Strategie = Executie

Sleutelprocessen hebben een hefboomwerking op doelen

Turner's Jacques Pijl gaat in dit blog in op de sleutelrol van processen in succesvolle strategie-executie.

Elke organisatie die in hoge mate autonoom een bepaalde markt bewerkt, heeft meer dan 150 processen. Als je een nieuw initiatief een serieuze kans wilt geven om te slagen, is het daarom zaak de sleutelprocessen te identificeren en te herontwerpen. Zij maken of kraken het initiatief.

Denken en werken in processen is elementair in strategie-executie. Een van de goede erfenissen van de Business Process Redesign-periode uit de jaren negentig is dat klant- en bedrijfsprocessen het leidende vehikel zijn geworden om vraagstukken te analyseren en herontwerpen. Wil je een nieuw initiatief lanceren, dan is het dus van belang de sleutelprocessen te identificeren die het resultaat kunnen maken of kraken. In het ideale geval zijn het er niet meer dan tien: vooral deelprocessen op operationeel niveau.

Maar hoe identificeer je de processen die zoveel invloed hebben op je nieuwe initiatief? Dat is gewoon een kwestie van analyseren. Elke organisatie die in hoge mate autonoom een bepaalde markt bewerkt, heeft meer dan 150 processen. Echt, dit is een reële telling. Bekijk in deze bijlage de 153 processen die ik verzamelde. Uitgesplitst: 29 processen op het zogenaamde globale niveau van de waardeketen. En daaronder 40 primaire processen, 36 secundaire ofwel ondersteunende processen en 32 besturende processen. En tot slot uiteraard de 16 change processen uit mijn boek Strategie = Executie, voor de 4 versnellers en de bijbehorende harde en zachte deelprocessen. Het gaat eigenlijk nog verder, zeker bij ICT-ontwikkeling en op het niveau van werkinstructies kom je nog een veelvoud aan deelprocessen en ‘workflows’ tegen. Maar dat zou hier te complex worden.

Zet deze 153 processen op een placemat, of hang ze aan de muur. Pas wanneer je ze volledig onder de knie hebt, kun je de tijdloze voordelen van denken en werken in processen benutten. Figuur 1 toont het het belang aan van denken en werken in processen in strategie-executie.

Wanneer je weet welke processen geraakt zullen worden door het nieuwe initiatief, is het tijd deze processen te herontwerpen. Dat doe je op basis van de creatieve oplossingsrichtingen die je hebt gevonden om een doorbraak voor de klant te realiseren. Bij het herontwerpen kun je gebruik maken van een aantal tijdloze ontwerpprincipes.

 

Een paar voorbeelden van deze tijdloze principes:

 • Elimineren van niet-waardetoevoegende stappen
 • Aanbrengen van proactiviteit (‘boodschappen doen voor het koken’)
 • Voor- en achterwaarts integreren
 • Pieken voorkomen of anticyclisch inrichten
 • Segmenteren en differentiëren. Vuistregel: kies voor drie tot vijf procesvarianten. Minder dan drie is te weinig, want dan differentieer je niet genoeg. Meer dan vijf is te veel, want dat is te complex in executie.
 • 80/20-regel toepassen
 • Voorspelbare of waarneembare klant- of productsignalen gebruiken
 • Zaken in een keer goed doen
 • Automatiseren van standaardiseerbare procestappen

Het stappenproces ziet er vervolgens als volgt uit:

 

 1. Welke vorm je kiest voor het herontworpen proces, maakt in het begin niet uit. Sommige van de beste ontwerpen die ik zag zijn in stripvorm uitgewerkt. Daarna moet je wel modelleren in een architectuur. Zo kom je tot schaalbare executie. Het kiezen en gebruiken van een methode van procesarchitectuur is dus onontbeerlijk.

 

 1. Vereenvoudig. Processen hebben de neiging zich als algen te gedragen: er komt altijd wat bij, er gaat nooit wat af. Vereenvoudig daarom altijd. Zoals de managementdenker Robin Sharma zegt: ‘De sleutel naar excellentie is eenvoud. Bouw je leven en je organisatie rondom een paar vitale zaken en focus, op het monomane af. Afleiding versluiert waar je goed in bent. Maar schiet niet door.’

 

 1. De volgende stap is het vertalen van de vernieuwde processen naar besturing, HR, gedrag, kennis en middelen. Een gloednieuw proces gaat niet werken als de noodzakelijke inrichtingsconsequenties voor functieprofielen, besturing en ICT niet zijn doorgevoerd. Een nieuwe klantsegmentatie met bijbehorende klantbediening- en serviceprocessen vraagt negen van de tien keer vraagt dat ook om een aanpassing in de besturing, gedrag en ondersteuning en middelen.

 

 1. Een goede doorvertaling borgt de nieuwe werkwijze. Zie figuur 2, waar je ziet hoeveel aspecten geraakt kunnen worden door een nieuwe werkwijze. Je kunt dat niet negeren. Een briljant nieuw procesontwerp zonder vertaling is uit balans en wordt niet geborgd door zaken

Nieuwsbericht

Bekijk onze andere vraagstukken in de categorie platformisering.

Bekijk alle VRAAGSTUKKEN

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Turner-Blog-SE-Agile1-NL-v1-header

Strategie-executie in een Agile wereld | BLOG I

Strategy Execution in an Agile World. Don’t confuse an Agile organisation with an Agile method.

Cross-functioneel alignment. Doorbreek de zuilen. Elke dag weer

Cross-functioneel alignment. Doorbreek de zuilen.
Alignment is de basis van effectieve strategie-executie en gaat veel verder dan afstemming binnen de hiërarchen. De échte uitdaging ligt juist buiten de commandolijnen, in het neerhalen van zuilen.

ESG-header

Strategie = Executie is de nr 1 job van elke leider

Wat is één van de belangrijkste succesfactoren om als leider te slagen in strategie-executie? Beschouw strategie-executie als je kerntaak. Dit heeft een aantal belangrijke implicaties voor het competentieprofiel van een leider.

Turner Excellente Betrokkenheid

4x zo winstgevend bij excellente betrokkenheid

Strategie = Executie 4x zo winstgevend bij excellente betrokkenheid. Wees als manager een Australisch weiland. Geen hekken, maar een aantrekkelijke …

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE