultaten te boeken“

Expertise

 • Innovatie (van idee tot realisatie)
 • Visie (van ontwikkeling tot vertaling naar iconische actie)
 • Strategie (ontwikkeling & executie)
 • Teaming (‘teamwork on the fly’, teamontwikkeling)
 • Pressure Cooker-sessies (collectieve besluitvorming in korte tijd)
Profile img

Caecilia Moerdijk

"Met een positief kritische houding en een goede dosis energie samen maatschappelijke impact creëren.“

Expertise

 • Onderzoek
 • (Semi-)Publieke sector
 • Strategie-executie
 • Synergie-analyses en -executie
 • Organisatorisch vermogen
 • Analytisch vermogen
Profile img

Gert-Jan Raatgever

"Bruggen slaan tussen belangen en mensen voor de optimale verbinding“

Expertise

 • Ruime ervaring als manager op het snijvlak van strategie, ICT en bedrijfsprocessen
 • Teammanagement, programma- en projectmanagement
 • Veranderingstrajecten, startups en reorganisaties (structuur, cultuur en processen)
 • Strategieontwikkeling en uitvoering (advies én implementatie)
Profile img

Annelies van der Ham

"Strategie-executie“

Expertise

 • Zorglogistiek
 • Integraal capaciteitsmanagement
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Strategie-executie
 • ICT
 • Gezondheidszorg
Profile img

Floor de Boer

"Samen publieke organisaties versterken om de maatschappij beter van dienst te zijn“

Expertise

 • Strategie-executie
 • Onderzoek
 • Onderwijs
 • (Semi-)Publieke sector
 • Analytisch vermogen
Profile img

Edwin Schippers

"Voor een duurzame oplossing moet je verder kijken dan de eigen zorginstelling. “

Expertise

 • Strategie Executie
 • Strategische positionering
 • Bedrijfsvoering
 • Governance
 • Digitale innovatie
 • Zorg
Profile img

Jeroen Hennephof

"Ik wacht niet tot het perfecte plan op papier staat, maar ga dingen DOEN zodra de grote lijnen duidelijk zijn. “

Expertise

 • Organisatieontwikkeling
 • Strategie-executie
 • Verandermanagement
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zorg
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Jacques Pijl

"“All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone,” Blaise Pascal.“

Expertise

 • Strategie- en Innovatie-executie
 • Commercial & digital excellence
 • Operational excellence
 • Post fusie-integratie
 • Topstructuur & besturing
 • Business & Consumer-markten (BtB, BtC, BtBtC)
 • (semi)publieke sector
 • Media
Profile img

Peter de Bruin

"Mijn invalshoek is zowél rationeel als emotioneel, waardoor de doorbraak ook stand houdt.“

Expertise

 • Make strategy happen
 • Bestuursadvies & -coaching
 • Operational excellence
 • Synergy excellence
 • Commercial excellence
 • Gezondheidszorg
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs (HBO, WO)
Profile img

Jeroen Visscher

"Ik ben trots op wie we zijn en wat we samen bereiken met klanten.“

Expertise

 • Performance improvement
 • Operational excellence
 • Integratie- en samenwerking
 • Performance management
 • Studiesucces
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
Profile img

Patrick Eppink

"Complexe puzzels simpel maken en daarin als een ‘kritische vriend’ voor relaties klaar staan.“

Expertise

 • Realisatie nieuwe verdienmodellen
 • Teambegeleiding visievorming
 • Lean excellence & shared services
 • Compliance de-complicated
 • Verzekeraars (leven, schade, zorg)
 • Banken (hypotheken, retail, wholesale)
 • Intermediaire dienstverlening
Profile img

Stefan Bolt

"Samen plezier hebben in wat we doen is essentieel in het halen van resultaat en het komen tot oplossingen met klanten.“

Expertise

 • Realiseren toekomstgericht businessmodel
 • Integraties bij fusies en overnames
 • Digitale innovatie
 • Commercial en operational excellence
 • Onderwijs
 • Eigenaar Live Slow, Ride Fast
Profile img

Adriaan Krans

"Turner is een organisatie met een ziel. That tells it all.“

Expertise

 • Post-merger integratieprocessen
 • Strategische (her)oriëntaties
 • Fusie-vraagstukken
 • Gezondheidszorg
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Dimphy Peters

"Ik geloof in samen gaan voor de beste resultaten die er echt toe doen.“

Expertise

 • Organisatiecultuur & leiderschap
 • Strategie-executie
 • Verandermanagement
 • HR & talent development
 • Onderwijs
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg
Profile img

Liselotte van Steenis

"Kenmerkend aan mijn werkwijze zijn organisatiesensitiviteit, nieuwsgierigheid, gevoel voor humor en resultaatgerichtheid.“

Expertise

 • Operational Excellence & Lean
 • Besturing en leiderschap
 • Strategie-ontwikkeling
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
 • Yogaleraar
Profile img

Martijn Babeliowsky

"Authentieke adviseurs die gecommitteerd zijn aan het resultaat, en betrokken naar de mensen.“

Expertise

 • Pre- & postdeal integratie
 • Synergie-realisatie
 • Business planning
 • Proces- & organisatieontwerp
 • Programma- & verandermanagement
 • Onderwijs
 • Media
Profile img

Jasper Engelbert

"Met oog voor verschillende belangen, perspectieven en disciplines draag ik bij aan betekenisvolle analyses van bedrijfsprocessen en prestaties.“

Expertise

 • Project- en programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Digitale innovatie
 • Strategie-executie
 • Onderwijs (MBO, HBO)
Profile img

Bas Hafkenscheid

"Doelgericht een verandering in zetten en deze beheerst en met behoud van focus tot een succes brengen.“

Expertise

 • Commercial excellence
 • Organizational excellence
 • Interim management
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Joël Aerts

"Goede resultaten boek je nooit alleen.“

Expertise

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Strategie-executie
 • Shared Service Centers
 • Fusies & overnames
 • Publieke-private samenwerking
 • Leiderschapsontwikkeling
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs
 • Media
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Peter Schreuder

"Turner is resultaat gedreven met oog voor menselijke verhoudingen.“

Expertise

 • Strategie-executie
 • (Semi)publieke sector
 • Programmamanagement
 • Belangen samenbrengen & oplossingen realiseren
 • Procesvernieuwing, harmonisatie en integratie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg (cure, care, arbodiensten en zorgverzekeraars)
Profile img

Lisette van Dam

"Ik ben graag een sparringspartner die actief betrokken is, daar krijg ik positieve energie van!“

Expertise

 • Ondersteunen & ontzorgen
 • Overzicht houden
 • Planning & organiseren
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Frits Korthals Altes

"Nieuwsgierigheid is voor mij een belangrijke drijfveer, en dan ook begrijpen hoe het zit en hoe het slimmer kan.“

Expertise

 • Digitale Innovatie
 • Artificial Intelligence
 • Lean Six Sigma
 • Online verzekeren & hypotheken
 • Hypotheken | Schade | Leven
Profile img

Antal Ruiter

"Financiële instellingen succesvol en effectief laten zijn in de nieuwe digitale werkelijkheid.“

Expertise

 • Digitale transformatie & innovatie
 • Open Banking & online platforms
 • Operationeel risicomanagement
 • Betalingsverkeer
 • Financiële Dienstverlening
 • Banken (retail- en commercieel)
Profile img

Thijs Venneman

"Ik zet mij in voor zowel kleine veranderingen als radicale innovaties.“

Expertise

 • Strategie-ontwikkeling
 • Scenario-planning
 • Operational excellence
 • Financiële sector: banken, securities
 • Semi-publieke sector: toezichthouders
Profile img

Jonathan van den Broek

"Samen maken we de zorg beter!“

Expertise

 • Health Intelligence
 • Capaciteitsmanagement
 • Exploitatiemodel & business cases
 • Business Intelligence: Power BI Advance
 • Gezondheidszorg
Profile img

Tjalle Hoekstra

"Met mijn analytische kennis en vaardigheden focus ik direct op de kern van het probleem.“

Expertise

 • Hét inzicht uit eigen ‘big data’
 • Studiesucces in het onderwijs
 • Sanctiewet bij verzekeraars
 • Strategie-executie
 • Financiële dienstverlening
 • Onderwijs (MBO, HBO)
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Judith Geurts – van Helvoort

"Bij Turner voelde ik gelijk een klik. De open cultuur, de mensen, de ruimte om jezelf te kunnen zijn. “

Expertise

 • Hospitality
 • Facility
 • Human Resources
Profile img

Jop Gerkes

"Ik ondersteun klanten en collega’s met het komen van data naar analyse tot inzicht, zonder de mens hierbij uit het oog te verliezen.“

Expertise

 • Studiesucces
 • Analyse-trajecten
 • Fusies & overnames
 • Programma en projectmanagement
 • Onderwijs (HBO)
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Wouter Evers

"Opdrachtgevers typeren mij als een resultaatgerichte (programma)manager met een dynamische aanpak.“

Expertise

 • Strategie en strategie-executie
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Organizational excellence
 • Commercial excellence
 • Zorg: cure & care
 • Media & Telecom
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Mat Botman

"Met recht de specialist in strategie implementatie.“

Expertise

 • Strategische heroriëntatie
 • Pre- & postdeal integratie
 • Synergie-realisatie
 • Corporate governance
 • Teamcoaching
 • Zorg & welzijn
 • (Semi)Publieke sector
Profile img

Bas van ‘t Eind

"De menselijke kant van het vraagstuk/de oplossing is voor mij minstens zo intrigerend als de inhoudelijke.“

Expertise

 • Strategie & implementatie
 • Lean Six Sigma
 • Logistiek, productieplanning en -sturing
 • Programma management
 • Kostenreductie  (overhead en operatie)
 • Onderwijs (HBO, WO)
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Alex Crezee

"Met ruime ervaring als universitair docent én als adviseur van onderwijsinstellingen, ken ik de onderwijssector van binnenuit.“

Expertise

 • Governance & management control
 • Finance & Control
 • Benchmarking
 • Onderwijs & bedrijfsvoering verbinden
 • Onderwijs (MBO, HBO, WO)
 • (semi)Publieke sector
Profile img

Katinka Cornelese

"Nieuwe werkwijzen zijn alleen duurzaam als ze van iedereen zijn.“

Expertise

 • Organisational excellence
 • HR reorganisaties
 • Change management
 • Ondersteunende diensten
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
 • Synergie-analyses en -executie
 • (Semi-)Publieke sector
 • Strategie-executie
Profile img

Fred Conijn

"Voordoen, samendoen, zelf doen.“

Expertise

 • Finance & (dynamic) control
 • Informatievoorziening
 • Systeemimplementaties
 • Performance management
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs
Profile img

Susanne Chamalaun

"Medewerkers in staat stellen om vanuit eigen kracht de organisatie én zichzelf te verbeteren.“

Expertise

 • Continue verbeteren implementeren
 • Wendbaarheid vergroten
 • (Her)inrichten van organisaties
 • Internationale banken
 • (Zorg)verzekeraars
 • Financiële dienstverlening
Profile img

Naomi van den Bunt

"Geen dikke rapporten achterlaten, maar samen met de klant werken aan echte verbeteringen.“

Expertise

 • Operational excellence
 • Lean Six Sigma Greenbelt
 • Verzekeraars (leven)
 • Overheid (gemeente, provincie, ministerie)
Profile img

Alexander Bruinsma

"Samen werken aan mooie opdrachten en een mooi Turner.“

Expertise

 • ICT
 • Human resources
 • Finance
 • Facility
 • Consultancy
Profile img

Randolph Went

"Samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat.“

Expertise

 • Performance management
 • Data migraties
 • Project management
Profile img

Niels van der Weerdt

"Building beautiful business!“

Expertise

 • Strategie: proces en inhoud voor executeerbare strategie
 • Executie van innovatiestrategie
 • Organisatieontwerp
 • Sociale innovatie
 • Bouw en Vastgoed
 • Woningcorporaties
 • Industrie en Productie
Profile img

Virna Ten Jet Foei

"Samenwerking, draagvlak, enthousiasme en creativiteit zijn ingrediënten voor veranderingen.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • Organisational Excellence
 • Procesmanagement
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Robin Claire Span

"Ik ga doelgericht en gestructureerd te werk.“

Expertise

 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Diversiteit & Inclusie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
 • Publieke sector
Profile img

Anneke Schreel

"Weten hoe het werk werkt.“

Expertise

 • Organisatieontwikkeling
 • Change management
 • Procesverbetering
 • Strategie-executie
 • Systeemdenken & complexiteitstheorie
 • (Semi-)Publieke sector
 • Zorg & welzijn
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Annelieke van Schie

"Door er vol voor te gaan en met mijn positieve energie breng ik mensen en organisaties in beweging.“

Expertise

 • Studie-succes
 • Publieke-private samenwerkingen
 • Continue verbeteren
 • Proces optimalisatie
 • Synergy analysis and execution
 • Onderwijs (MBO, HBO)
 • Synergie-analyses en -executie
Profile img

Frank Sanders

"Door proces én inhoud slim te combineren krijg ik mensen enthousiast en betrokken.“

Expertise

 • Commercial excellence
 • Business development
 • Innovatie
 • Business integration
 • (semi) Publieke sector
Profile img

Tessa Rombouts – van Puijenbroek

"Mijn toevoegde waarde is dat ik zowel de aanjager als de verbinder ben“

Expertise

 • Onderwijsinnovatie
 • Docent professionalisering
 • Toekomstbestendige Onderwijsorganisaties
 • Onderwijs (MBO, HBO, Universiteiten)
Profile img

Ties Rijkers

"Conceptuele ideeën tastbaar maken en klaar stomen voor implementatie.“

Expertise

 • Maakindustrie / 3D printing
 • Business innnovatie executie
 • Service & sourcing modellen
 • Disruptieve technologie
 • Verzekeraars: schade, pensioen
 • Banken: retail
Profile img

Erik van Riet

"Doing the right thing, not the easy thing.“

Expertise

 • Team- & Organisatieontwikkeling
 • Interim management
 • Familie-opvolging en overnames
 • Project- en change management
 • Zakelijke dienstverlening
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Zorg
Profile img

Feike Oosterhof

"Ik ben in mijn element als ik letterlijk in de waardestroom van bedrijven met de organisatie kan werken aan verbeteren.“

Expertise

 • Prestatieverbetering realiseren
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Riskmanagement
 • Projectbeheersing
 • Bouw, woningcorporaties & vastgoed
 • Industrie, service & maintenance
Profile img

Jelle Olsman

"De balans tussen de inhoud en het proces is cruciaal voor een succesvol resultaat.“

Expertise

 • Project- & programmamanagement
 • Digitalisering & migration projects
 • Business Process Management
 • Verzekeraars (leven, schade, zorg)
 • Banken (hypotheken, retail, wholesale)
 • Pensioenfondsen
Profile img

Yanick Mollema

"Nuchter nadenken en handelen vanuit gevoel!“

Expertise

 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Business analyse
 • Financiële dienstverlening
 • Banken
 • Verzekeraars
Profile img

Max Meijers

"Ik combineer een frisse blik en scherpe analyses met een mensgerichte aanpak.“

Expertise

 • Proces- & organisatieontwerp
 • Vernieuwen businessmodellen
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Programma- en verandermanagement
 • Finance & Control
 • (Semi-)publieke sector
 • Gezondheidszorg
Profile img

Sander Livius

"Samen met collega’s zorgen dat tijdig de juiste rapportages beschikbaar zijn.“

Expertise

 • Finance & Control
 • Consultancy
Profile img

Jeroen Kuper

"Turner gaat altijd tot het maximale in het realiseren van echte verandering.“

Expertise

 • Innovatie Management expert
 • Digitale innovatie & executie
 • Strategie-executie
 • Commercial excellence
 • Professionele en zakelijke dienstverlening
 • Business & Consumer markten
 • Woningcorporaties
 • Industrie
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

Jeannette Kalfsterman

"Cool head, warm heart.“

Expertise

 • Verandermanagement
 • Strategie-executie
 • HR en Management
 • Keten/teamontwikkeling (teamleiders en professionals; van young profs tot 60+)
 • Commercie
 • Bedrijfseconomisch
 • (Semi-)Publieke sector
 • ICT / digitale transformatie
Profile img

Joppe van Berkum

"Strategie=Executie zit mij in het bloed. De afgelopen jaren heb ik meer dan 25 toonaangevende organisaties mogen helpen met aanscherpen en realiseren van hun strategie.“

Expertise

 • Strategie- en innovatie-executie
 • Innovatiemanagement en (digitale)productontwikkeling
 • Change management
 • Organisatie-ontwerp
 • Project-, programma-, en portfoliomanagement
 • Productie & distributie
 • Zakelijke dienstverlening
 • (Semi-)Publieke sector
 • Onderwijs & onderzoek
 • Zorg
Profile img

Kim van Eijck

"Mensen vanuit verschillende disciplines van elkaar laten leren.“

Expertise

 • Publiek management
 • Publieke waarde & sociaal ondernemerschap
 • Governance & strategy
 • Netwerkmanagement
 • Lokale agendavorming
 • Onderwijs (PO, VO, hoger onderwijs)
 • Gemeenten (sociaal domein, hulpverlening)
Profile img

Annegien Zanen

"Veranderen is geen hogere wiskunde.“

Expertise

 • (re)organiseren tijdens verandering
 • Training & ontwikkeling
 • Strategie-executie
 • Implementatieprogramma’s
 • Gedragsverandering
 • Financiële Dienstverlening
 • (Semi-)Publieke sector
Profile img

André van der Woude

"Succesvol veranderen door verbindend leiderschap.“

Expertise

 • Besturing
 • Strategie-executie
 • Procesmanagement (o.a. Lean)
 • Informatiemanagement
 • Digitalisering
 • (Semi-)Publieke sector
 • Project-, stakeholder- en verandermanagement
Profile img

Adriaan de Vries

"Het motiveren van mensen gedurende veranderprocessen.“

Expertise

 • Realiseren van verbetering
 • Strategie & reorganisaties
 • Fusie & samenwerking
 • Zorg (cure)
 • Farmaceutische industrie
 • Financiële dienstverlening
 • Zakelijke dienstverlening
Profile img

Marcel Veening

"Waar vernieuwing en innovatie wordt gevraagd ben ik het beste op mijn plek.“

Expertise

 • Digitale Transformatie
 • Business en ICT alignment
 • Programma & transitie-management
 • Sociale en technologische innovatie
 • (Semi)Publieke sector
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
Profile img

Martijn Suiker

"Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar de overwinning.“

Expertise

 • Digitale transformatie
 • Customer journeys
 • Agile & procesvernieuwing
 • Agile transitie
 • Portfolio management
 • Financiële dienstverlening