Geef de uitvoering de ruimte

Turner's Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi

Geef de uitvoering de ruimte

De menselijke maat moet terug in de uitvoering. Het moet anders. Fundamenteel anders. Dat is de conclusie na een jaar onthullende parlementaire commissies, meerdere vernietigende rapporten en de val van het kabinet. Maar niet alleen uitvoeringsdiensten moeten veranderen. Dit vraagt des te meer een andere houding van de politiek en beleidsdepartementen. Wat moeten politici en beleidsmakers doen om de menselijke maat terug in de uitvoering te krijgen? Nou, helemaal niks. Het beste wat zij nu kunnen doen is uitvoeringsdiensten de ruimte geven.

Belangrijke factoren in de kinderopvangtoeslagaffaire waren immers overactieve politici die korte metten wilde maken met fraudeurs. Politici die keer op keer uitvoeringsdiensten op de schop namen, zonder inzicht in wat de impact is van ‘van koers veranderen’ op de dagelijkse praktijk. Het gevaar is dat – om slagvaardig over te komen – de politiek weer eenzijdig allerlei veranderingen over uitvoeringsdiensten heen gaat gooien.

‘Uitvoeringsdiensten hebben gefrustreerde burgers allang gezien aan de balie’

Wie heeft het beste zicht op waar burgers tegenaanlopen? Wie weet waar de grootste praktische knelpunten in wet- & regelgeving zitten? Dat zijn de uitvoeringsdiensten. Die hebben gefrustreerde burgers allang gezien aan de balie. Die lopen ertegen aan dat ze kwetsbare burgers onvoldoende maatwerk kunnen bieden. Alleen is de veranderopgave waar uitvoeringsdiensten nu mee te maken hebben gigantisch. Uitvoeringsdiensten hebben het al druk met het regelen van alle tijdelijke coronamaatregelen.

Tegelijkertijd zijn ze bezig met allerlei aanpassingen door beleidsveranderingen van het vorige kabinet. Hierdoor krijgen veranderinitiatieven om de menselijke maat in de dienstverlening terug te brengen minder aandacht dan nodig. Voorkom dat uitvoeringsdiensten verder in de knel komen. Het zou het nieuwe kabinet en beleidsmakers dan ook sieren als ze de volgende kabinetsperiode geen of slechts beperkt nieuw beleid maken. Prioritering in de huidige veranderagenda is nodig. Ga samen kijken naar wat het belangrijkst en praktisch haalbaar is. Zowel op landelijk niveau als gemeentelijk niveau.

‘Beleidsmakers moeten een faciliterende rol krijgen, geen sturende’

Dit vraagt om een fundamenteel andere houding van beleidsmakers. De reflex is om liever nieuw beleid te maken, dan bestaand beleid goed te implementeren. Veranderen vraagt echter om 20 procent plannen maken en 80 procent executie. De richting voor de menselijk maat is onderhand wel duidelijk. Stel de uitvoering nu in staat om hier invulling aan te geven. Dat vraagt een faciliterende rol voor beleidsmakers in plaats van een sturende. Dat betekent de benodigde (financiële) middelen beschikbaar te maken, aangezien financiële beperkingen uitvoeringsdiensten en gemeenten hinderen om door te pakken. Dat betekent wet- en regelgeving te versimpelen met meer ruimte voor maatwerk (nee, geen nieuwe wetgeving). Dat betekent drempels wegnemen voor samenwerking tussen overheidsdiensten, zodat ze beter in staat zijn als één overheid op te treden. Hoog tijd dus dat een andere wind door de overheid gaat waaien en er meer aandacht komt voor implementeren van veranderingen in plaats van het bedenken ervan.

Dit artikel verscheen eerder op Platform O.

Verder sparren?

Alle inzichten van onze publieke sector experts

Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE