Professionele dienstverlening

Hoe ziet de professionele dienstverlening van de toekomst eruit? Van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie.

Wat kunnen we betekenen?

Professionele dienstverleners zijn organisaties waar hoog opgeleide professionals kennisintensieve diensten leveren. Ze behoren tot de meest complexe organisaties om te veranderen. Hun grootste uitdagingen in de komende jaren komen van de markt, door technologie en uit de organisaties zelf. De druk op marges neemt toe door concurrentie en omdat cliënten niet altijd meer betalen wat de professional hen vraagt.

Concurrentie komt van nieuwe toetreders, maar ook van cliënten met meer kennis (liberalisatie). Technologie biedt in hoog tempo nieuwe kansen. Zo zijn er nieuwe krachtige mogelijkheden voor procesuitvoering en data (o.a. expertsystemen en web-based dienstverlening). Intern verandert ook veel. Want de organisatie en bedrijfsprocessen zijn vaak nog te veel gebaseerd op historie en niet op efficiëntie en effectiviteit. En het partnermodel is voor de nieuwe generatie medewerkers steeds minder aantrekkelijk.

1

Leidinggeven aan professionals​

Resultaten: Leidinggeven vanuit een collectieve ambitiel 10-20% toename in target-realisatie van elke professional, 10-20% hogere medewerkerstevredenheid, 10-20% minder afboekingen

Leidinggeven aan professionals gaat over besturing langs de lijn van verantwoorde vrijheid. Verantwoord door een helder kader van (collectieve) ambitie, richting en eenvoudige KPI’s. Vrijheid door binnen dat kader de professional maximaal zijn persoonlijke drijfveren te laten koppelen aan de collectieve ambitie. Het cruciale evenwicht dus tussen harde cijfers en de zachte, culturele kant.

Resultaten: 50% sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren​, 2-6 maanden snellere realisatie van strategische doelen in een gegeven strategische planperiode (1-3 jaar).

Sturen op draagvlak en verbinding is net zo belangrijk als sturen op resultaat. Van strategie-executie is executie het moeilijkste, zeker bij professionals. Hun hoge autonomie en loyaliteit heeft een keerzijde: ze neigen ertoe elke verandering zelf te willen bedenken. Het opschalen van ‘best practices’ en nieuwe ideeën en ontwerpen is weerbarstig. Dit vraagt een bij professionals passende aanpak, waarbij sturen op draagvlak en verbinding net zo belangrijk is als sturen op resultaat.

2

Strategie-executie met professionals​

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van verkoopvraagstukken

De 10 van leiding geven aan professionele dienstverleners

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE