Publieke sector

Organisaties in de (semi)publieke sector zetten in op executie. Bestuurders worden niet meer afgerekend op de schoonheid van plannen, maar op de executie ervan. Hoe vervullen zij hun maatschappelijke taak het beste?

Wat kunnen we betekenen?

Een veelgehoord geluid van bestuurders in de (semi)publieke sector: “Beleid maken kunnen we goed, maar het lukt ons onvoldoende om in onze verander-programma’s en – projecten op een effectieve en efficiente manier toe te werken naar resultaten.” Terwijl doorbraken juist zo nodig zijn. Dit geluid is terecht, want het bewijs voor elk beleidsplan of kaderbrief ligt in haar executie. Strategie = Executie.

Bestuurders worden niet meer afgerekend op de schoonheid van plannen, maar op de executie ervan. In de media gaan interviews van onderzoeksjournalisten met bestuurders tegenwoordig vooral over strategie-executie. “Wat van uw beleid heeft u gerealiseerd?”. Turner staat bij Raden van Bestuur bekend als absolute specialist in strategie-executie. Van kritische vraagstukken, die moeten slagen. Ondersteund door excellente referenties en dito track record. Onder meer bij uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, departementen, provincies en gemeentes.​

1

Portfolio management ​

Resultaten: Scherpe keuzes in een verander-portfolio dat ambitieus én haalbaar is, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen​

In een compacte en bewezen aanpak van 3 – 6 weken maken we de vertaalslag van strategie naar het portfolio van veranderinitiatieven. We saneren hier de veelal ontstane wildgroei in te veel, te grote en niet heldere veranderinitiatieven. Ervaringsfeit: 33% van wat erin staat is geen veranderinitiatief maar gewoon dagelijks werk aan de ‘run-kant’ van strategie-executie, 33% heeft een verkeerde en/of overlappende opdracht en/of scope, 10% bestaat uit projecten waarvan onduidelijk is waarom ze er zijn en altijd doorlopen, de zogenaamde ‘zombie-projecten’. In 80% van de gevallen hebben organisaties te grote veranderportfolio’s. De bandbreedte is 60 – 150 projecten. Dat heet georganiseerde teleurstelling. Zeker ook in de (semi-)publieke sector. In de scherpe selectie definiëren we een gedragen veranderportfolio waarbij de top 9 van meest kritische veranderprojecten haarscherp is gedefinieerd. Op twee pagina’s per initiatief. Op pagina 1 de inhoudelijke omschrijving en op pagina 2 de zogenaamde executiecoalitie. De groep mensen die eigenaarschap neemt voor de executie en de baten van elk initiatief. Zo worden middelen vrijgespeeld en bij alle sleutelspelers focus aangebracht. En geloof in de haalbaarheid. Inclusief een ‘to-don’t’-lijst.

Resultaten: 50% doorlooptijd-verkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen, aantoonbaar resultaat halen op de 3 belangrijkste initiatieven

Doel: vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie​.

Faciliteer de top 3 van kritische initiatieven (‘change begets change’) Het á la carte ondersteunen van de top 3 kritische initiatieven vergroot de kans op succes. Hierbij geldt: klein kan groot. Zeker in de (semi-)publieke sector. Dat succes inspireert de leden van de executie-coalities van de andere initiatieven.

In een aantal specifieke acties en met bewezen en praktische werkvormen voeren we de daadwerkelijke executie uit per kritisch verander-initiatief. Samen met de mensen uit uw organisatie zorgen we: (1) dat glashelder is waarom het vraagstuk zo belangrijk is, (2) voor slagkracht en een doorbraak. Die zit vaak in twee oplossingen goed doorvoeren, in plaats van vijf halve, (3) dat de eerste klap raak is. Je hebt vaak maar een kans, (4) dat elke sleutelspeler ‘psychologisch incheckt’. Iedereen moet het zelf willen, (5) voor borging van de verandering, (6) voor meting van de baten en bijsturing, (6) dat we leren.

2

Doorbaak in kritische initiatieven​

3

Baten-management: aantoonbaar maken van resultaten​

Resultaten: 30% meer realisatie van jaardoelen, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen​

Doel: Feitelijk weten of we realiseren wat we ambiëren.

We zetten vanaf de start van de eerste executiegolf een meetsysteem op voor het meten van de baten (‘benefit tracking’). We maken feiten leidend. Professionals moeten en willen vooral zelf in staat worden gesteld te sturen op hun verantwoordelijkheden. Zelfmonitoring is sterker dan management. De manier waarop we monitoren doet ertoe. We houden het simpel, waarbij we moderne middelen van visueel management inzetten (dashboards met voortgang- en resultaten via moderne technologie). Intern en waar mogelijk extern. Open en transparant. Waarmee de organisatie tevens verantwoording aflegt naar de maatschappij.

Resultaten: een vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie

Doel: strategie-executie en innovatie kan overal en door iedereen in de organisatie uitgevoerd worden. In elke (semi-)publieke instelling en/of publiek-privaat samenwerkingsverband.

Per saldo is het teveel van het toeval afhankelijk of het wel of niet slaagt. Zeker in de (semi-)publieke sector. Strategie-executie en innovatie zijn capabilities die systematisch ingericht, geleid en verbeterd moet worden.

Onze oplossing bestaat uit een assessment van de volwassenheid van uw organisatie in strategie-executie en (digitale) innovatie. Er komen antwoorden op vragen als: Wat is de executie-capaciteit van uw organisatie? Wat is het verschil tussen Verbeteren, Vernieuwen en (Digitaal-) Verstoren? Portfolio: Welke initiatieven gaan we echt voor? Hoe kan het zoveel mogelijk in en door de lijn? Oud versus nieuw: hoe organiseer je dat naast elkaar?

We beschikken over talloze voorbeelden van effectieve strategie-executie disciplines, programma management offices, innovatiecentra, etc. Die praktische voorbeelden en onze concepten en methoden zetten we op maat in.

Voor meer informatie over het assessment, ga naar SECA.nu

4

Strategie-executie als capability​

5

Synergie uit strategische allianties en ketensamenwerking​

Resultaten: een fundament voor succesvolle samenwerking door in de startfase de beoogde partners te verbinden rond een scherpe businesscase​, 20 tot 30% meer synergie in de helft van de tijd​

Doel: concrete en meetbare win-winsituaties ontwikkelen en realiseren​.

Rond bestaande samenwerkingen en publiek-private samenwerking identificeren we in dialoog met u en uw partners de belangrijkste puzzelstukjes om de samenwerking te stroomlijnen. Vervolgens bieden we u de deskundigheid, best practices en doorzettingskracht die nodig zijn om sneller tot meer samenwerkingsvoordelen te komen. In de opstartfase ondersteunen we als onafhankelijk derde u en uw partners via een compact en zorgvuldig proces. Centraal staat het verbinden van betrokkenen rond een gezamenlijke visie en heldere businesscase.

  Contact

  We leren je graag kennen. Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt!

  Huize de Boom
  Arnhemseweg 107
  3832 GK
  Leusden

  Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
  Email: info@turner.nl