Strategie = Executie

SmartHealth.nl | Van digitale strategie naar executie: 'vooral knetterhard werken'

SmartHealth.nl schrijft over de Masterclass eHealth strategie. Deze Masterclass wordt door Jacques Pijl, auteur van Strategie = Executie gegeven in samenwerking met SmartHealth.nl . "Knetterhard werken".

Het vertalen van een digitale strategie naar de uitvoering daarvan in concrete projecten blijft voor zorgbestuurders en innovatiemanagers een lastige horde, zo leerden eerdere edities van de SmartHealth Masterclass eHealth strategie, die in 2019 zijn vierde editie ingaat. Jacques Pijl, eigenaar en directeur van adviesbureau Turner, concludeert in zijn bestseller Strategie = Executie dat meer dan de helft van alle strategische beslissingen zonder resultaat blijft.

Organisaties zijn kennelijk slecht in het uitvoeren van wat ze zich na heidesessies en inspiratiedagen voornemen. Pijl baseerde zijn boek op zijn eigen ervaringen als management consultant, uitgebreid onderzoek en tientallen interviews met topmanagers. Strategie = Executie raakt de juiste snaar van de digitale tijdsgeest, want Pijl belandde in diverse managementboeken top-tiens op de eerste plaats.

In afgelopen (2018) editie van de Masterclass liet Pijl de deelnemers kennis maken met een praktisch model en succesfactoren om innovatie van de grond te krijgen. De belangrijkste kernboodschap: kies in tijdsbesteding voor 20% strategie en 80% executie. En leer daarnaast dat er verschillende soorten change zijn die een eigen aanpak en tempo vereisen. Projecten rond mogelijke disruptieve innovaties van de Kodak-soort – die een compleet businessmodel op zijn kop zetten – hebben per definitie een onzekere uitkomst. Verandering die is gericht op het optimaliseren en verbeteren van bestaande processen heeft een andere, betere beheersbare methodiek nodig dan moonshot projects.

Prioriteiten in digitale innovatie: een kansrijk portfolio

In de aankomende editie van de SmartHealth masterclass zal Relinde de Koeijer, die als senior manager Health bij Turner nauw met Jacques Pijl samenwerkt, het gedachtegoed van Strategie = Executie specifieker toespitsen op de zorgsector. Relinde werkte eerder als programmamanager bij ziekenhuizen en bestudeerde voor haar promotieonderzoek effectieve executie strategie en impact van management methodieken als Lean, Six Sigma en Value Based Healthcare.

Het model van Turner maakt die bestaande methoden niet overbodig, maar ze worden in een raamwerk gepast dat aangeeft welk type aanpak voor wel type verandering leidt tot effectieve executie van projecten. De Koeijer behandelt in haar colleges vier stadia van strategie executie: kiezen, initiëren, oogsten en borgen. Elk van die stappen heeft zogeheten harde en zachte kanten en gebruikt factsheets, checklists en formats.

In de vorige edities van de masterclass eHealth strategie bleek dat alleen al het kiezen van veelbelovende projecten veel organisaties voor problemen te plaatsen. Een vaak genoemde reden was dat de digitale strategie (als onderdeel van de algemene organisatie-strategie) niet voldoende concreet is uitwerkt om nieuwe projecten juist te prioriteren. Maar zelfs organisaties met een meer ontwikkelde digitale strategie struikelden regelmatig over een uit zijn voegen barstende innovatieportefeuille, waarin tientallen projecten om middelen en voorrang vechten. Het resultaat: gebrek aan focus en middelen voor de werkelijk belangrijke projecten.

Hoe organiseer je innovatie?

De Koeijer zal ook uitgebreid ingaan op de januskop die organisaties volgens Turner moeten hebben. Zorgaanbieders moeten aan de ene kant hun bestaande model en dienstverlening voortdurend verbeteren en vernieuwen. Maar tegelijkertijd ook bezig zijn met de toekomst van over 5 tot 10 jaar. Fundamentele innovatie vraagt daarbij een andere versnelling. Waarbij bijvoorbeeld de vraag naar voren komt wat de beste organisatievorm voor innovatieteams is: ingebed in de bestaande organisatie, een aparte innovatieafdeling (of zelfs een apart bedrijf) en mogelijke mengvormen.

Een ander belangrijk punt: beschikt de organisatie over de juiste vaardigheden en middelen, oftewel executievermogen, voor digitale innovaties? In de masterclass gebruiken we daarvoor de inmiddels in de praktijk beproefde Digital Readiness Scan. Deze sluit goed aan op de assessment methoden die Turner hanteert, maar met een grotere nadruk op digitale infrastructuur en vaardigheden specifiek voor zorgorganisaties en bestuurders.

De Koeijer zal net als Jacques Pijl gebruik maken van voorbeelden en casussen van binnen en buiten de zorg om de belangrijkste concepten van het model voor strategie- executie dat Turner gebruikt beter inzichtelijk te maken.

“Het is vooral knetterhard werken”

In de afgelopen masterclass maakte Pijl in ieder geval overtuigend duidelijk dat de stap van ‘waarom’ naar ‘hoe’ veel organisaties hoofdbrekens kost. “Sommige zorgbestuurders moeten er nog aan wennen dat ze zich het grootste deel van hun tijd met de verschillende succesfactoren voor executie moeten bezighouden, omdat innovatie anders stopt bij mooie ideeën en stippen op de horizon. Je kunt de executie van innovatie niet weg-managen. Het is vooral knetterhard werken, duidelijk eigenaarschap en procesmatig werken.”

Inzichten

Meer inzichten uit Strategie = Executie, ons onderzoek naar succesvolle stratgie-executie.

Bekijk alle INZICHTEN

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Turner-Blog-SE-Agile1-NL-v1-header

Strategie-executie in een Agile wereld | BLOG I

Strategy Execution in an Agile World. Don’t confuse an Agile organisation with an Agile method.

Cross-functioneel alignment. Doorbreek de zuilen. Elke dag weer

Cross-functioneel alignment. Doorbreek de zuilen.
Alignment is de basis van effectieve strategie-executie en gaat veel verder dan afstemming binnen de hiërarchen. De échte uitdaging ligt juist buiten de commandolijnen, in het neerhalen van zuilen.

ESG-header

Strategie = Executie is de nr 1 job van elke leider

Wat is één van de belangrijkste succesfactoren om als leider te slagen in strategie-executie? Beschouw strategie-executie als je kerntaak. Dit heeft een aantal belangrijke implicaties voor het competentieprofiel van een leider.

Turner Excellente Betrokkenheid

4x zo winstgevend bij excellente betrokkenheid

Strategie = Executie 4x zo winstgevend bij excellente betrokkenheid. Wees als manager een Australisch weiland. Geen hekken, maar een aantrekkelijke …

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE