Turner Onderwijs

Slimmer Academisch Jaar

De hoge werkdruk en de veranderende aard van het onderwijs vragen om aanpassing van het academisch jaar. Gericht op gepersonaliseerd en flexibel onderwijs, waarin interdisciplinair denken normaal is. Maar hoe organiseer je deze verandering? Met het opnieuw inrichten van een ’Slimmer Academisch Jaar’ biedt Turner het antwoord op dit complexe verandervraagstuk. Onze Strategie = Executie methodiek – 20% strategie + 80% executie – draagt bij aan een succesvol ontwerp en geslaagde uitvoering van de complexe verandering.

Resultaat: Met een implementatieplan ontrafelen we de complexiteit van de aanpassing van het academisch jaar en maken deze inzichtelijk en uitvoerbaar. Het resultaat is breed en scherp.

Verkenning en scenario’s
Voor een snel en effectief beeld van de kansen en risico’s rondom het slimmer inrichten van het academisch jaar, brengen we via interviews en het onderzoeken van interne bronnen in kaart wat de verander bereidheid is binnen de organisatie. Vervolgens stellen we scenario’s op en toetsen deze onder alle relevante stakeholders.

Strategie en ontwerpkader
Ook bij het formuleren van een strategie en het opstellen van een ontwerpkader met duidelijke criteria, delen we onze expertise en ervaring. Vanuit twee uitgebreide eerdere cases rondom het academisch jaar, adviseren we besturen over de koers. Op basis van actuele wetenschappelijke inzichten smeden we samen met de klant realistische plannen. Die toetsen we met een onafhankelijke, frisse blik als kritische vriend op impact en kans van slagen.

Besliskader en toetsing
Gedurende het traject toetsen we voorgenomen besluiten aan de organisatorische werkelijkheid en de bereidheid van medewerkers om de verandering te dragen en uit te voeren. Een besliskader op basis van de belangrijkste waarden van de onderwijsinstelling borgt tijdens besluitvorming de belangrijkste ontwerpcriteria.

Inzichten

Alle inzichten van onze experts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE