UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Noorderpoort

NIeuwe richting voor Noorderpoort die aansluit op de maatschappij van 2035. Strategie = Executie: strategie direct toeten aan praktijk via experimenten. Goede aansluiting op behoeften studenten en werkveld. Succesvol 100% digitaal strategietraject

Haagse Hogeschool

Studenten sneller geholpen
Heldere verantwoordelijkheden onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel
Handzaam verbeterplan voor cruciaal proces: toetsing & examinering. Versnelling op taaie dossiers: fraude-detectie en online toetsing

Snelgroeiende Tech partij cloudservices

Groeistrategie. Inclusief: Wie, Waarom, Wat en Hoe. Internationaliseringstrategie, plan en voorwaarden voor executie
HR strategie, plan en voorwaarden voor executie. Met: Employer branding, binden en boeien IT-professionals

HAS Hogeschool

Versnelde realisatie onderwijsvisie
Flexibel en adaptief onderwijs waargemaakt​
Geconcretiseerde ambitie voor onderwijsvernieuwing
Inzicht in voortgang onderwijsvernieuwing
Selfassessment voor docenten en staf

Hout- en Meubileringscollege

Betere bestelprocedure voor studenten en docenten
Slimmere inkoop van materialen
Gelijkmatiger werkdruk voor ‘winkels’ (minder piekmomenten)
Efficiëntere administratie en meer grip op financiën
Basis om continu te verbeteren

DACSI

Voorbereid op de toekomst van post-trade​.
Toekomstscenario’s voor de securities post-trade sector​
Voorbereid voor sectorbrede ontwikkelingen​
Waardevolle input bij discussies rond regelgeving en toezicht​

Digidok

huisarts square

Doorbraak in eerstelijnszorg DigiDok Waarde innovatieve app aangetoond 32% meer patiënten per uur behandelen Digitaal consult kan 36-50% korter dan een fysiek consult Veel fysieke consulten kunnen worden voorkomen. 80% van digitale consulten was normaliter een fysiek consult geweest Hoge patiënttevredenheid: NPS score van 50 Het belang van huisartsenposten De huisartsenposten zijn een belangrijke schakel […]

Noorderpoort

Digitale innovatie in de klas ROC Noorderpoort Experimenteren in het onderwijs Innovatie bij de aanwezigheidregistratie Winnen van onderwijstijd Digitale innovatie staat hoog op de agenda’s van onderwijsinstellingen. Toch komen maar weinig concrete initiatieven van de grond die de student en docent direct raken. ROC Noorderpoort doorbrak dit patroon. Samen met Turner en partners uit het bedrijfsleven […]

Prinses Maxima Centrum

Het kinderoncologisch centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan de jonge patiënten en hun gezinnen, wil het Prinses Máxima Centrum haar professionals en middelen dan ook zo slim mogelijk inzetten. Turner heeft het centrum geholpen om grip op haar zorgplanning te krijgen met Health Intelligence.