WERK AAN UITVOERING

Inzichten uit ronde tafel sessie met uitvoeringsdiensten

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden op 18 mei samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? De menselijke maat in de dienstverlening versterken. Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, hield een inspirerend betoog over hoe het UWV dat doet. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek over wat nodig is om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. We delen de belangrijkste inzichten uit deze sessie.

Meer menselijke maat

Deze digitale ronde tafel was een vervolg op de ronde tafel van begin februari. Samen met de deelnemers bespraken we toen met Hans van der Vlist, auteur van het rapport Werk aan Uitvoering, wat er nodig is om de uitvoering te versterken. Door de combinatie van moeilijke uitvoerbare wet- & regelgeving en focus op bezuinigingen in het afgelopen decennium is de uitvoering verzwakt. De menselijke maat in dienstverlening is daarbij uit het oog verloren. Hierdoor zijn met name kwetsbare burgers klem komen te zitten. De toeslagenaffaire geeft dit onderwerp ook politieke actualiteit.

“We organiseren deze ronde tafels omdat we publieke organisaties willen helpen met strategie-executie. Werk aan Uitvoering is voor hen het belangrijkste thema. De uitdaging nu is om de plannen te realiseren,” geeft Christiaan Gort, practiceleider Publieke Sector, aan. “We faciliteren graag het gesprek hierover. En bieden inzichten en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zo zijn we momenteel bezig met een onderzoek naar slagkracht van publieke organisaties.”

Het verhaal van het UWV

Tof Thissen gaf de 30 deelnemers een inspirerende inleiding, waarin hij sprak over het belang van mensen centraal stellen boven regels. Hij was eerlijk over welke worstelingen binnen het UWV spelen en hoe daarmee wordt omgegaan. “We hebben Tof Thissen gevraagd, omdat hij – voordat de toeslagenaffaire begon – al met het UWV Werkbedrijf werkte aan meer menselijke maat,“ geeft Peter Schreuder aan. “Zo hebben we als Turner de afgelopen jaren het programma persoonlijke dienstverlening bij UWV Werkbedrijf begeleid, waarin we een nieuwe werkwijze in de 35 regiokantoren hebben geïmplementeerd. Hierdoor ontstond meer ruimte voor een menselijker benadering van burgers.”

 

Na het plenaire gedeelte vervolgden we het gesprek in drie subgroepen. Wat leverde dit op?

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Zo'n 50 bestuurders en managers van 40 publieke organisaties werkten mee aan het onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector. De titel? 'Kiezen als Sleutel'

1. Verklein de afstand tussen politiek en uitvoering

De uitvoerbaarheid van wetgeving heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen, waardoor de menselijke maat in het gedrang is komen. Dit komt mede doordat de afstand tussen de uitvoering en politiek te groot is. Dit vraagt meer rechtstreeks contact tussen uitvoeringsdiensten en politiek en meer transparantie over de uitvoering van nieuwe en bestaande wetgeving. Dit vraagt ook lef van de uitvoering om op te komen voor belangen van burgers en om verandering in gang te zetten, ook al gaat dit in tegen heersende politieke sentimenten.

2. Minder detailsturing vanuit beleidsmakers

Uitvoeringsdiensten zijn net mammoettankers. De ministeries hebben vaak de neiging om de machinekamer in te duiken om zich te bemoeien met hoe de uitvoering plaatsvindt. Beleid moet echter op de brug staan en vanuit die positie meesturen, namelijk (mede)bepalen waar de uitvoering naartoe gaat: het ‘wat’. En laat de uitvoering het ‘hoe’ bepalen. Dat vraagt meer vertrouwen vanuit de ministeries en politiek. En andere sturings- en verantwoordingsindicatoren, want de (vele) indicatoren gaan nu nog te veel over het ‘hoe’. Dat werkt juist beperkend in het leveren van maatwerk aan verschillende doelgroepen. Terwijl dat juist zo nodig is.

Aan de andere kant moeten uitvoeringsdiensten meer comfort bieden aan beleid en politiek. Beleidsmakers en politici moeten erop kunnen vertrouwen dat wat de uitvoering doet ook goed werkt, en dat dit ook klopt. “Uitvoeringsdiensten moeten niet wachten op beleid voor veranderingen, maar zelf het initiatief nemen,” geeft Christiaan Gort aan. “Vanuit hun ervaring weet de uitvoering het beste welke veranderingen in sturing en verantwoording nodig zijn om meer ruimte voor de menselijke maat te creëren.”

3. Medewerkers leren om ruimte te pakken

Medewerkers van uitvoeringsorganisaties hebben we geleerd om zich vooral aan de regels te houden. Laten we hen leren om te werken vanuit de bedoeling en om discretionaire ruimte te pakken. Hiervoor is investeren in professionaliteit en vertrouwen in de professionals nodig. Dit vraagt ander leiderschap, dat luistert naar de werkvloer, minder denkt in risico’s en meer ruimte geeft aan leren. Daarbij wordt doorbraak-denken genoemd als één van de instrumenten die hierbij kan helpen. Bij doorbraak-denken worden casussen op het hoogste niveau besproken om bredere knelpunten in de praktijk aan te pakken. “De menselijke maat in de dienstverlening is een balansvraagstuk,” geeft Jacques Pijl aan. “In de dienstverlening is een goede balans nodig tussen enerzijds maatwerk en anderzijds uniformiteit. We moeten uitkijken dat we komende jaren niet doorslaan in maatwerk en hierdoor willekeur ontstaat.”

Meer inzichten over de publieke sectoren en over Werk Aan Uitvoering

Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de publieke dienstverlening

De publieke dienstverlening staat onder druk. Door de combinatie van moeilijke uitvoerbare wet- & regelgeving en bezuinigingen is de uitvoering verzwakt. Tegelijkertijd wordt van de uitvoering meer wendbaarheid, bijdragen aan maatschappelijke opgaven en menselijke maat in de dienstverlening verwacht. Maar hoe kan dit worden bereikt? Een belangrijke sleutel ligt in de manier waarop beleidsdepartementen sturen op de uitvoering en de manier waarop de uitvoering verantwoording moet afleggen.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
kringgesprek
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Strategie-executie voor meer menselijke maat in publieke dienstverlening. Uitkomsten ronde tafel met Marjan Hammersma, SG OCW

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafels Strategie-Executie in Werk aan Uitvoering

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Inzichten uit ronde tafel sessie met uitvoeringsdiensten

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden op 18 mei samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? De menselijke maat in de dienstverlening versterken. Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, hield een inspirerend betoog over hoe het UWV dat doet. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek over wat nodig is om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. We delen de belangrijkste inzichten uit deze sessie.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl