Turner Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Een Leven Lang ontwikkelen (LLO) speelt een steeds grotere rol in het hele onderwijsveld, van post-graduate tot modules bij bedrijven, particuliere trainingen en maatwerktrajecten. De aanpak van Turner richt zich op drie pijlers. Voor de deadline van een subsidieaanvraag ligt er een kwalitatief hoogstaand verhaal, zijn intern de juiste stakeholders geactiveerd en beschikt de organisatie over een scherpe visie op samenwerking en gedegen activiteitenplan. Zodat ‘morgen’ de samenwerking voor de eerste leeroplossingen al kan starten.

Resultaat: Realiseer een jaarlijkse omzetgroei van 10 tot 20% van het huidige LLO-portfolio en krijg subsidies toegekend om LLO een boost te geven.

LLO Versneller
Met de LLO Versneller brengen we allereerst binnen twee weken de maturiteit van LLO binnen de organisatie snel en doeltreffend in beeld. Wat wil de organisatie bereiken, hoe staat het er nu voor en wat zijn de veranderopgaven? Hieruit volgen een veranderprogramma en plan van aanpak om de kwantitatieve en kwalitatieve ambities met LLO succesvol te realiseren. Deze wendbare LLO-aanpak maakt het mogelijk direct te sturen op bestaande en nieuwe LLO-activiteiten.

Subsidieaanvraag
Met expertise op het gebied van CIVs, NGF en andere types subsidieaanvragen ondersteunt Turner onderwijsinstellingen om substantiële LLO-subsidies (€ 2 mio) te verwerven. We werken de aanvraag samen met de juiste (interne) doelgroepen uit tot een sterk verhaal dat inzichtelijk maakt wat de instelling wil bereiken, hoe dit meetbaar is, hoe de uitvoering is geregeld en wat daarvoor nodig is.

Duurzame relaties
Door ruime ervaring met Publiek-private samenwerkingen (PPS) en andere complexe samenwerkingsverbanden ondersteunen we organisaties ook bij het formuleren van een duurzame de visie op samenwerking, het bepalen van de benodigde investeringen en randvoorwaarden. Onze Strategie = Executie methode draagt bij aan commitment en draagvlak.

Inzichten

Alle inzichten van onze experts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE