Publieke Sector

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector - een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers - meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner geeft een tussenstand: "Bij de meesten blijkt de basis op orde ('run'). Aan de veranderkant ('change') tekent zich een aantal knelpunten af.”

Executiekracht hard nodig

Christiaan Gort, leider van Turner’s publieke sector practice, vertelt waarom we juist nu een onderzoek starten: “Publieke organisaties staan onder druk en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om veranderingen. De problemen in de uitvoering staan volop in de schijnwerpers. En hoewel een rapport als Werk aan Uitvoering waardevolle adviezen geeft, is het de vraag of uitvoeringsorganisaties deze slagvaardig kunnen doorvoeren. Reden om een onderzoek te starten naar de slagkracht van publieke organisaties.”

Onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector

Het onderzoek bestaat uit een online survey en aanvullende diepte-interviews onder bestuurders en managers van publieke organisaties. Hoe staat het met het executievermogen in de publieke sector? Daarbij komen drie thema’s aan bod:

  • de algehele slagkracht van publieke organisaties en het veranderportfolio
  • de executiekracht van veranderinitiatieven binnen de organisaties
  • de impact van corona op de veranderagenda

 

Bestuurder of manager van een publieke organisatie? Ga naar de vragenlijst en doe ook mee:

De eerste tussenstand: focus ontbreekt

De resultaten van de eerste 30 deelnemende organisaties zijn geanalyseerd. 70% van de respondenten geeft aan dat de basis goed op orde is. Daarbij voelt 80% noodzaak en urgentie om te veranderen, en geeft 70% dat de strategie daarbij helder is. Turner daarover: “Ondanks dat bij de meesten de basis (“run”) op orde is, is veranderen (“change”) noodzakelijk.  Daarbij tekent zich een aantal knelpunten af. 80% geeft aan te weinig keuzes te maken. De focus ontbreekt dus. In het portfolio van veranderinitiatieven is onvoldoende balans tussen verbeteren, vernieuwen en innoveren. Die balans is cruciaal om aan te sluiten bij het verandervermogen van de organisatie.”

Gevraagd naar de onderwerpen die op de veranderagenda staan, kwamen deze drie het vaakst terug:

  1. Ketensamenwerking
  2. Organizational excellence
  3. Verbeteren dienstverlening

Doorpakken blijkt lastig

Als we kijken naar hoe de veranderinitiatieven worden uitgevoerd, geeft zo’n 75% aan dat stakeholders goed betrokken worden. Toch lukt het meer dan 50% niet om succesvolle veranderingen goed op te schalen. Christiaan daarover: “Doorpakken binnen publieke organisaties blijkt lastig. Daarbij valt op dat 70% aangeeft niet te meten of doelen gehaald worden. Batenmanagement lijkt een blinde vlek.”

Gevraagd naar de impact van corona, geven alle deelnemers aan dat de verander-agenda in 2021 onverminderd doorgaat. De meerderheid geeft aan dat e-change mogelijk is door de inzet van digitale middelen. Christiaan: “Mooi natuurlijk. Toch zien we een groep van 25% die dit onvoldoende op orde heeft. Zonde, want dit is een noodzakelijke randvoorwaarde om veranderingen te realiseren!”

“De focus en de balans in de veranderinitiatieven ontbreken.”

De tweede ronde is gestart

Het onderzoek gaat een tweede ronde in. “De komende maanden gaan we aan de slag om het aantal deelnemers te vergroten, zodat we een beter en breder beeld krijgen van wat bij de verschillende soorten publieke organisaties speelt.” “Daarnaast gaan we interviews houden om dieper in te gaan op de oorzaken van de knelpunten in strategie-executie.”

Meedoen is eenvoudig

Ben je bestuurder of manager binnen de publieke sector en heb je de online vragenlijst nog niet ingevuld? Als je meedoet ontvang je later dit jaar het onderzoeksrapport dat inzicht geeft in wat andere publieke organisatie als belangrijkste strategie-executie vraagstukken zien en hoe dit versterkt kan worden. Invullen kost 10 minuten.

Alle nieuwsberichten over de publieke sector

Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE