Een gezonde balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid

Arbodienst

Doorbraak: De professionals van de arbodienst, met name bedrijfsartsen, helpen werkenden om een leven lang optimaal te kunnen werken. Daarvoor is een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk. Maar bij professionele dienstverleners zien we vaak een spanning tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Zonder effectieve sturing leidt dit tot omzetlekkage: niet alle omzet die aan de klant is verkocht wordt ingepland, niet alles wat is ingepland wordt uitgevoerd, niet alles wat is gedaan wordt geregistreerd, niet alles wat is geregistreerd wordt ook gefactureerd.

In 2012 heeft de arbodienst daar op een positieve manier verandering in gebracht. Een feitelijke, harde analyse vormde de basis. Minstens zo belangrijk was de analyse en het bespreken van de opvattingen van de betrokken professionals, die soms uren niet schreven omdat het extra werk ‘erbij hoorde’ of handelingen niet factureerden omdat zij de klant al heel lang kenden. Een lokaal kernteam van betrokken professionals ontwierp een nieuwe werkwijze en beschreef het noodzakelijke gedrag om de verbeterslagen te kunnen maken. Na implementatie oogstte dit team een productiviteitsverbetering van 15%. De echte doorbraak vond plaats tijdens het opschalen op landelijk niveau. De arbodienst maakte gebruik van een zogenaamde duale veranderstrategie, die werd ingezet door de COO. Zij formuleerde het kader en zette het proces helder neer (het waarom, de noodzaak, de planning). Belangrijker nog was dat zij opriep tot betrokkenheid. Deelname van de professionals zelf was van het grootste belang. De bedrijfsartsen uit de eerste fase gingen hiervoor de dialoog aan met hun collega’s uit andere teams. Zij bespraken hun toegevoegde waarde en hun impact op de cliënten, en vroegen zich af wat de doorslag gaf bij de beslissing iets wel of niet in rekening te brengen. Doordat zij binnen het kader echt de ruimte kregen, voelden de professionals zich serieus genomen en namen zij eigenaarschap voor de verandering. Deze methode leidt soms tot nieuwe vragen en een herhaling van zetten, waardoor ook vertraging kan ontstaan. Door het grote draagvlak en de grotere betrokkenheid ontstaan ontstond er toch een versnelling.

Impact: Door de blokkade van een belangrijk en weerbarstig vraagstuk op te ruimen, nam de betrokkenheid van de professionals toe. Als gevolg daarvan keerde het vertrouwen in het vermogen van de organisatie terug: ‘Als we dit kunnen, kunnen we nog veel meer.’ Bovendien bleken klanten de toegenomen helderheid en betrouwbaarheid in de dienstverlening te waarderen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer opdrachten

Zorg
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) benaderde Turner met een specifiek verzoek: help ons beter te worden in veranderen zodat we het in de toekomst zelf kunnen doen. Onno Zwaagstra schreef samen met Martijn Suiker, Turner-adviseur Financiële Dienstverlening, het plan. Zij hielpen opdrachtgever Bas van Eenige van NWB Bank ook met het uitrollen ervan. Nu, een jaar later, staat er een afdeling die het veranderportfolio van de bank beheert, waar iedereen bij NWB Bank enthousiast over is.

Lees meer »
Energie & Utilities
Alexander Bruinsma

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Industrie en Technologie
Alexander Bruinsma

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Energie & Utilities
Cor Barelds

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Nationaal Onderwijs Lab

Het Nationaal Onderwijs Lab AI (NOLAI), gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, is mondiaal de grootste publieke investering op het gebied van AI en onderwijs. Geen enkel ander land heeft tachtig miljoen uitgetrokken voor een lab dat gespecificeerd AI gaat doen voor het basis- en het voortgezet onderwijs.

Lees meer »