Strategie = Executie

Time best spent in strategie-executie is 20% aan strategie en 80% aan executie.

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

20% strategie, 80% executie

Waarom maken we zo’n groot punt van een radicaal ander tijdgebruik? Dit wordt het beste geïllustreerd door een anekdote van Ben Verwaayen, Chairman bij Renewi:

‘Strategievorming is belangrijk. Raden van bestuur van grote organisaties trekken daar soms wel acht maanden voor uit. En dan reserveren zij acht weken om deze met alle divisiedirecties uit te werken, die op hun beurt zomaar acht dagen nemen om deze verder uit te werken met de managementteams van de businessunits. Het bizarre hiervan werd mij duidelijk toen ik een medewerker hoorde verzuchten: “En dan krijg ik in acht minuten te horen wat er het komende jaar allemaal door mij gerealiseerd moet worden!” ‘

Dat moet dus radicaal anders. Zie figuur 1. De grote vraag is natuurlijk: hoe krijg je dat voor elkaar? Waar moet je op sturen?

De aanwending van tijd verheffen we tot nieuwe KPI. Wat is er nodig in ‘de nieuwe tijdsbesteding’ van elke leider? En hoe helpen standaardisatie en discipline om de mens en het resultaat nog centraler te kunnen stellen?

 1. Draai de besteding van tijd en middelen radicaal om

Uiteindelijk is tijdgebruik de grote, eerlijke scherprechter in strategie-executie. 80% van de middelen en tijd besteden aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten is pas ‘time and money best spent’. Dit blijkt voor alle bestuurders en professionals erg moeilijk. Conceptueel denken is een snellere reflex dan sturen op executie. Een natuurlijke gewoonte maken van executie is daarom de grote uitdaging. Enkele praktische handvatten:

1.    Halveer de jaarlijkse businessplanning in tijd en dikte van de plannen.
2.    Saneer het portfolio van veranderinitiatieven elk jaar en kies niet meer dan 9 veranderinitiatieven. Focus bespaart tijd.
3.    Sta niet meer dan één A4 per geselecteerd initiatief toe.
4.    Stuur op iteratief ontwikkelen en implementeren.
5.    Maak het een leidend principe in de planning & control en in elk plan van aanpak.

Meet dit eens voor drie projecten gedurende een jaar en vergelijk de resultaten met die van daarvoor. Ik wil zeker geen pleidooi houden voor meer KPI’s, maar deze KPI kan er nog wel bij.

‘Time is the biggest luxury’ luidt de slogan van Privium, het premiumconcept van Schiphol waarmee zakelijke reizigers wachtrijen kunnen vermijden. Een goedgekozen slogan. In strategie-executie zijn we gewend keihard op budget te sturen, maar niet op tijdgebruik. Onterecht. Een van de klassiekers van managementdenker Peter Drucker is The Effective Executive, uitgebracht in 1966. In het tweede hoofdstuk, ‘Know thy time’, schrijft hij dat tijd een niet-vernieuwbare bron is. Tijd vervliegt en vervlogen tijd komt nooit meer terug. Tijd is volgens Drucker het grondmateriaal voor de bestuurder, het productieve gebruik daarvan bepaalt zijn effectiviteit.

In de economische wetenschap worden traditioneel drie productiefactoren onderscheiden: natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal. Tijd hoort daar eigenlijk bij. Tijd is misschien wel de meest schaarse en belangrijkste resource en het enige op aarde dat eerlijk is verdeeld, waardoor het een bron is van concurrerend vermogen.

 1. Stuur op standaardisatie, discipline, ritme en excellentie

a. Standaardisatie leidt standaard tot scepsis en nog vaker tot regelrechte afkeer onder medewerkers. Maar standaardisatie zorgt voor vrijheid, tijd en flexibiliteit. Het is een van de meest briljante middelen om tijd te winnen voor de discussies en onderwerpen die echt waarde toevoegen. Een sterk voorbeeld is IKEA. Het management heeft alle repeterende processen maximaal gestandaardiseerd. Niet-onderhandelbaar. Daarmee heeft het management veel tijd gewonnen om aan innovatie, persoonlijke ontwikkeling en professionele dialoog te besteden.

b. Verder is het belangrijk om op structuur te sturen. Duidelijkheid over waar we voor gaan en hoe we dat doen, maakt dat de betrokkenen zich kunnen beperken tot wat er echt toe doet. In projecten en programma’s is een van de meest gehoorde klachten dat er te weinig rust, reflectie en quality time is om met de werkgroepen of workstreams afstemming over de echt relevante zaken te krijgen. Men is constant bezig brandjes te blussen. Omdat de minimaal benodigde structuur vaak ontbreekt, moeten teams onderweg nog een aanpak bedenken. Dat kan ab-so-luut niet meer in het nieuwe normaal. Een goed doordachte structuur, met één taal en één methode, zorgt dat je tijd overhoudt voor de echt interessante discussies en onderwerpen. Dat is pas vrijheid.

c. Stuur ook op de juiste snelheid en het juiste ritme. Snelheid is net zo belangrijk als wendbaarheid. Ed Boswell onderbouwt in zijn boek Strategic speed: Mobilize People, Accelerate Execution, dat voldoende snelheid in strategie-executie een voorwaarde is om uberhaupt hoge en duurzame waarde te creeeren. Zie figuur 3: Strategie-Executie draait om waardecreatie. Waardecreatie is optimaal bij voldoende snelheid.

Sterker nog, je hebt voldoende snelheid nodig om wendbaar te zijn. Daarvoor moet je wel je eigen organisatie goed kennen. Elke organisatie heeft haar eigen verandersnelheid, of het nu over grootschalige veranderprogramma’s, productintroducties, ICT-modernisering of fusies en integratieprogramma’s gaat. Deze verandersnelheid is geen vaag begrip, maar vast te stellen door bijvoorbeeld de laatste drie veranderprogramma’s te analyseren. Wanneer namen wij ons voor er 3 maanden over te doen en werden het er negen? Wanneer was dat andersom en waarom? Met deze kennis is het mogelijk de onzekerheid en subjectiviteit in strategische planning te reduceren. Dat is prettig in tijden van alsmaar toenemende onzekerheid.

Een belangrijk maar wat abstract concept. Dit belangrijke gegeven landt vaak beter als ik het uitleg aan de hand van het fenomeen ‘trekker trek’. Trekker-trek zijn races die op het platteland populair zijn. Trekkers moeten een trailer door de modder naar de finish trekken. Op de trailer beweegt een betonblok naar voren. De trailer heeft alleen achter wielen. Het vooruitschuivende blok drukt de achterkant van de trekker steeds dieper in de modder waardoor deze uiteindelijk niet meer vooruitkomt. De trekker die het snelste accelereert komt het verst.

Voor ervaren programma managers die ik hierover spreek is het helemaal geen abstracte notie. Zij stellen ogenblikkelijk: projecten en programma’s die werden uitgesmeerd over de tijd, bijvoorbeeld omdat er weer eens te veel projecten en te weinig resources waren, slagen in de regel niet. Anders om in de regel wel. Kortom, je kan projecten niet straffeloos uitsmeren in de tijd. Er is een kritieke ondergrens. Samengevat: kort en dik boven lang en dun.

Stuur ten slotte op sleutelmomenten. Sturen op natuurlijke sleutelmomenten is belangrijk en klinkt logisch. De onboarding van een nieuwe collega, de afronding van een concept, het binnenhalen van een nieuwe klant, de kick-off van een initiatief, het bereiken van het eerste tussenproduct of de mijlpaal van halverwege de implementatieplanning te zijn: het zijn stuk voor stuk sleutelmomenten waar je wat mee kunt. Stel progressievragen en sta stil bij tekortkomingen, falen en succes voor het vervolg. Benut deze sleutelmomenten met effectieve overlegvormen, met standaard- ofwel defaultagenda’s.

Excellentie op deze punten is noodzakelijk om te overleven. Het is zaak het afleggen van de extra mile, die ervoor zorgt dat alles grondig en duurzaam gebeurt, in alles te cultiveren om iedereen zo goed mogelijk mee te krijgen. Het voordeel is dat het er ook nooit druk is op die extra mile. Mijn voormalig collega Patrick Davidson wist daar altijd goed handen en voeten aan te geven in de praktijk. Elk overleg kon je wachten op die bekende vraag: ‘Oké, mensen en dan nu de extra stap. Wat gaat morgen in de workshop bij de klant de extra stap, de +1 worden?’ Die houding is goud waard. Zeker als het een tweede natuur wordt. Niet doen wat verwacht wordt, maar overtreffen. En liever de verwachting overtreffen dan te veel beloven.

Volgens wiens standaarden doe je dat? Vooral die van jezelf. Natuurlijk moeten veel organisaties aan wettelijke eisen of sector eisen voldoen, maar wanneer de organisatie voldoet aan de eigen positieve en zelf opgelegde normen van product- en servicekwaliteit is dat sterker. Zoals Van Gaal zei direct na de 5-1 overwinning op Spanje op het WK van 2014: ‘We hebben nog niets.’ Excellentie cultiveer je in het hart van het primaire proces. In het werk, door voorbeeldgedrag, bij de dagelijkse executie van producten en diensten, in ontmoetingen tijdens de overlegvormen die er zijn. Niet via memo’s.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.

Opdrachten

Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

BS&F

De gemeentepolis van BS&F is maatschappelijk gezien buitengewoon relevant: deze verzekering gaat zorgmijding bij kwetsbare inwoners tegen en draagt zo bij aan het voorkomen van extra maatschappelijke kosten. BS&F schakelde Turner in om de aanvraagprocedure te optimaliseren. De sleutel die Turner voor de succesvolle strategie-executie aanreikte: gebruikmaken van beschikbare slimme oplossingen.

Lees meer »
Onsverhaal
Alexander Bruinsma

Christelijke Onderwijs Groep

‘De koers neerzetten, kaders maken, medewerkers meenemen én de vaart erin houden’ – Cora Vinke, directeur van het Dulon College leidt een ambitieuze transformatie in het COG-mbo-onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op flexibele leerpaden voor studenten om een eigen traject uit te stippelen. Met de inzichten van Turner Jasmijn Wijn over de uitdagingen bij strategie-executie, wint dit initiatief aan kracht, bevordert het de eenheid van belanghebbenden en brengt het onderwijshervormingen in gang. Cora Vinke en Jasmijn Wijn over COG-mbo’s succesvolle aanpak in flexibilisering in het onderwijs.

Lees meer »

Meer Strategie = Executie

Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Hard of zacht? Een vals dilemma. Balans is alles
Strategie = Executie
Alexander Bruinsma

Hard of zacht? Een vals dilemma!

Strategie = Executie Hard of zacht? Een vals dilemma! Regelmatig worden zogenaamde harde en zachte veranderaanpakken tegenover elkaar gezet. Alsof ze elkaar uitsluiten. De keuze

Lees meer »
The big why
Blog
Cor Barelds

Waarom het grote waarom niet genoeg is

Bij het formuleren van een strategie komen we onvermijdelijk bij de waaromvraag terecht. In bouwsteen 1 van het model dat ik uitwerk in mijn boek Strategie = Executie ontleden we de totstandkoming van de ambitie van organisaties.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Effort en Effect. Weten door te meten

Met het minimaal levensvatbaar product (MLP) in de eerste executiegolf kunnen voor het eerst de baten van een nieuw initiatief worden geoogst. Meten is cruciaal in deze fase: we willen immers wel weten wat er slaagt.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Het belang van de psychologische check-in

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets minder dan de nummer 1 uitdaging voor organisaties. Daar zijn drie redenen voor.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
working together
Strategie = Executie
mkan

Rol van de controller in strategie-executie en waardecreatie

Turner’s Jacques Pijl schrijft in zijn blog op CM: Controllers Magazine over het boek van collega Fred Conijn. Strategie draait uiteindelijk om de toewijzing van middelen. In het boek Dynamische sturing slaagt Fred Conijn erin het denken over besturing fundamenteel te verrijken door harde en zachte besturing aan elkaar te koppelen en de rol van besturing in innovatie verder uit te werken.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

De executie van de zeven voordelen van hybride werken

De nieuwe hybride manier van werken vraagt oversturen om haar voordelen vast te houden en niet terug te vallen in de oude manier van voor de pandemie. Daarom: kies expliciet een nieuw evenwicht. En onthoudt: werken is een activiteit, geen plaats1. Zeven voordelen die u postpandemie wilt behouden. En: het ‘3 x 33% principe’, of: wat DOEN en wat NIET DOEN

Lees meer »
Media
mkan

Strategie = Executie in basisbibliotheek managementboek.nl

Strategie = Executie staat vanaf vandaag in de Basisbibliotheek van Managementboek.nl. In deze eregalerij van managementklassiekers staat Jacques Pijl’s besteller naast 11 andere strategie-boeken als Good to Great, Business Model Generation en Blue Ocean. “Een gedegen boek, een klassieker, dat zijn belang bewezen heeft,” aldus Managementboek.nl​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Organisaties die excelleren in strategie-executie:

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE