Lessen uit
de corona-periode

Wat kunnen onderwijsinstellingen
leren van de corona-periode?

Ontwikkelingen zoals online onderwijs, adaptief onderwijs, flexibilisering, personalisatie staan al langer op de agenda’s van onderwijsinstellingen. Vanaf maart kwamen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling toen scholen gedwongen waren 100% online onderwijs te bieden.

Turner is samen met mbo-scholen, hogescholen en universiteiten een onderzoek gestart naar deze unieke periode in het onderwijs. Om antwoord te geven op de vraag die elke onderwijsinstelling bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode?

Onderzoek onder 6.000+ studenten, docenten en medewerkers

Turner deed samen met 22 onderwijsinstellingen onderzoek onder 6.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te krijgen op de vraag die alle instellingen bezighoudt: wat kunnen we samen leren van deze unieke periode in het onderwijs? En hoe ziet de toekomst eruit?

Onderzoek onder
hogescholen en universiteiten

Turner deed samen met hogescholen en universiteiten onderzoek onder 1.500+ docenten, studenten en stafmedewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode van maart tot en met november 2020. De centrale vraag: wat kunnen we samen leren van deze unieke periode in het onderwijs? Hoe hebben studenten de verschillende online onderwijsvormen ervaren? Hoe verliep het contact met medestudenten en met docenten? Hoe hebben docenten 100% online onderwijs ervaren? Wat is er gedaan aan het welzijn van studenten en medewerkers? 

En – belangrijker nog – wat zouden studenten en docenten willen behouden in de toekomst? Blended onderwijs heeft de toekomst, zoveel is duidelijk. Maar wat is de ideale mix? Hoe geef je die mix vorm? Hoe geef je ‘welzijn’ daarin een plek? En welke rol speelt de campus nog in een blended toekomst? 

'De toekomst van blended onderwijs is gestart'

Deze inzichten staan in het rapport ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’ en is beschikbaar voor iedereen die in het onderwijs werkt. 

DE TOEKOMST VAN 
BLENDED ONDERWIJS 
IS GESTART

Onderzoek onder 1.500+ studenten, 
docenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten

Onderzoek onder mbo-instellingen

Turner deed samen met 14 mbo-instellingen een eerste onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode van maart tot en met juli 2020. De centrale vraag: wat kunnen we samen leren van deze unieke periode in het onderwijs? Hoe verliep de overstap naar 100% online onderwijs? Hoe hebben studenten de verschillende online onderwijsvormen ervaren? Hoe verliep het contact met medestudenten en met docenten? Hoe hebben docenten 100% online onderwijs ervaren? En – belangrijker nog – wat zouden studenten en docenten willen behouden in de toekomst? 

Blended onderwijs staat hoog op het verlanglijstje van veel bestuurders, docenten en studenten. Hoe maak je de juiste mix? En wat is voor ondersteuning vanuit de instelling voor nodig? Bovendien laat het onderzoek zien: niet elke mbo-student zit op blended onderwijs te wachten. Hoe speel je in op die behoeften? 

'Wat leert het mbo van de coronaperiode?'

Deze inzichten staan in het rapport ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode’ en zijn beschikbaar voor iedereen die in het onderwijs werkt:

WAT LEERT HET 
MBO VAN DE
CORONAPERIODE?

Onderzoek onder 5.000+ studenten, 
docenten en medewerkers van mbo-instellingen

Naar HET RAPPORT

Alle lessen uit de coronaperiode van onze specialisten

De toekomst van blended onderwijs is gestart
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

De toekomst van blended onderwijs is gestart

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet? ​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoek ‘De toekomst van blended onderwijs is gestart’

Turner deed onderzoek onder 1.500+ studenten, docenten en medewerkers van zes instellingen in het hoger onderwijs. Onderzoek naar de vraag die iedereen in het onderwijs bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode? Hoe bevalt online onderwijs voor studenten en docenten van hogescholen en universiteiten? Wat hebben instellingen allemaal geregeld en georganiseerd? De toekomst van onderwijs is ‘blended’, dat staat wel vast. Maar hoe dat er precies uitziet?​

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Turner deed samen met zestien onderwijsinstellingen onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te geven op de vraag die iedere onderwijsinstelling bezighoudt: wat leren we van deze unieke periode in het onderwijs?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE

Print 🖨