Media sector

Waar grenzen vervagen ontstaan nieuwe kansen. Hoe benut je als mediabedrijf de kansen van nieuwe technologieën en veranderend consumentengedrag?

Door digitalisering vervagen de grenzen tussen telecom, technologie en media. Technologische ontwikkelingen en veranderende mediaconsumptie bieden nieuwe kansen. Maar zij verstoren ook oude verdien- en bedrijfsmodellen. Relevantie, bereik, marktaandeel en marge zijn geen vanzelfsprekendheid in een gefragmenteerde markt met nieuwe toetreders. Wat vaststaat, is dat de macht is verschoven naar de mediaconsument. Die verlangt meer controle, keuze, personalisatie en interactiviteit dan ooit.

Wat kunnen we betekenen?

Het bouwen van waardevolle merken en publiek- & klantrelaties moet de strategische agenda primair bepalen. Dat vereist continue alertheid en aanpassing van product- & dienstenaanbod. Fundamentele vernieuwing van het bedrijfsmodel en werkwijzen is daarbij essentieel voor efficiencyverbetering en versterking en verdieping van diezelfde klantrelatie. Tijdelijke en structurele partnerships en samenwerking zijn in een dergelijk snel veranderend medialandschap niet meer weg te denken.

1

Lean excellence

Resultaten: een optimale werkwijze voor alle partijen

Een effectief en efficiënt bedrijfsproces. Publiek en adverteerder helpen op een manier die aansluit bij hun verwachtingen. En die bedrijfseconomisch interessant is voor uw organisatie. Waar niet de overheadkosten, maar de mate van dienstverlening bepalend is voor de prijs. Zonder verspilling van tijd, geld en andere middelen. Hoge overhead, onvoldoende kostenbewustzijn en versnipperde uitvoering over afdelingen en locaties kunnen tot kritieke situaties leiden. Of het nu gaat om creatie & productie, distributie, verkoop of ondersteunende processen als marketing, abonneeservice of content-inkoop. Net zo schadelijk is ineffectieve uitvoering. Om doelstellingen te halen is een combinatie nodig van substantiële kostenreductie én procesherontwerp, waarbij condities voor groei, motivatie en innovatie overeind blijven. Turner realiseert met een gestructureerde aanpak van doorlichting, verbetering, borging en continue verbetering meer wendbaarheid van uw organisatie en betere, snellere en goedkopere (‘best in class’) processen. Voor uw klantgerichtheid en winstgevendheid van belang, maar zeker ook voor uw medewerkers. En hun tevredenheid is in deze sector een van de belangrijkste sleutels voor onderscheidend media-aanbod en succes.

Resultaten: verbeterde verkoopresultaten, verhoogde klanttevredenheid

Relevantie en bereik. Twee cruciale drivers van verkoopresultaat. Maar ook mét het juiste product- & dienstenaanbod en bijbehorende prijsstelling is er nog veel winst te boeken door het optimaliseren van marktbewerkingsmethodes, het verhogen van de marktdruk en het optimaliseren van marketing- & verkoopkosten. Voor structurele verbetering van commercieel resultaat dienen de bedieningsconcepten, de kwaliteit van het sales management, de informatievoorziening, het beloningsbeleid en de organisatie in lijn gebracht te worden met de doelstellingen. Welke aanpassingen zijn nodig in uw verkoop- & marketingprocessen en online, offline en on-air proposities? Dit om ambitieuze acquisitie-/retentie-/conversie- en margetargets ook daadwerkelijk te realiseren. Hoe verhoog je de netto salestijd en aantal klantcontacten in hoge-waarde segmenten? Wij laten analyse, ontwerp en implementatie hand in hand gaan. Realiseren in de regel binnen zes maanden meetbare omzetstijgingen tussen de 10-30%. En we implementeren quick wins per direct. Met het goed gemotiveerde marketing- en salesteam dat wordt gebouwd, is er bovendien een basis voor een structureel betere performance en waardecreatie.

2

Commercial excellence

3

Synergy excellence​

Resultaten: samenwerkingsvoordelen verzilveren

De opkomst van social media en de ‘collaborative economy’ maakt dat samenwerken en delen bij uw kijker, luisteraar en gebruiker al lang de nieuwe norm is. In de sector zelf is samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld content-creatie en backoffice ook gemeengoed. Het gaat erom echt waarde te creëren met samenwerking, door synergie en slagkracht te realiseren. En ook om het zorgvuldig afstoten en ontvlechten van activiteiten die onvoldoende waarde opleveren. Mediabedrijven zijn vaak voortgekomen uit een mix van autonome groei en overnames. Belangrijk is het echt verzilveren van synergieën. Dat wil zeggen het succesvol bij elkaar brengen van complementaire resources en competenties om een aantrekkelijker media-aanbod, meer slagkracht in de markt en lagere operationele kosten te realiseren. Maar complicaties als leiderschapsissues, verstoringen in de continuïteit van de bestaande operatie (denk aan talent- en klantverloop tijdens de integratie) en cultuurverschillen liggen op de loer. Deze kunnen afleiden van waardecreatie. Bij samenwerking binnen groepsstructuren is het optimaliseren van de balans tussen schaalvoordelen via centrale aansturing en ondersteuning enerzijds, en lokale slagkracht en ondernemerschap anderzijds vaak een kritische factor.
Wij identificeren en creëeren -in coproductie – de condities waarmee snel en beheerst de vruchten van integratie of samenwerking kunnen worden geplukt. Altijd inclusief het bouwen van onderling vertrouwen en bewaken van voldoende balans in ‘brengen en halen’ van elke partner.

Resultaten: grip op excutie​

De snelheid van veranderingen in de mediasector is hoog. Dat stelt eisen aan de wendbaarheid van uw organisatie. Aan de reguliere bedrijfsvoering, maar vooral ook aan inhoudelijke, veranderkundige en projectmatige competenties die nodig zijn om projecten en transities op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit op te leveren. Productinnovaties als een digitaal themakanaal, webshop of nieuw katern vragen om inhoudelijke kennis van technologie, verdien- en transactiemethodieken en inzicht in de doelgroep. Samenwerkingsambities van meerdere partijen en in een politiek/bestuurlijke complexe omgeving zoals bij de publieke omroepen, stellen hoge eisen aan veranderkundige competenties van betrokken bestuurders en uitvoerders. En bij procesinnovaties, als de invoering van een nieuw geïntegreerd redactioneel systeem, zijn ook projectmatige vaardigheden en capaciteit van groot belang om tijdig, binnen budget en met de juiste kwaliteit op te leveren. Die vereiste kennis, ervaring of executiekracht is niet altijd in de organisatie beschikbaar. Wij hebben een aantoonbaar trackrecord van succesvolle interim & projectmanagement opdrachten, waar de combinatie van mediasector-specifieke ervaring en inhoudelijke, veranderkundige en projectmatige vereist is. Onze tijdelijke leiding of ondersteuning leidt tot kortere doorlooptijden en projectkosten en verbetering van kwaliteit. Met op ieder moment voldoende grip op de belangrijkste risico’s.

4

Business planning en projectversnelling​

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE