Industrie en Technologie

Operational Excellence en Innovatiekracht moeten hand in hand gaan.

Wat kunnen we betekenen?

De wereld is veeleisender geworden. Alles moet sneller, beter, betrouwbaarder en goedkoper. Door nieuwe technologieën verandert het speelveld in de maakindustrie en in de tech continu. Net als de bijbehorende spelregels. Het gaat niet meer meer alleen om het beste product óf om aandacht voor de klant óf om een superieure uitvoering. De kunst is nu om deze drie zaken te combineren. Maar hoe? Welke hypes kun je aan je voorbij laten gaan? En op welke gebieden wil je juist koploper zijn? Dit zijn relevante en urgente vragen.

1

Primaire waardeketens optimaliseren voor de klant​

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere kosten, 10-20% hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Via een snelle en krachtige analyse helpen wij om te ontdekken in welke processen en ketens het meeste verbeter-potentieel zit. En prioriteren de inzet van schaarse capaciteit in verbetertrajecten. Samen met de medewerkers: Verminderen we verspilling en het aantal overdrachtsmomenten. Elimineren we repetivieve taken door de inzet van software robots Versterken we de processturing door het benutten van data en toepassen van kunstmatige intelligentie. Dat geeft grip op het werk en mogelijkheden dit beter te prioriteren, verdelen en plannen. Verbeterde onderlinge samenwerking leidt tot betere prestaties en plezier in het werk. Ook bieden wij een raamwerk om de belangrijkste partners en leveranciers te differentiëren en daarmee een optimaal inkoop- en samenwerkingsproces in te richten. Dit alles om de klant optimaal te bedienen.​

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere interne kosten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Herken je de volgende uitspraken? “Het duurt eeuwig voordat we krijgen wat we willen hebben!” of “We kunnen het beter van buiten halen, want onze eigen mensen zijn simpelweg te duur!” Dit horen we vaak in organisaties waar afstand bestaat tussen de ondersteunende diensten en de afdelingen die rechtstreeks met de klant te maken hebben. Wij helpen graag om ondersteunende diensten klantgerichter en slagvaardiger te maken. Daarbij werken we ook aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Met directe impact op kwaliteit en kosten. Voor de volgende ondersteunende diensten hebben wij ‘best practice’ voorbeelden uit verschillende markten gereed: ICT, HRM/P&O, Finance/administratie, Juridische zaken, Communicatie, R&D en Materieeldienst/ onderhoudsdienst. Deze voorbeelden vertalen we samen met uw mensen in een maatwerk ontwerp dat recht doet aan jouw specifieke situatie.

2

Klantgerichtheid van ondersteunende diensten versterken

3

Het verbetervermogen van de eigen organisatie vergroten

Resultaten: 40-50% meer succesvol afgeronde verbeterinitiatieven, 10-20% meer resultaat van verbeterinitiatieven en expliciete koppeling met operationele resultaten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Bij Turner geloven we dat elke organisatie uiteindelijk zelf in staat moet zijn om zichzelf continu aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Op drie niveaus zorgen wij samen met de mensen dat het verandervermogen van de organisatie toeneemt. We geven trainingen in meest gangbare verandermethodieken. Inclusief praktische toepassingen zodat er direct verandering tot stand komt. Zoals via onze Lean Six Sigma Greenbelt Training. We helpen bij het inregelen van continu verbeterprocessen, zodat de organisatie op operationeel niveau zichzelf continu kan verbeteren. Dagelijkse kleine verbeteringen hebben uiteindelijk grote impact op uw resultaten. We begeleiden u bij het inrichten en verder professionaliseren van een interne verbeterorganisatie. Die kan daarna interne verbeteringen slagvaardiger oppakken en tot resultaat brengen.

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van lean

De 10 van kostenreductie en productiviteitsverbetering

De 10 van vereenvoudiging

Opdrachten in Industrie en Technologie

Al vier jaar op rij wordt Turner door bestuurders en professionals gekozen tot het nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000. Onze opdrachtgevers vertellen je graag hoe het is om met ons te werken.

Industrie en Technologie

Merford

Als CEO van Merford, specialist in geluidsbeheersing, akoestische materialen en deuren, werkte Robbert-Jan Ter Horst met Turner Strategie-executie om zijn plannen voor de toekomst uit te dagen. Het resultaat: een scherp geformuleerde strategie, die dankzij de focus nu al vruchten afwerpt. De Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben zich volmondig achter de strategie geschaard.

Industrie en Technologie

Snelgroeiende Tech partij cloudservices

Executeerbare groeistrategie en voorwaarden voor executie

Wij maken het waar

Onze experts brengen hun kennis van het vak en de Industrie en Technologie in. Plus een flinke dosis lef, creativiteit en inlevingsvermogen. Samen bedenken we onverwachte en innovatieve oplossingen.

Inzichten

Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE