Artificial Intelligence

Hoe benut je de kansen van AI?

Artificial Intelligence biedt tal van kansen en dat herkennen organisaties. Er worden budgetten vrijgemaakt, nieuwe afdelingen opgezet en nieuwe functieprofielen gecreëerd. Alles om slim gebruik te maken van beschikbare data en technologie. Wij zien veel mooie plannen voorbijkomen, maar welk ziekenhuis, verzekeraar of onderwijsinstelling is al echt slimmer geworden door AI?

Turner’s managing partner Jeroen Visscher en innovatie-expert Frits Korthals Altes nemen deel in De Nederlandse AI Coalitie. Dat is een publieke-private samenwerking om Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren. Overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties werken hierin samen. Ga voor meer informatie over de Nederlandse AI Coalitie naar NLAIC.com.

Knelpunten in AI

AI biedt organisaties tal van kansen en dat herkennen organisaties: er worden budgetten vrijgemaakt, nieuwe afdelingen opgezet en nieuwe functieprofielen gecreëerd (data architect, data scientist, data engineer, data steward). Toch komen wij komen nog maar weinig AI-initiatieven tegen die veel waarde toevoegen. Initiatieven die in het hart van de organisatie écht het verschil maken. Hoe dat komt? Wij zien steeds dezelfde knelpunten terugkomen in onze opdrachten en gesprekken:

1. Problemen in de executie van de AI-strategie

Wordt die strategie, van slim gebruik maken van data, wel goed door de top begrepen en uitgedragen? Zijn de juiste rollen vertegenwoordigd in een executie-coalitie? Of moet de uitvoerder van die strategie zelf alle rollen vervullen? Want dat zien wij vaak gebeuren. Dat de data scientist zelf moet uitleggen wat zijn of haar toegevoegde waarde is.

2. Vraagstukken in besturing en structuur

Organisaties krijgen dankzij data meer inzicht om besluiten mee te nemen. Ook door wie en wanneer besluiten worden genomen, verandert als je AI slim inzet. Maar wat wil je precies door algoritmes laten besluiten? Wat niet? Wie houdt er toezicht op deze algoritmes? Wie houdt je verantwoordelijk voor ‘foute’ besluiten? Hier worden vaak geen afspraken over gemaakt, waardoor de toegevoegde waarde van AI niet wordt geïncasseerd.

3. Onzekerheden bij mens en cultuur

AI verandert ons werk. En dat boezemt soms angst in. Medewerkers willen een duidelijk beeld krijgen van hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Zij willen weten waar (straks nog) hun toegevoegde waarde ligt. En zij willen eerst vertrouwen hebben in een goede, betrouwbare en ethische toepassing van AI. Over deze aspecten van AI worden nog maar weinig open en concrete gesprekken gevoerd, zien we.

4. Knelpunten in IT en processen

Zonder data geen AI. Deze data moeten systematisch worden verzameld en toegankelijk worden gemaakt. Dat behelst meer dan een technische opdracht aan IT.  Je moet hiervoor naar de processen kijken die deze data gebruiken en genereren. Hoewel veel organisaties deze stap nu aan het maken zijn, blijkt de praktijk weerbarstig.

5. Kennis die ontbreekt

Organisaties trekken – terecht – nieuwe kennis en kunde aan wanneer ze een start maken met AI. Die data scientists en data engineers met ‘harde’ analytische vaardigheden heb je echt nodig. Toch moet ook het management zich ontwikkelen. Zij moeten weten in welke situaties AI wel of niet de oplossing voor een probleem kan zijn.

De kansen benutten van AI

Vind je dit herkenbaar? Wij organiseren binnenkort een serie rondetafelgesprekken voor leidinggevenden van AI en data science afdelingen. We leren van elkaar in een kleinschalige, vertrouwelijke setting. Zo vinden we nieuwe oplossingen en doorbreken we patronen. 

Ronde tafel donderdag 19 november

Hoe kan jouw organisatie nou echt die kansen van AI benutten? Kom naar het rondetafelgesprek, speciaal voor leidinggevenden van AI en data science afdelingen in de financiële sector. Leren van elkaars knelpunten en oplossingen. De setting is kleinschalig en corona-proof.

Alle inzichten over de Artificial Intelligence van onze specialisten.

Artificial Intelligence
dvanroon

Veelbelovende start van de werkgroep Onderwijs

Maandag 23 november was de officiële kick-off van de werkgroep Onderwijs van de NLAIC. Zo’n 225 deelnemers deden mee aan de sessie. Enthousiaste en betrokken deelnemers die willen bouwen aan de toepassing van Artificial Intelligence in het onderwijs. Welke stappen hebben we samen gezet?

Lees meer »
Artificial Intelligence
dvanroon

Kick-off Werkgroep Onderwijs

Hoe kan AI precies bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent? En hoe kun je omgaan met bedreigingen van AI? Dat wordt nog weinig concreet, zien we.

Lees meer »
Artificial Intelligence
mkan

5 data governance tips

Artificial Intelligence 5 Data governance tips: maak van je ‘data lake’ geen ‘data swamp’ Turner’s Frits Korthals Altes ziet veel organisaties die aan de slag

Lees meer »
Ziekenhuis onderzoek
Artificial Intelligence
mkan

Innoveren met data in de zorg?

Artificial Intelligence Innoveren met data in de zorg? Olie eerst de machine. Turner’s zorgexpert Egbert Clevers ziet al prachtige voorbeelden van innovaties met data in

Lees meer »
research heathcare
Artificial Intelligence
mkan

AI voorbij het experiment brengen?

Artificial Intelligence AI voorbij het experiment brengen? Het begint met focus. Turner’s Frits Korthals Altes schrijft in zijn nieuwste blog over Artificial Intelligence (AI). Hoe

Lees meer »
Turner Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
mkan

Big data en AI: waar sta jij?

Big data en AI: waar sta jij?
Turner’s data scientist Egbert Clevers mijmert in de auto over de alomtegenwoordigheid van big data en AI. Iedereen gebruikt AI. Maar hoeveel organisaties zetten AI zelf actief in om te vernieuwen, te verbeteren en te innoveren? En waar sta jij eigenlijk?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt!

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telephone: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl