Publieke Sector

Onderzoek naar slagkracht onder publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? 'Kiezen als sleutel'

'KIEZEN ALS SLEUTEL'

Publieke organisaties staan dit jaar volop in de politieke schijnwerpers. De druk is groot om beter aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen. Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten.

Onderzoek publieke organisaties

We deden onderzoek via enquêtes, diepte-interviews en ronde tafels. Wat blijkt? Publieke organisaties maken werk van meer maatwerk en menselijke maat in hun dienstverlening.  Ketensamenwerking en meer wendbaarheid van de organisatie staat hiervoor hoog op de veranderagenda. Door covid en de politieke aandacht is er nu momentum om door te pakken. 

Seinen op groen

De voorwaarden om te veranderen zijn bij de meeste organisaties aanwezig: de basis is grotendeels op orde, er is urgentie om te veranderen en de strategie is meestal helder. In veranderinitiatieven betrekt men stakeholders goed en formuleert heldere doelen. Alle seinen lijken dus op groen te staan.

Slagvaardigheid ontbreekt

Toch ontbreekt het publieke organisaties aan slagkracht om succesvol te veranderen. Bij de meeste organisaties lopen te veel veranderinitiatieven tegelijkertijd, waardoor de executie ervan achterblijft. Slechts 16% vindt dat zij voldoende kiezen tussen veranderinitiatieven. Bovendien blijven veranderingen vaak steken bij dat ene succesvolle pilot. De meerderheid (58%) is onvoldoende in staat om veranderingen op te schalen. Ook het borgen van de verandering in de dagelijkse operatie gaat bij 52% niet goed genoeg. Bij de meerderheid van initiatieven lopen veranderingen dus vast ‘in de lijn’.  

Kies!

In het onderzoek doen we aanbevelingen voor meer executiekracht. De belangrijkste is: kies! Kiezen is lastig, juist bij publieke organisaties die volop in de belangstelling staan. Toch zijn keuzes nodig om georganiseerde teleurstelling te voorkomen.

Download het rapport

Alle inzichten van onze experts publieke sector

Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid enuitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publiekesector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de publieke dienstverlening

De publieke dienstverlening staat onder druk. Door de combinatie van moeilijke uitvoerbare wet- & regelgeving en bezuinigingen is de uitvoering verzwakt. Tegelijkertijd wordt van de uitvoering meer wendbaarheid, bijdragen aan maatschappelijke opgaven en menselijke maat in de dienstverlening verwacht. Maar hoe kan dit worden bereikt? Een belangrijke sleutel ligt in de manier waarop beleidsdepartementen sturen op de uitvoering en de manier waarop de uitvoering verantwoording moet afleggen.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl