Strategie-executie is ook een proces

Niets zo praktisch als een goed model.

Dat geldt zeker voor strategie-executie.

Geen gebraden hanen.

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces, dat net als alle andere processen omschreven en geïmplementeerd moet worden. Het boek Strategie = Executie bevat een robuust raamwerk, dat daarbij van grote betekenis is.

 1. Taal.

We werken aan strategie-executie in een steeds complexere en volatielere wereld. Een reden om één methode en één taal voor strategie-executie te gebruiken is niet om zo grip te krijgen op die wereld, maar om meer tijd en flexibiliteit te krijgen om met die wereld om te gaan. Systematisch bezig zijn met de vraag in welke fase een initiatief zit, helpt je bovendien het initiatief daadwerkelijk en gedisciplineerd af te ronden. Niet alleen tijdens de analyse, maar ook tijdens de executie. Ik hielp een bestuurder van een grote verzekeraar om één taal en methode aan de organisatie aan te reiken. Over het goede gebruik van een fase of stappenmodel merkte hij het volgende op: ‘Elk initiatief zal meestal in een andere fase zitten. Maar elk initiatief moet wel overal doorheen. En in de waan van de dag zijn we ons vaak niet bewust waar, in welk stadium, een initiatief zit. Dan loopt een initiatief vast of levert het niets op en zijn we verbaasd waarom. Terwijl we gewoon weer in de klassieke valkuil trappen om initiatieven alleen maar in de definitiefase de systematische behandeling te geven die ze verdienen en als het er echt op aankomt, in de executiefase, niet meer.’

Modelnood

Aan het einde van de dag willen alle bestuurders toch een stevig model, merk ik telkens weer. Ze hebben gelijk: niets zo praktisch als een goed model, juist ook voor strategie-executie. De wereld is al gecompliceerd genoeg. Een procesmodel helpt om één taal te spreken. Op de essenties uiteraard. Meer is zinloos. Ook biedt een procesmodel – of raamwerk – een kapstok voor best practices die aansluiten op generieke stappen. Deze zijn broodnodig om de strategie handen en voeten te geven.

Het Strategie = Executie – model: 4 versnellers en 16 bouwstenen

Uit ons onderzoek zijn vier versnellers van strategie-executie boven komen drijven. Deze vormen met elkaar een raamwerk voor de how-to van strategie-executie. Het Strategie = Executie-model.

De eerste versneller, KIES, geldt voor de organisatiebrede strategiebepaling. De andere drie, respectievelijk INITIEER, OOGST en BORG, hebben betrekking op de pure strategie-executie in de vorm van programma’s en projecten. Elke versneller kent twee harde en twee zachte bouwstenen.

De bovenste rij harde bouwstenen, het waarom, gaat kortom over de doelen en baten. De tweede rij harde bouwstenen gaat over de inhoud van de strategie en de initiatieven uit het portfolio, het wat. De eerste rij zachte bouwstenen gaat over de executie- en veranderstrategie, het hoe. De tweede rij zachte bouwstenen, de onderste rij in het raamwerk, gaat over eigenaarschap voor het initiatief en de beoogde baten, het wie. Samen vormen deze versnellers en bouwstenen de ‘how-to’ voor de toekomst. Het zijn dus eerder ‘future’ dan ‘best practices’.

Project- en programmamatig kunnen werken is een noodzakelijke voorwaarde om deze aspecten samen te kunnen brengen en loopt als een staalkabel door het model. Zie figuur 1: het Strategie = Executie – model.

Logische samenhang.

Een effectief proces bevat noodzakelijke stappen, in een logische volgorde en samenhang. De idee is dat er geen overbodige stappen inzitten. De praktijk is

echter weerbarstig en de vertreksituatie is zelden blanco. Er is geen ‘zero-base’. Daarom adviseer ik het raamwerk niet als een stap-voor-stap-, cascade-aanpak te gebruiken, maar eerder van rechts naar links en van onder naar boven. Elke bouwsteen van het procesmodel is zelfstandig bruikbaar. Zinvol gebruik is per definitie gedifferentieerd voor onder meer type sector, organisatie, vraagstuk, ambitie, vermogen en het stadium waarin de organisatie zich bevindt. Een goede kok kookt met principes, niet met standaardrecepten.

De vier versnellers en zestien bouwstenen zijn uit het onderzoek komen bovendrijven als universeel en tijdloos effectief. Daar kun je dus maar beperkt in winkelen. Maar binnen de bouwstenen blijft het uiteraard maatwerk. Soms heb je bepaalde bouwstenen niet nodig. Een klein projectje om de gevolgen van een wetswijziging door te voeren heeft geen meeslepende storytelling nodig, om een voorbeeld te noemen.

Dynamisch gebruik.

Het Strategie = Executie-model moet dus dynamisch gebruikt worden. Toch is het raadzaam een paar dingen goed te checken. Ten eerste of hard en zacht in balans zijn en of 20 procent van de middelen aan strategie en 80 procent aan executie worden besteed. Ten tweede wat de typische patronen zijn die we in strategie-executie vaak aantreffen. En ten slotte is het verstandig na te gaan of het zelfstandig gebruik van een bouwsteen automatisch tot het gebruik van een andere bouwsteen leidt.

Drie gedachten bij het onderscheid strategie en executie

Strategie = executie.

Als strategie het bedenken is van waarom je wat wilt, en hoe en met wie, geldt al dat je een proces beïnvloedt en zelfs op gang brengt met degenen met wie je de strategie bedenkt. En als executie het uitvoeren is van wat bedacht is, geldt niet dat dat wil- en gedachteloos uitvoeren is. Sterker nog, je verwacht van professionals in de organisatie dat ze de bedachte strategie aanpassen, afhankelijk van wat wel en niet werkt. Zo vaak als nodig. Zeker in het nieuwe normaal.

Strategie en executie kun je niet scheiden, maar moet je wel onderscheiden.

Abstract en filosofisch ingestelde bestuurders brachten tijdens het onderzoek regelmatig de vraag naar voren of strategie en executie nu te scheiden zijn. Interactie tussen strategie en executie is een dichotomie die Henry Mintzberg al benoemde in 1990. Dat is cruciaal, zeker in het nieuwe normaal. Ze moeten elkaar beïnvloeden, iteraties tussen beiden moeten mogelijk zijn. Maar je moet toch een onderscheid maken. Zo zijn er in strategiebepaling en in executie noodzakelijke processtappen. Die kun je niet op een hoop gooien. Ze vereisen elk een eigen focus en aanpak. Anders doe je zowel strategie als executie slecht.

Minder interessant

vind ik de vraag of het Strategie = Executie-model nu een open of gesloten, een gestructureerde of ontwikkelende of een groene of een paarse visie op veranderen is, laat staan of het een reizigers- of trekkersmodel is. Veranderkundigen willen een aanpak graag in een hokje kunnen duwen. Ik vind veel discussies daarover a prioiri polariserend. Het Strategie = Executie-model beschrijft universele elementen, de bouwstenen. Elke bouwsteen heeft zich bewezen als succesvol in strategie-executie. Je kunt ze niet straffeloos overslaan. Maar het model moedigt tegelijkertijd aan tot maatwerk en situationeel gebruik. Het pleidooi voor een dynamisch gebruik van het model en de bouwstenen staat er niet voor niets. Maar ik loop er niet voor weg dat elke zogenaamde ‘open en reizende variant’ van verandermanagement een prima start kan zijn en als het goed is uiteindelijk leidt tot een meet- en grijpbaar resultaat in strategie-executie. En dus gaandeweg geslotener wordt naarmate doel en oplossingen duidelijker worden.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.

Opdrachten

Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »

Meer Strategie = Executie

Blog
Rick Munneke

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Hard of zacht? Een vals dilemma. Balans is alles
Strategie = Executie
Alexander Bruinsma

Hard of zacht? Een vals dilemma!

Strategie = Executie Hard of zacht? Een vals dilemma! Regelmatig worden zogenaamde harde en zachte veranderaanpakken tegenover elkaar gezet. Alsof ze elkaar uitsluiten. De keuze

Lees meer »
The big why
Blog
Cor Barelds

Waarom het grote waarom niet genoeg is

Bij het formuleren van een strategie komen we onvermijdelijk bij de waaromvraag terecht. In bouwsteen 1 van het model dat ik uitwerk in mijn boek Strategie = Executie ontleden we de totstandkoming van de ambitie van organisaties.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Effort en Effect. Weten door te meten

Met het minimaal levensvatbaar product (MLP) in de eerste executiegolf kunnen voor het eerst de baten van een nieuw initiatief worden geoogst. Meten is cruciaal in deze fase: we willen immers wel weten wat er slaagt.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Het belang van de psychologische check-in

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets minder dan de nummer 1 uitdaging voor organisaties. Daar zijn drie redenen voor.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
working together
Strategie = Executie
mkan

Rol van de controller in strategie-executie en waardecreatie

Turner’s Jacques Pijl schrijft in zijn blog op CM: Controllers Magazine over het boek van collega Fred Conijn. Strategie draait uiteindelijk om de toewijzing van middelen. In het boek Dynamische sturing slaagt Fred Conijn erin het denken over besturing fundamenteel te verrijken door harde en zachte besturing aan elkaar te koppelen en de rol van besturing in innovatie verder uit te werken.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

De executie van de zeven voordelen van hybride werken

De nieuwe hybride manier van werken vraagt oversturen om haar voordelen vast te houden en niet terug te vallen in de oude manier van voor de pandemie. Daarom: kies expliciet een nieuw evenwicht. En onthoudt: werken is een activiteit, geen plaats1. Zeven voordelen die u postpandemie wilt behouden. En: het ‘3 x 33% principe’, of: wat DOEN en wat NIET DOEN

Lees meer »
Media
mkan

Strategie = Executie in basisbibliotheek managementboek.nl

Strategie = Executie staat vanaf vandaag in de Basisbibliotheek van Managementboek.nl. In deze eregalerij van managementklassiekers staat Jacques Pijl’s besteller naast 11 andere strategie-boeken als Good to Great, Business Model Generation en Blue Ocean. “Een gedegen boek, een klassieker, dat zijn belang bewezen heeft,” aldus Managementboek.nl​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Organisaties die excelleren in strategie-executie:

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE