Publieke Sector

Onderzoek naar slagkracht onder publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? 'Kiezen als sleutel'

'KIEZEN ALS SLEUTEL'

Publieke organisaties staan dit jaar volop in de politieke schijnwerpers. De druk is groot om beter aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen. Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten.

Onderzoek publieke organisaties

We deden onderzoek via enquêtes, diepte-interviews en ronde tafels. Wat blijkt? Publieke organisaties maken werk van meer maatwerk en menselijke maat in hun dienstverlening.  Ketensamenwerking en meer wendbaarheid van de organisatie staat hiervoor hoog op de veranderagenda. Door covid en de politieke aandacht is er nu momentum om door te pakken. 

Seinen op groen

De voorwaarden om te veranderen zijn bij de meeste organisaties aanwezig: de basis is grotendeels op orde, er is urgentie om te veranderen en de strategie is meestal helder. In veranderinitiatieven betrekt men stakeholders goed en formuleert heldere doelen. Alle seinen lijken dus op groen te staan.

Slagvaardigheid ontbreekt

Toch ontbreekt het publieke organisaties aan slagkracht om succesvol te veranderen. Bij de meeste organisaties lopen te veel veranderinitiatieven tegelijkertijd, waardoor de executie ervan achterblijft. Slechts 16% vindt dat zij voldoende kiezen tussen veranderinitiatieven. Bovendien blijven veranderingen vaak steken bij dat ene succesvolle pilot. De meerderheid (58%) is onvoldoende in staat om veranderingen op te schalen. Ook het borgen van de verandering in de dagelijkse operatie gaat bij 52% niet goed genoeg. Bij de meerderheid van initiatieven lopen veranderingen dus vast ‘in de lijn’.  

Kies!

In het onderzoek doen we aanbevelingen voor meer executiekracht. De belangrijkste is: kies! Kiezen is lastig, juist bij publieke organisaties die volop in de belangstelling staan. Toch zijn keuzes nodig om georganiseerde teleurstelling te voorkomen.

Download het rapport

Kiezen als Sleutel

Onderzoek naar slagkracht onder publieke organisaties

Alle inzichten van onze experts publieke sector

Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafels Strategie-Executie in Werk aan Uitvoering

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Inzichten uit ronde tafel sessie met uitvoeringsdiensten

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden op 18 mei samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? De menselijke maat in de dienstverlening versterken. Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, hield een inspirerend betoog over hoe het UWV dat doet. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek over wat nodig is om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. We delen de belangrijkste inzichten uit deze sessie.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl