Publieke Sector

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector - een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers - meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: "Bij de meesten blijkt de basis op orde ('run'). Aan de veranderkant ('change') tekent zich een aantal knelpunten af.”

Executiekracht hard nodig

Christiaan Gort, leider van Turner’s publieke sector practice, vertelt waarom we juist nu een onderzoek starten: “Publieke organisaties staan onder druk en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om veranderingen. De problemen in de uitvoering staan volop in de schijnwerpers. En hoewel een rapport als Werk aan Uitvoering waardevolle adviezen geeft, is het de vraag of uitvoeringsorganisaties deze slagvaardig kunnen doorvoeren. Reden om een onderzoek te starten naar de slagkracht van publieke organisaties.”

Onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector

Het onderzoek bestaat uit een online survey en aanvullende diepte-interviews onder bestuurders en managers van publieke organisaties. Hoe staat het met het executievermogen in de publieke sector? Daarbij komen drie thema’s aan bod:

  • de algehele slagkracht van publieke organisaties en het veranderportfolio
  • de executiekracht van veranderinitiatieven binnen de organisaties
  • de impact van corona op de veranderagenda

 

Bestuurder of manager van een publieke organisatie? Ga naar de vragenlijst en doe ook mee:

De eerste tussenstand: focus ontbreekt

De resultaten van de eerste 30 deelnemende organisaties zijn geanalyseerd. 70% van de respondenten geeft aan dat de basis goed op orde is. Daarbij voelt 80% noodzaak en urgentie om te veranderen, en geeft 70% dat de strategie daarbij helder is. Christiaan daarover: “Ondanks dat bij de meesten de basis (“run”) op orde is, is veranderen (“change”) noodzakelijk.  Daarbij tekent zich een aantal knelpunten af. 80% geeft aan te weinig keuzes te maken. De focus ontbreekt dus. In het portfolio van veranderinitiatieven is onvoldoende balans tussen verbeteren, vernieuwen en innoveren. Die balans is cruciaal om aan te sluiten bij het verandervermogen van de organisatie.”

Gevraagd naar de onderwerpen die op de veranderagenda staan, kwamen deze drie het vaakst terug:

  1. Ketensamenwerking
  2. Organizational excellence
  3. Verbeteren dienstverlening

Doorpakken blijkt lastig

Als we kijken naar hoe de veranderinitiatieven worden uitgevoerd, geeft zo’n 75% aan dat stakeholders goed betrokken worden. Toch lukt het meer dan 50% niet om succesvolle veranderingen goed op te schalen. Christiaan daarover: “Doorpakken binnen publieke organisaties blijkt lastig. Daarbij valt op dat 70% aangeeft niet te meten of doelen gehaald worden. Batenmanagement lijkt een blinde vlek.”

Gevraagd naar de impact van corona, geven alle deelnemers aan dat de verander-agenda in 2021 onverminderd doorgaat. De meerderheid geeft aan dat e-change mogelijk is door de inzet van digitale middelen. Christiaan: “Mooi natuurlijk. Toch zien we een groep van 25% die dit onvoldoende op orde heeft. Zonde, want dit is een noodzakelijke randvoorwaarde om veranderingen te realiseren!”

“De focus en de balans in de veranderinitiatieven ontbreken.”

Christiaan Gort, practiceleider Publieke Sector

De tweede ronde is gestart

Het onderzoek gaat een tweede ronde in. “De komende maanden gaan we aan de slag om het aantal deelnemers te vergroten, zodat we een beter en breder beeld krijgen van wat bij de verschillende soorten publieke organisaties speelt,” vertelt Christiaan. “Daarnaast gaan we interviews houden om dieper in te gaan op de oorzaken van de knelpunten in strategie-executie.”

Meedoen is eenvoudig

Ben je bestuurder of manager binnen de publieke sector en heb je de online vragenlijst nog niet ingevuld? Als je meedoet ontvang je later dit jaar het onderzoeksrapport dat inzicht geeft in wat andere publieke organisatie als belangrijkste strategie-executie vraagstukken zien en hoe dit versterkt kan worden. Invullen kost 10 minuten.

Alle nieuwsberichten over de publieke sector

Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
kringgesprek
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Strategie-executie voor meer menselijke maat in publieke dienstverlening. Uitkomsten ronde tafel met Marjan Hammersma, SG OCW

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafels Strategie-Executie in Werk aan Uitvoering

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Inzichten uit ronde tafel sessie met uitvoeringsdiensten

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden op 18 mei samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? De menselijke maat in de dienstverlening versterken. Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf, hield een inspirerend betoog over hoe het UWV dat doet. Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek over wat nodig is om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. We delen de belangrijkste inzichten uit deze sessie.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Christiaan Gort versterkt Turner als practice leader Publieke Sector

Christiaan Gort start per februari als practice leader bij Turner om de practice Publieke Sector verder uit te bouwen. Met de komst van Christiaan halen we stevige kennis en ervaring op het publieke domein binnen. Bovendien weet hij als geen ander hoe publieke organisaties zich wendbaarder en slagvaardiger kunnen organiseren. Een mooie impuls voor ons werk in deze sector. ​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl