Turner Onderwijs

Publiek- Private Samenwerkingen (PPS)

Onderwijsinstellingen, de overheid, het bedrijfsleven, en burgerinitiatieven worden geconfronteerd met complexe onderwijsvraagstukken die een nauwe samenwerking vereisen. Deze uitdagingen, versterkt door een dalend aantal studenten en de zoektocht naar alternatieve inkomstenbronnen, benadrukken de noodzaak voor effectieve publiek-private samenwerkingen.

Een snelle ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerking (PPS) vergroot de impact en slagvaardigheid bij het behalen van de beoogde doelen. Turner faciliteert een soepele aanvang van PPS en begeleiding van subsidieaanvragen. Voor verduurzaming van de PPS ondersteunen we met het aanboren van nieuwe verdienmodellen en het verminderen van de afhankelijkheid van subsidies.

Resultaat: een efficiënte en effectieve aanpak met tastbare en meetbare resultaten voor alle samenwerkingspartners binnen een PPS.

Aanpak en methodiek in 6 stappen:

  1. Duidelijke afstemming op doelgroepbehoeften en concrete business issues met vanzelfsprekende maatschappelijke relevantie en tastbare zakelijke vraagstukken.
  2. Leidende coalitie met toegewijde investering, gedreven door een missie en bereid tot investeren in tijd, financiën en ambassadeurschap.
  3. Slagvaardig kernteam met ondernemersmentaliteit en verbindingskracht, als drijvende kracht achter de PPS. Een passende governancestructuur waarborgt effectieve sturing.
  4. Gedegen aanloopperiode voor ontwikkeling en experimenteren. In deze fase koppelen we hypotheses over de business case aan een gedetailleerde roadmap.
  5. Evenwichtige verbinding tussen lange- en korte-termijn ambities en resultaten. Met aandacht voor de evenwichtige verdeling van inbreng en opbrengst. We bewaken het het risico van te veel opportunisme inzake subsidies.
  6. Directe betrokkenheid bij samenwerking vanaf de Start. De daadwerkelijke samenwerking wordt al in de opstartfase ingebed.

 

Verlichting financiële lasten
Met deze aanpak beloven we kwalitatieve en kwantitatieve successen voor de doelgroep. Van succesvolle subsidieaanvragen en een snelle start van de samenwerking tot verbeterde kwaliteit en draagvlak voor het doorgerekende businessplan. De verhoogde en versnelde levensvatbaarheid loopt gelijk op met het minimaliseren van aanloopkosten en investeringen

Onze opdrachten

Inzichten

Alle inzichten van onze experts

Onderwijs
Alexander Bruinsma

“Inclusief leiderschap”

The more inclusive and diverse, the more powerful the organization. Ter ere van Internationale Vrouwendag organiseerde de Erasmus Universiteit het seminar ‘What it takes’, naar het gelijknamige boek van één van ‘s werelds meest succesvolle voetbalcoaches Sarina Wiegman en Turner partner Jeroen Visscher.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Slimmer academisch jaar

De werkdruk aan universiteiten is alarmerend hoog. Het meerendeel van het wetenschappelijk personeel ervaart veel tot zeer veel werkdruk. Een korter academisch jaar lijkt een oplossing om werkdruk te verminderen. Maar is een korter academisch jaar ook een slimmer academisch jaar?

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

LLO Versneller

De LLO Versneller: van ambitie naar resultaat! Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: krimpende studentenaantallen, flexibilisering en personalisering van opleidingen en de opkomst van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hoewel LLO een belangrijke pijler is geworden in de strategieën van onderwijsinstellingen, worstelen velen met het concretiseren van hun plannen.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Alexander Bruinsma

AI in het onderwijs: ‘Je kunt morgen aan de slag’

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs, maar de snelle opkomst van ChatGPT en andere platforms dwingt onderwijsinstellingen serieus na te denken hoe ze deze nieuwe technologie gaan gebruiken.

Lees meer »
Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht wilde onderwijs en onderzoek beter vervlechten met een focus op vier expertisegebieden. Om een doorbraak te realiseren in de wijze waarop de expertisegebieden functioneerden, werkten de HU en Turner samen aan een nieuwe kennis- en innovatieagenda.

Lees meer »
Onderwijs
Cor Barelds

Hoe organiseer je Leven Lang Ontwikkelen in het MBO

Mbo-scholen zijn onmisbaar als we de crisis op de arbeidsmarkt willen oplossen. Er liggen grote kansen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Maar hoe doe je dat, succesvol en duurzaam LLO-activiteiten opzetten?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE