Lessen uit de corona-periode

Wat kunnen onderwijsinstellingen leren van de corona-periode?

Ontwikkelingen zoals online onderwijs, adaptief onderwijs, flexibilisering, personalisatie staan al langer op de agenda’s van onderwijsinstellingen. Vanaf maart kwamen deze ontwikkelingen in een stroomversnelling toen scholen gedwongen waren 100% online onderwijs te bieden.

Turner is samen met mbo-scholen, hogescholen en universiteiten een onderzoek gestart naar deze unieke periode in het onderwijs. Om antwoord te geven op de vraag die elke onderwijsinstelling bezighoudt: wat kunnen we leren van de coronaperiode?

"Een periode, waarvan we allemaal hopen dat hij snel voorbij is, kan zorgen voor een doorbraak."

Onderzoek onder 5.000+ studenten en docenten

Turner deed samen met 16 onderwijsinstellingen een eerste onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode van maart tot en met juli. Om antwoord te krijgen op de vraag die alle instellingen bezighoudt: wat kunnen we samen leren van deze unieke periode in het onderwijs?

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Naar HET RAPPORT

Alle lessen uit de coronaperiode van onze specialisten

Lessen uit de Coronaperiode
mkan

‘Monitoring gevolgen van COVID-19 voor mbo en ho’

Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW maakt in haar brief aan de Tweede Kamer de balans op voor het mbo en hoger onderwijs. Zij schetst daarin gevolgen van COVID-19 voor studenten, medewerkers en instellingen in het mbo en ho. In de brief haalt zij de uitkomsten aan van ons onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers van 16 onderwijsinstellingen. Wat neemt de minister hiervan mee?

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
mkan

Turner publiceert onderzoeksrapport ‘Wat leert het mbo van de corona-periode?’

Veertien mbo-scholen deden samen met HAS, Radboud Universiteit en Turner onderzoek onder 5.000+ docenten, studenten en stafmedewerkers om samen lessen te trekken uit deze periode. Met een kwart van de mbo-instellingen als deelnemer van het onderzoek, is dit representatief voor de hele sector. Vandaag maken we – namens de deelnemende instellingen – de resultaten van dit onderzoek namens de deelnemende instellingen voor iedereen beschikbaar.

Lees meer »
Lessen uit de Coronaperiode
Alexander Bruinsma

Wat leert het mbo van de coronaperiode?

Turner deed samen met zestien onderwijsinstellingen onderzoek onder 5.000+ studenten, docenten en medewerkers om lessen te trekken uit de coronaperiode. Om antwoord te geven op de vraag die iedere onderwijsinstelling bezighoudt: wat leren we van deze unieke periode in het onderwijs?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt!

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK
Leusden

Telephone: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl