Strategie = Executie

De 10 van kosten-reductie en productiviteits-verbetering

De 10 van kostenreductie en productiviteitsverbetering

 1. De 10 van kostenreductie en productiviteitsverbetering. Met behoud van condities voor groei en innovatie.
  1. Onderscheid inventariseren van het maximale verbeterpotentieel van het stellen van een doel, ‘target’ in kostenreductie en productiviteitsverbetering. Hoe evident het ook klinkt: binnen organisaties vormt het tweede vaak een rem op het eerste.
  2. Analyseer het maximale verbeterpotentieel in kostenreductie en productiviteitsverbetering. In varianten. Wat zou er mogelijk zijn? Ervaringsfeit: resultaten, ook al op korte termijn. Kostenreductie en productiviteitsstijgingen van tussen de 10% en 30%, die zich direct naar EBIT-stijging vertalen zijn vaak het resultaat. Tevens worden zo tegelijkertijd kostenbewustzijn en daadkracht binnen de organisatie gecreëerd en een basis gelegd voor een jarenlange structureel betere operationele performance van de onderneming. Etaleer het verbeterpotentieel in varianten: maximaal, medium en minimaal. Zodat doordachte keuzen mogelijk zijn en de organisatie niet ‘kapotgemaakt’ wordt en schade ontstaan aan de condities voor groei en innovatie. Benut ervaringsfeiten:
   1. 25 – 35% productiviteitsverbetering, verborgen in processen.
   2. Klassieke kosteningrepen m.b.v. benchmarking en overhead value analyse ‘vergeten’, 10 – 15% aan potentieel.
   3. ‘Omzetlekkage’: 20% van dienstverlening, wordt gratis geleverd.
   4. Omgekeerde Pareto: 20% van producten draagt 80% van kosten.
   5. Inkoop: onderbenut potentieel ondanks formele inkoopfuncties.
   6. Maatregelen t.a.v. kosten & productiviteit grijpen niet in hart van processen in.
   7. Projecten: onvoldoende beheersing en sturing op resultaat.
   8. ICT: vooraf altijd de beste business case, achteraf nooit de verwachte voordelen.
   9. Cultuur: onvoldoende ‘kostenbewustzijn’ (‘frugality’) of juist ‘penny wise, pound foolish’.
   10. Managementinformatie: te uitgebreid om effectief te kunnen sturen.  3. Verspil geen tijd aan het in kaart brengen van procesmodellen, gebruik bewezen bestaande. Zoals deze: S=E Bijlage 9
  4. Stel een doel, ‘target’ vast in kostenreductie en productiviteitsverbetering. En zet die uit in de tijd. Werk zoveel mogelijk target stellend. Dit type vraagstukken wordt alleen maar gerealiseerd als ze target -stellend, duidelijk en zo eenvoudig mogelijk wordt ingezet.
  5. Kies een compacte aanpak. Veel trajecten echter leveren niet de substantiële verlaging van de kostenbasis en verbetering van productiviteit en EBIT. Wat zijn dan wel de succesfactoren om snel kostenefficiency en productiviteitsverbetering in uw organisatie te realiseren? Een integrale benadering is de sleutel tot succes. Beperkte focus op één discipline of juist een kaasschaaf voor de gehele organisatie leiden vaak tot suboptimalisatie of – erger nog – het snijden in spieren. Onze methodiek is gebaseerd op een integrale benadering en volgt de bewezen fasen van onze Strategie = Executiemethode. In de startanalyuse wordt een korte integrale analyse uitgevoerd, issues geïdentificeerd en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Op basis van managements’ visie op de middellange termijn, wordt de doorbraak in structurele verbetering van winstgevendheid vastgesteld en het noodzakelijk draagvlak verkregen. Prioriteiten voor urgente maatregelen worden gelegd en de business case wordt geconcretiseerd. Door het scherpe beeld van de mogelijkheden in uw organisatie, is stap 1 vaak een interessante afzonderlijke stap die gelijk duidelijk maakt wat de opties voor de organisatie zijn. Hierdoor wordt een heldere Go/No-Go beslissing mogelijk gemaakt.
  6. Neem de meest relevante invalshoeken voor analyse en interventies. Een effectieve benadering is gebaseerd op een samenhangende beoordeling van de vier meest relevante kosten- en productiviteitsperspectieven: A: processen, B: bedrijfsmiddelen/activa, C: inkoop, D: klanten- & productenportfolio. Toelichting:
   1. A: Herontwerpen processen. Processen en hun organisatie en besturing worden beoordeeld op doelmatigheid, slagkracht en efficiency. Gericht herontwerpen van kernprocessen is een effectieve manier om tot doorbraken in productiviteit en kosterreductie te komen. Meer focus op waardeverhogende activiteiten, uniformering en sturing op relevante operationele indicatoren zijn typische oplossingen die proceskosten reduceren.
   2. B: Optimaliseren inzet bedrijfsmiddelen. Optimalisatie van het gebruik van locaties, IT-systemen en productiemiddelen zal de productiviteit en bezettingsgraad verhogen. Vrijgespeelde medewerkers komen beschikbaar voor strategisch belangrijkere activiteiten en activa kunnen afgestoten worden en belangrijke kostenvoordelen opleveren in de organisatie, personele bezetting en financiering.
   3. C: Inkoop: Make-Buy or Ally. De inkoopportefeuille wordt beoordeeld op structuur, samenstelling en kosten. Heroverweging van make-or-buy besluiten kan noodzakelijk zijn. Potentiële oplossingen hebben betrekking op volumebundeling, het rationaliseren specificaties en allianties.
   4. D: Rationaliseren klanten- en productenportfolio. Op basis van de verbeteringen in processen, productiemiddelen en inkoop worden kostprijzen herberekend en verbeterde winstgevendheid van PMC’s opnieuw vastgesteld. Verwacht slecht renderende klanten en producten worden geïdentificeerd. Besluiten om te desinvesteren in PMC’s wordt gebaseerd op een sterk fundament.
  7. Gebruik specifieke methoden voor specifieke vraagstukken, ‘op een gebroken arm plak je ook gene pleister’. Zoals: benchmarking, overhead value analyse (OVA) en DuPont analyses. Zie bouwsteen 5 en figuur 23 van de Strategie = Executie-methode 
  8. Vereenvoudig tegelijkertijd. Als je toch diep de processen en organisatie in moet, wil je tegelijkertijd ook processen, structuren en besturing vereenvoudigen. Vanzelfsprekend werken kosten- en productiviteitsmaatregelen vrijwel altijd ook vereenvoudigend. Maar er zijn ook zelfstandige vereenvoudigingsmaatregelen die medewerkers helpen hun werk beter te doen. En zo bijdragen aan HR-doelen van behoud en medewerkerstevredenheid. Zie de 10 van vereenvoudiging. << URL naar de 10 van vereenvoudiging >>
  9. Knip de interventies op in behapbare moten. Meestal leiden de analyses tot “quick wins” die direct geïmplementeerd kunnen worden en al snel besparingen laten zien. De grotere ‘doorbraak’ inclusief de benodigde aanpassingen in de organisatie wordt vaak binnen 3/6/9 maanden gerealiseerd.
  10. Besteed bovengemiddelde aandacht aan eigenaarschap en communicatie, richt batenmanagement in en borg de baten.. Zie de bouwstenen uit de Strategie = Executie-methode: bouwsteen 3, bouwsteen 4, bouwsteen 9 en bouwsteen 13.
 
Gebruikers van deze 10 van gebruiken ook vaak: de 10 van Lean, de 10 van vereenvoudiging en de 10 van synergie

 

Zet de Strategie = Executie methode in voor de executie van de gekozen vereenvoudigingsmaatregelen. 

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE