Turner Onderwijs

Portfoliomanagement

De druk om meer afgestudeerden af te leveren, het aantrekken van studenten, omgaan met krapte op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen als digitalisering, kunstmatige intelligentie en flexibilisering: vraagstukken die vechten om voorrang in de toekenning van mensen, middelen en tijd. Het op peil houden van zowel de bedrijfsvoering als de kwaliteit van het onderwijs, vereist heldere strategische keuzes. Turner heeft veel ervaring met het toepassen van een duurzame systematiek voor een gezamenlijke en gedragen visie op portfoliomanagement bij onderwijsinstellingen.

Resultaat: Een robuuste en consistente aanpak met meer grip op het portfolioproces, meer transparantie en betere controle over de besluitvorming rondom het onderwijsportfolio.

5 stappen naar duurzaam portfoliomanagement
Edusense, de door Turner ontwikkelde tool, biedt inzicht in het portfolio van instellingen en helpt bij het ontwikkelen van specifieke inzichten. In vijf stappen begeleiden we onderwijsinstellingen in het gezamenlijk ontwikkelen van goed portfoliomanagement. Stap 1 is een goede voorbereiding, zodat alle belangrijke deelnemers (zoals CvB, directeuren, opleidingsteams, MR) aan het portfolioproces aanhaken en aangehaakt blijven. Stap 2 is het bepalen van de strategische uitgangspunten en rollen, zodat keuzes daadwerkelijk tot verandering leiden. Stap 3 bestaat uit een SWOT-analyse, die wordt vertaald naar stap 4: in nauwe samensprak met alle deelnemers het portfoliobeleid opstellen. De vijfde en laatste stap focust op besluitvorming en borging: welke keuzes zijn vastgesteld en hoe werken die door in de bestaande P&C-cyclus van de instelling?

Direct én toekomstbestendig resultaat
De duurzaam inzetbare inzichten leiden tot heldere afspraken en een meer voorspelbaar proces. Een brede benadering die ook voor duurzaam succes op de langere termijn een solide basis legt met een toekomstbestendig, financierbaar, kwalitatief hoogwaardig en samenhangend portfolio.

Onze opdrachten

Inzichten

Alle inzichten van onze experts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE