Data-innovatie: naleefmonitor toezichthouders

Grote uitvoeringsorganisatie voor toezicht en handhaving: grip en innovatie door data-innovatie.
 1. Aanleiding: ontbrekend over- en inzicht in effect van toezicht en handhaven voor sturing en verantwoording.Grote verschillen in manier van meten, losstaand van een bovenliggendKPI-model. Uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en handhavers staan onder steeds grotere druk om zich te verantwoorden. Over de impact en effecten van de processen tot en met de aanwending van middelen en het stellen van prioriteiten (wat doe je wel en wat doe je niet en waarom).
 2. Aanpak:
  1. Standaardiseren waar mogelijk en differentiëren waar nodig: uniforme informatieproducten op generieke dimensies en dwarsdoorsnedes (wet- en regelgeving, doelgroep, object van toezicht en handhaving zijn categorieën voor elk van de 20+ toezichtsgebied). Specifieke invulling voor een toezichtsgebied is daarbinnen mogelijk.
  2. Aansluiten op bestaande processen en systemen waar mogelijk (SAS Analytics en dashboards)
  3. Uitvoeren van aanpak in co-creatie met de inhoudelijke professionals van de toezichtsgebieden én de afdeling over beheer- en onderhoud informatieproducten. Maximaal faciliteren van de professionele kennishouders.
 3. Belangrijkste toegepaste elementen uit de Strategie = Executie methode: compact en integraal ontwerpen, klein starten (1 van de 20+ toezichtsgebieden), doordacht opschalen (van 2 => 20+ toezichtsgebieden) , stakeholdermanagement, batenmanagement, executiecoalitie per toezichtsgebied van toezicht, intrinsiek eigenaarschap door check-in per toezichtsgebied.


Resultaten:

 1. Executie (change) door doordachte opschaling: Alle 20+ toezichtsgebieden binnen 24 maanden
 2. Volledige borging in de lijnorganisatie (run). Op alle niveaus: primair proces, middenkader en bestuur.
 3. Voorbeeld van resultaat op 1 toezichtsgebied:
  1. Integraal overzicht van informatieproduct was eerder niet voorhanden. Inzicht gebruikt om in overleg met opdrachtgever extra capaciteit in te zetten om de naleving beter in beeld te krijgen;
  2. Inzicht in resultaten van toezicht zijn actueel en direct toegankelijk. Toezichthouder kan Kamervragen (ca. 1-4 per maand) direct opzoeken en beantwoorden;
  3. Resultaten van inspecties (naleving) wordt gebruikt bij herprioriteren van activiteiten in een kalenderjaar.
  4. Verhoging van de naleving van 10 – 25%.
  5. Inzicht in de naleving van 10 doelgroepen, naar inzicht in de naleving van 90% van de doelgroepen (ca. 200)
  6. Van 10 projecten voor het inzichtelijk maken van naleving naar 30 projecten.
  7. En meetbaar verhoogde aandacht voor het inzichtelijk maken van naleving. Door expliciet opname in sleutelprocessen en besturing. Tot en met de default agenda’s.
 4. Basis voor grip en voor innovatie:
  1. Operationeel: ‘gesloten cirkel tussen data verzameling inspecties en KPI-huis’ + alle inspectiedata in 1 bron.
  2. Tactisch: van incident naar risicogericht én kennisgedreven toezicht: duurzaam substantiële en bewust afgewogen aselecte steekproeven (groeipad naar 10 – 20% is ingezet) naast risicogerichte, selecte inspecties. En de mogelijkheid tot consolidatie van wettelijke onderwerpen/bouwstenen over alle toezichtsgebieden heen.
  3. Strategisch: aggregatie van data geeft richting en onderbouwing aan beleidskeuzen.
  4. Innovatief: trendanalyse maakt voorspellen mogelijk. Traditioneel toezicht is duur: andere middelen van datacollectie zijn effectiever: (1) horizontaal toezicht via social media, (2) dataverrijking door bijvoorbeeld drones, (3) 2e orde toezicht: hebben objecten (bedrijven) van toezicht kwaliteitssystemen op orde.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Print 🖨