Strategie = Executie

De winnende combinatie: werken met kleine ontwerpen (‘MVP’s) én uitgekiende opschalingsmethoden.

Een van de meest gestelde vragen (Q&A’s) over strategie-executie door professionals is wat nu de relatie is tussen het denken in (1) ‘minimaal levensvatbare (ontwerp-)producten’ en (2) opschalingsmethoden. Beide onderwerpen staan ook uitgebreid beschreven in onze onderzoekspublicatie Strategie = Executie, maar de belangrijke relatie ertussen niet. Jacques Pijl en Frits Korthals Altes schreven er samen dit blog over.

Het denken en werken in ‘minimaal levensvatbare (ontwerp-)producten’ (MLP), beter bekend als minimal viable products, MVP’s.

Ook al zijn er inmiddels nieuwe begrippen zoals ‘Minimal Awesome Product’ (MAP) en ‘Minimal Viable Experience’ (MVE), die zich nog meer richten op de eerste klantervaring die je wilt bereiken in plaats van de eerste functionaliteit die je wilt bieden, maar ik heb het in dat blog over het basisbegrip MLP. Je leest er ook over in de publicatie van ons onderzoek, Strategie = Executie Bouwsteen 6: Doorbraak Figuur 1 geeft het weer, je wilt een compact en niet perfect ontwerp waarmee je de eerste executie en opschalingsgolven ingaat.

Het denken en werken in opschalingsmethoden.

Daar ging Opschalen: Een pleidooi voor modern verandermanagement over: Er zijn diverse variabelen die bepalen wat de beste opschalingsmethode is 1. Urgentie, 2. Ambitie, 3. Absorptievermogen, 4. Executievermogen, 5. Afbreukrisico. En daarmee verschillende methoden. Wij vonden er zes. Je leest er ook over in de publicatie van ons onderzoek, Strategie = Executie Zie figuur 2: Kies bewust methoden van opschaling. Welke brokken in welke golven. Klein kan Groot

De winnende combinatie in strategie-executie is die tussen (1) het werken met kleine ontwerpen (‘MVP’s) ín (2) uitgekiende opschalingsmethoden.

Organisaties willen nogal wat: én het MLP uitbreiden met meer ‘features’ én elke versie van het MLP overal tot in de haarvaten tot volle executie brengen. Om de beoogde baten te realiseren. Dat legt gelijk (nog weer eens een keer) bloot dat executie ‘the hard part’ is en niet het bedenken van een MLP. En dat vraagt dus het uiterste van het ambacht dat strategie-executie feitelijk is. Krijg je dat goed dan heb je de winnende combinatie!

Maar hoe? Daar hebben we met de collegae van Turner Next, onze innovatiespecialisten Frits Korthals Altes, Tessa Rombouts – van Puijenbroek, Bas van Rooij, Jeroen Visscher onze ervaringen en expertise voor gebundeld om die vraag te beantwoorden.

Dit is het hart van een effectieve Strategie = Executie aanpak.

Zie figuur 3: Klein kan groot. We werken van klein naar groot langs twee assen. Maak systematische afwegingen welke verandering wanneer wordt ontworpen en wanneer bij wie in de executie wordt gebracht via een bewust gekozen opschalingsmethode. Hoe de inhoud uit te breiden (verticale as) en hoe op te schalen (horizontale as). Voor elke strategische prioriteit en voor elke actielijn.

De organisatorische opschalingsvraag (horizontale as) is kritischer dan de inhoudelijke uitbreidingsvraag (verticale as): de echte executie en opschaling.

Een voorbeeld: bij een zakelijke dienstverlener moesten de meeste executie-onderwerpen uiteindelijk uitgerold worden bij 400 professionals en hun klanten. Het ontwerpen van resp. versie van het MVP (de verticale as) ligt niet op het ‘kritieke pad’ van wat de organisatie aan kan.

Daarom: het is niet moeilijk om ontwerpteams aan ontwerpen (MVP’s) te laten werken en elke 3 weken iets te laten opleveren (verticale as). Het heeft beperkt zin. Het heeft hooguit zin om een kleine buffer van MVP’s te laten maken zodat er een ‘executie-werkvoorraad is’. Zonder door te schieten. Immers: Strategie = Executie en golf 1 van MVP 1 geeft directe feedback op MPV 1 en daar mee op MVP 2, 3, etc. Werk dus in figuur 3 in principe altijd van links naar rechts en dan pas naar boven.

De hamvraag is wat de organisatie pér ontwerp (MVP-versie) aan opschalingscapaciteit heeft (de horizontale as). Daarbij speelt uiteraard een rol of de executieonderwerpen dezelfde of verschillende organisatieonderdelen raken. Hoe groter de overlap, hoe bepalender de opschaling is (horizontale as). Hoe kleiner de overlap hoe meer er parallel ontworpen en opgeschaald kan worden. Via Agile programmamanagement regisseren we dit. Als blijkt dat met het ontwerpen en executie van de top 3 van executieonderwerpen de executie- en opschalingscapaciteit onderbenut is, schakelen we op en pakken we nummer 4, 5 en 6 van de top 9. Ervaringsfeit: dat is nog nooit gebeurd (‘de opschalingscapaciteit is de flessenhals van het executievermogen’).

Verschillende variabelen bepalen de complexiteit op beide assen. Het is niet altijd zwart wit. Hierboven staat: werk in figuur 3 in principe altijd van links naar rechts en dan pas naar boven. Maar mijn collega en innovatiespecialist Frits Korthals Altes bracht veel cases in waar de complexiteit op de organisatorische (horizontale) as laag is omdat er soms bijvoorbeeld vooral sprake is van het toevoegen van functionaliteiten op de inhoud van het klantconcept (verticale as). En de complexiteit minder zit in de organisatorische opschaling. Denk aan moderne digitale klantconcepten en business modellen. Het draait daar dan veel meer om de vraag hoe je keuzen maakt in functionaliteit afhankelijk van de (volgende) stap in waardetoevoeging.Vanuit Verkoop moet dan een afweging worden gemaakt tussen features gericht op de bestaande klantenkring en het behoud daarvan of features gericht op het bedienen van nieuwe klanten. Deze keuzes kunnen alleen worden gemaakt vanuit een geïntegreerde verkoopstrategie met oog voor het aantrekken van nieuwe klanten, het verloop onder bestaande klanten en de klantwaarde.

 

Ken de knoppen. Je hebt altijd te maken met beperkingen en strijdigheden. Je zult aan knoppen moeten draaien. En die zijn er gelukkig: 1. Prioriteren porfolio, 2. grootte MVP’s, 3. Capaciteit van de bottle-necks, 4. Scope, 5. Output/Input/Throughput sturing.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.

Opdrachten

Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »

Meer Strategie = Executie

Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Hard of zacht? Een vals dilemma. Balans is alles
Strategie = Executie
Alexander Bruinsma

Hard of zacht? Een vals dilemma!

Strategie = Executie Hard of zacht? Een vals dilemma! Regelmatig worden zogenaamde harde en zachte veranderaanpakken tegenover elkaar gezet. Alsof ze elkaar uitsluiten. De keuze

Lees meer »
The big why
Blog
Cor Barelds

Waarom het grote waarom niet genoeg is

Bij het formuleren van een strategie komen we onvermijdelijk bij de waaromvraag terecht. In bouwsteen 1 van het model dat ik uitwerk in mijn boek Strategie = Executie ontleden we de totstandkoming van de ambitie van organisaties.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Effort en Effect. Weten door te meten

Met het minimaal levensvatbaar product (MLP) in de eerste executiegolf kunnen voor het eerst de baten van een nieuw initiatief worden geoogst. Meten is cruciaal in deze fase: we willen immers wel weten wat er slaagt.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Het belang van de psychologische check-in

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets minder dan de nummer 1 uitdaging voor organisaties. Daar zijn drie redenen voor.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
working together
Strategie = Executie
mkan

Rol van de controller in strategie-executie en waardecreatie

Turner’s Jacques Pijl schrijft in zijn blog op CM: Controllers Magazine over het boek van collega Fred Conijn. Strategie draait uiteindelijk om de toewijzing van middelen. In het boek Dynamische sturing slaagt Fred Conijn erin het denken over besturing fundamenteel te verrijken door harde en zachte besturing aan elkaar te koppelen en de rol van besturing in innovatie verder uit te werken.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

De executie van de zeven voordelen van hybride werken

De nieuwe hybride manier van werken vraagt oversturen om haar voordelen vast te houden en niet terug te vallen in de oude manier van voor de pandemie. Daarom: kies expliciet een nieuw evenwicht. En onthoudt: werken is een activiteit, geen plaats1. Zeven voordelen die u postpandemie wilt behouden. En: het ‘3 x 33% principe’, of: wat DOEN en wat NIET DOEN

Lees meer »
Media
mkan

Strategie = Executie in basisbibliotheek managementboek.nl

Strategie = Executie staat vanaf vandaag in de Basisbibliotheek van Managementboek.nl. In deze eregalerij van managementklassiekers staat Jacques Pijl’s besteller naast 11 andere strategie-boeken als Good to Great, Business Model Generation en Blue Ocean. “Een gedegen boek, een klassieker, dat zijn belang bewezen heeft,” aldus Managementboek.nl​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Organisaties die excelleren in strategie-executie:

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE