Strategie = Executie

Hoe verleg je het zwaartepunt in strategie-executie naar executie?

Turner's Jacques Pijl gaat in dit blog in op een uitdaging die veel bestuurders herkennen. Hoe verleg je het zwaartepunt in strategie-executie naar executie?

Hoe zorg je voor een excellente start van de executie van een nieuw initiatief? In mijn boek Strategie = Executie laat ik zien hoe je gebruik kunt maken van een executiecirkel om de uitvoering van het plan te versnellen. We willen snelheid en kiezen daarom voor korte golven. Maar bij snel slagen hoort ook snel falen.

Als de doelen en de inhoud van een nieuw initiatief zijn gedefinieerd, moet een excellent plan de koppeling maken met de vraag wie het initiatief gaan trekken en hoe de executie eruit gaat zien. Die twee aspecten moeten samengebracht worden: wie het gaat doen, en hóe. Als de beoogde trekker en sleutelspelers van het initiatief zelf de pen ter hand nemen om het plan te schrijven, levert dat al de helft van het benodigde eigenaarschap voor hun beoogde rol op.

“Het is essentieel om de eerste executiegolf uit te voeren met de eerste groep betrokkenen”

Het is essentieel om de eerste executiegolf uit te voeren met de eerste groep betrokkenen. De kern van moderne strategie-executie en verandermanagement is dat dezelfde groep mensen de doelen vaststelt, de analyses uitvoert, het ontwerp maakt, het executieplan opstelt en de eerste executiegolf voorbereidt. Toch is het vaak wel goed een apart executieteam te formeren. Executie vraagt andere competenties dan het maken van het best mogelijke ontwerp. Maar je wilt zeker overlap hebben tussen het ontwerp- en het executieteam. De eerste klap is immers een daalder waard, dus die moet wel raak zijn.

Cirkel van executie. Het zwaartepunt ligt in deze fase op executie. Het bewijs voor een goede strategie wordt pas in executie geleverd. Ik heb mijn boek niet voor niets de titel Strategie = executie meegegeven. Het beste hulpmiddel hierbij is de cirkel van executie, die in figuur 1 is afgebeeld.

“De essentie van de cirkel van executie: werk met sleutelmomenten”

De essentie van de cirkel van executie: werk met sleutelmomenten. Elk van de tien stappen van de cirkel van executie zijn sleutelmomenten. Tussen deze basisstappen door verrichten alle betrokkenen veel werk, met maximale professionele autonomie en vrijheid. Maar in die basisstappen komt alles bij elkaar en doe je altijd hetzelfde. Anders ben je steeds bezig nieuwe aanpakken te bedenken.

De executiecirkel is geen veranderkundig handigheidje, maar volgt een ijzeren stramien. Standaardisatie is namelijk een succesfactor. Het stimuleert flexibiliteit en creëert ruimte. Daarnaast is de balans tussen brengen en halen, vanuit het project of programma naar de lijnorganisatie, duidelijk zichtbaar. Dat is de lijn dwars door de cirkel heen, zoals te zien in de cirkel van executie. Het zwaartepunt van de executie komt nu dus vol in de lijn te liggen.

Dezelfde film

Tijdens de start van de eerste golf heeft iedereen het minimaal levensvatbaar product (MLP) volledig in de vingers. Alle sleutelspelers zijn op de hoogte van elkaars verwachtingen en de rolverdeling. Iedereen speelt in dezelfde film. Halverwege de golf maken we de balans op. Wat makkelijk aangepast kan worden passen we aan, grote zaken komen op de parkeerlijst (‘backlog’ in Scrum-termen) en worden parallel of in een later stadium door het ontwerpteam aangepast. Tijdens de golfevaluatie worden het resultaat, het MLP en de executieaanpak geëvalueerd. Via SMART-afspraken worden de eisen aan het MLP en de executieaanpak bijgesteld voor de volgende golf. Dit is het belangrijkste sleutelmoment. Zet een klein aantal logische punten op de agenda:

  1. Wat is al gehaald?
  2. Wat is nog niet gehaald?
  3. Wat heb je nodig?

 

Het meest voorkomende woord in de cirkel is ‘Doen!’ Dat concentreert zich op de doelen en het gewenste gedrag dat nodig is om de nieuwe werkwijze tot nieuw gewoontegedrag te maken. Om dat te bereiken dient iedereen volstrekt helder te communiceren met zijn collega’s en anderen die later betrokken worden. Zo slaat de eerste golf van executie de brug naar de volgende. Dat is vele malen krachtiger dan werken met toets-, klankbord- en ambassadeursgroepen.

“Gericht falen is een kerncompetentie”

Niet aanpassen. Weersta de verleiding om tijdens de eerste golf al aanpassingen te doen. De verleiding is groot om het MLP al aan te passen tijdens de cirkel van executie. Dat is niet de bedoeling. Per golf is de inhoud stabiel, anders weet je ook niet wat je test en leert. Tussen de golven itereer je. De maximale duur van een golf is zes á acht weken. Zorg voor korte golven, want die komen het verst. Denk maar aan Radio Moskou.

En vergeet niet: gericht falen is een kerncompetentie. Falen is alleen duur als het niet snel gebeurt en er niet van geleerd wordt. Het is juist een noodzakelijke brandstof voor innovatie. Maar een cultuur creëren waar falen als noodzakelijk wordt gezien voor vooruitgang is niet eenvoudig. Bij het Nederlandse hightechbedrijf ASML werken ze daar hard aan, onder het credo: ‘You win some, you learn some.’ Maar let wel op: bij een riskante postfusie-integratie is het gevaarlijker dan bij een fundamentele innovatie. In het laatste geval zijn we op ontdekkingsreis en dan kun je er juist vruchten van plukken.

Nieuwsbericht

Bekijk onze andere vraagstukken in de categorie platformisering.

Bekijk alle VRAAGSTUKKEN

Universele principes voor effectieve strategie-executie

Waarom is strategie-executie ook een proces? Een proces dat een procesmodel vereist net zoals elk ander proces in een professionele organisatie. Wij verzamelden vier versnellers en zestien bouwstenen voor succesvolle strategie-executie.

Effort en Effect. Weten door te meten

Met het minimaal levensvatbaar product (MLP) in de eerste executiegolf kunnen voor het eerst de baten van een nieuw initiatief worden geoogst. Meten is cruciaal in deze fase: we willen immers wel weten wat er slaagt.

Het belang van de psychologische check-in

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

Saneer keuzes

Scherpe keuzes: Saneer, selecteer, balanceer

In drie stappen van georganiseerde teleurstelling naar een kansrijk portfolio in strategische planning. Scherpe keuzes maken is een basisvoorwaarde voor het slagen van strategie-executie. In dit blog lees je hoe je dat doet.

Time best spent in Strategie-Executie is 20% aan strategie en 80% aan executie.

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

De belangrijkste taak van een leider: verminder de complexiteit en snijd het werk in opneembare stukken. Punt uit.

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets minder dan de nummer 1 uitdaging voor organisaties. Daar zijn drie redenen voor.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl