TURNER X-OVER

George Kohlrieser High Performance Leadership Takeaway 7-9

DRIELUIK NEGEN TIJDLOZE GOUDEN PRINCIPES VOOR LEIDERS

DEEL III

Turner organiseert een reeks exclusieve crossover-evenementen voor haar relaties. Vooraanstaande sprekers delen hun nieuwste inzichten op het gebied van psychologie, ethiek, gedragswetenschap, theologie, leiderschap en kunstmatige intelligentie. Ons doel is om kaders op te rekken, te inspireren en uw horizon te verbreden, omdat strategie-executie een multidisciplinair vak is. We hebben leiders en professionals nodig die kennis en benaderingen uit verschillende vakgebieden kunnen combineren.

Op 3 november 2022 verzorgde professor George Kohlrieser van IMD, Lausanne de Turner X-Over High Performance Leadership: Leading Strategy Execution. Jacques Pijl schreef hierover een serie blogs. Dit is de derde in een reeks van drie.

Het persoonlijke is professioneel. George Kohlrieser heeft mijn perspectief op leiderschap diepgaand getransformeerd, zoals ik al schreef in mijn vorige blog. En ik sta hierin niet alleen. George Kohlriesers lessen hebben duizenden leiders over de hele wereld beïnvloed gedurende de afgelopen decennia. Van hem heb ik geleerd dat het persoonlijke professioneel is. Turner-klanten en collega’s hebben hetzelfde kunnen ervaren tijdens de Turner X-over sessie over High Performance Leadership: Leading Strategy-Execution. De belangrijkste takeaways zijn als volgt:

 1. Laat je nooit gijzelen
 2. Cyclus van binding
 3. Leiden vanuit het innerlijke oog
 4. Leider als veilige basis
 5. De kracht van taal
 6. Conflictresolutie
 7. Kracht van dialoog
 8. Hoge impact onderhandeling
 9. Emoties beheersen

In dit blog ga ik dieper in op principes 7-9. Meer over principes 1-3. Meer over principes 4-6.

Een van de levenslessen die mij bijblijft als ik vergaderingen bijwoon, is de ‘4-zinnen regel’. Als het om dialoog gaat, moet je proberen beknopt te zijn. Wat je ook te zeggen hebt, houdt het bij 4 zinnen of minder, ‘de rest is marteling’, behalve bij presentaties of lezingen, natuurlijk. Je zult verbaasd zijn hoeveel (vergader)tijd dit bespaart! Laten we kijken naar Takeaway 7:princip

Principe 7:

Kracht van Dialoog

 1. Praat minder tijdens een dialoog: max. 4 zinnen per dialoog, de rest is marteling.
 2. Minimaliseer vergaderingen en vergadertijd. Gebruik de ‘4-zinnen regel’ om de vergadertijd met 60/70% te verminderen!

   

Laten we dieper ingaan op Takeaway 7.b. Minimaliseer vergaderingen en vergadertijd. Gebruik de 4-zinnen regel om de vergadertijd met 60/70% te verminderen!

“Telkens wanneer je meer dan vier zinnen spreekt, put je waarschijnlijk het brein van de andere persoon uit. Als je 12, 20, 30 zinnen hebt gesproken en je hebt nog steeds je punt niet gemaakt, dan heeft het brein van de andere persoon al lang geleden afgehaakt. Natuurlijk is dit niet het geval tijdens een presentatie. Als je presenteert of je verteld iets dat heel emotioneel of belangrijk is kun je uiteraard meer dan vier zinnen gebruiken. Maar als een routineregel in je teams, hanteer je de 4-zinnen regel, de rest is marteling. Denk eens aan hoeveel tijd je dit bespaart! Allereerst vinden de meeste mensen dat ze te veel tijd aan vergaderingen besteden. Je kunt de vergadertijd met 60 tot 70% verminderen door deze regel voor dialoog te introduceren. Onderzoek bewijst dat het gebruik teams en teamvergaderingen veel effectiever maakt. Te veel details geven is een van de ergste dingen. Dit grijpt terug naar je moedertaal. Nederlanders zijn doorgaans vrij direct, maar in andere culturen worden vaak 20 zinnen gesproken zonder ook maar bij het te maken punt aangekomen te zijn. Of je stelt een vraag en het antwoord is: ‘Laat het me uitleggen’. Telkens wanneer iemand zegt ‘laat het me uitleggen’, weet je dat je te maken hebt met een belemmering voor dialoog. De juiste vraag is ‘Wil je dat ik een uitleg geef?’ Het antwoord is dan meestal: ‘Nee, geef gewoon antwoord op de vraag’. Draai er niet omheen, verbloem niet hetgeen je wilt zeggen, maar wees direct.” – George Kohlrieser PhD, IMD Lausanne

Een ander inzicht dat een grote impact heeft gehad op mijn succes als leider in strategie-executie is de benadering van George om instinctieve weerstand tegen conflictoplossing te doorbreken of te voorkomen: geef mensen een keuze. Zelfs als de uitkomst van die keuzes hetzelfde is (ik wil dat je dit doet), helpt het om mensen een keuze te geven in hoe ze een situatie willen aanpakken om tot een oplossing te komen. Laten we verder kijken naar Takeaway 8:

Principe 8:

Hoge Impact Onderhandeling

 1. De doorbraak komt alleen door elkaars pijnpunten eerst te begrijpen.
 2. Mensen willen keuzes.
 3. Formuleer ‘bullseye transactions’


Laten we dieper ingaan op Takeaway 8.c.: Formuleer ‘bullseye transactions’

“Het hele proces van onderhandelingen is gelijk aan dat van een dialoog en gesprek. Het is een relatie: je moet een band vormen, de persoon van het probleem scheiden, weten wat je wilt en weten wat de ander wil. Stel een duidelijk doel, zoek naar opties en voorstellen, maak een contract en kom tot een overeenkomst waarbij de relatie doorgaat.

Een positief conflict is het omzetten van een negatief conflict naar een constructieve oplossing. Dus we moeten, indien nodig, conflicten uitlokken, maar ze daarna omdraaien naar iets positiefs. We mogen niet bang zijn om mensen verantwoordelijk te houden, lastige feedback te geven en moeilijke gesprekken te voeren. Om constructieve oplossingen te vinden, moet je van conflicten houden, of vooral van het oplossen van conflicten houden. Je moet in de juiste gemoedstoestand zijn. Wees empathisch. Denk in termen van gemeenschappelijke doelen en samenwerking. Want conflictbeheer en onderhandeling draaien uiteindelijk om samenwerken. Leer verder te kijken dan de frustratie, teleurstelling, negativiteit en afwijzing; zie het voordeel van de uitkomst. Het kan moeilijk zijn om een conflict op te lossen. Die vis op tafel leggen en de bloederige stinkende rommel van het schoonmaken ervan doorstaan kan een echte uitdaging zijn. Dus je moet in staat zijn om verder dan al deze negatieve aspecten te kijken naar het beoogde resultaat.

Vraag jezelf af of je van dialoog houdt. Dat wil zeggen, om een grotere waarheid te ontdekken. Er zijn mensen die niet van dialoog houden omdat ze denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Ze denken de slimsten te zijn. Willen altijd bewijzen dat ze gelijk hebben. Dialoog betekent dat je nieuwsgierig moet zijn naar wat er in het hoofd van de ander omgaat. Stel vragen. Informeer, parafraseer (herhaal wat je hebt gehoord). Wees nieuwsgierig. Graaf in waarom de andere persoon in een gesloten staat verkeert, en vraag hen specifiek wat ze hierover voelen en wat ze voelen over het veranderen van hun standpunt. Wees proactief bij de-escalatie. Dus weet met wat voor persoonlijkheid je te maken hebt wanneer je ‘pijnpunten’ moet overbrengen. Het belang hiervan wordt vaak over het hoofd gezien. We nemen meestal geen tijd om uit te vinden over de persoonlijkheid van de ander, wat zijn triggers zijn en wie ze als individu zijn. Dit helpt de ander er ook bij om te krijgen wat hij wil. Dat is de juiste instelling. De beste onderhandelingstactiek is in een authentieke staat te zijn waarin je communiceert: ‘Ik probeer je te helpen te krijgen wat jij wilt, ik hoop dat je mij helpt te krijgen wat ik wil, laten we eens bekijken hoe we dit voor ons samen kunnen laten werken.’ Dan wordt onderhandeling een relatie, geen transactioneel proces, maar een relatie.’

En als je een pijnlijke boodschap moet geven, wees er dan eerlijk over en geef de ander een keuze. Gebruik geen macht, invloed of manipulatieve tactieken. Want wanneer iemand zich voelt als een gijzelaar – zich machteloos voelt – wordt hun vecht-vlucht reflex vaak geactiveerd. Dan zegt en doet de ander dingen waar ze later spijt van krijgen. Dus machteloosheid is erg destructief. Het is beter om een gijzelonderhandelingstechniek te gebruiken: geen dreigementen maar consequenties. Vertel de ander wat je van hen nodig hebt en wat de gevolgen zijn als ze dit niet geven: ‘Als je ervoor kiest om dit te doen, is dit wat er kan gebeuren’. Wees eerlijk en geef een keuze.” – George Kohlrieser PhD, IMD Lausanne

Het laatste punt uit de Turner X-Over sessie met George dat bij mij resoneerde, is het belang van emoties. Mensen zijn primair emotionele wezens. Hun reacties zijn gebaseerd op emoties. Dus de sleutel tot effectief leiderschap in strategie-uitvoering ligt in mijn vermogen om met emoties om te gaan. Allereerst mijn eigen emoties, maar ook die van mijn team. Om effectieve leiders te zijn, moeten we een balans vinden tussen durven en zorgen, tussen ons team uitdagen en hun emoties op evenwichtige wijze behandelen. We moeten weten hoe we positief kunnen blijven, zonder nep te zijn. Laten we nader kijken naar Takeaway 9:

Principe 9:

Emoties Beheersen

 1. Mensen zijn primair emotionele wezens.
 2. Het startschot van een race: het pistool geeft geen angst maar bevrijdt je.
 3. Er zijn geen negatieve emoties.
 4. Boosheid duurt 9-12 seconden, de rest is herkauwen op negatieve gevoelens.
 5. Benoem je emoties nauwkeurig, blijf er niet in hangen.
 6. Angst sluit je af.
 7. Blijf positief.
 8. Houd je stress onder controle.
 9. Geef moeilijke boodschappen in rustige toestand.


Laten we nader ingaan op principe 9.c.: Er zijn geen negatieve emoties.

Er zijn echter destructieve emoties. Ken je triggers en beheers ze. Zoals Viktor Frankl het uitdrukte: ‘Tussen stimulus en respons zit een ruimte. In die ruimte ligt onze kracht om onze reactie te kiezen. In onze reactie ligt onze groei en onze vrijheid.’ En zoals George Kohlrieser ons vertelde: “Leren om triggers onder controle te houden is erg belangrijk. En nog belangrijker is begrijpen dat een trigger in het heden hoogstwaarschijnlijk niet de eerste keer is dat je die hebt ervaren. Je moet teruggaan naar waar de vroege trigger vandaan kwam. Alleen dan kun je proberen in een goede en authentieke staat te zijn waarin je eerlijk kunt communiceren.”

Laten we ook inzoomen op Takeaway 9.g.: Blijf positief. Uiteraard met goede risicobeoordelingen en beheersmaatregelen. “Je moet positief zijn. Als je met conflicten wilt omgaan, moet je in positieve staat zijn en je gezicht moet dat weerspiegelen. Sommige mensen zijn intern positief, maar ze laten een negatief gezicht zien. Andere mensen zijn intern negatief, maar ze laten een positief gezicht zien. We moeten congruent zijn in wat we van binnen voelen en in wat we laten zien. Emoties zijn niet iets ongrijpbaars, je moet in staat zijn ze te herkennen. Als je het vermogen om te voelen verliest, zal je leven en het leven van de mensen om je heen verwoest worden. Daarom moeten we emoties weer terugbrengen in de hele arena van leiderschap.” – George Kohlrieser PhD, IMD Lausanne

Meer over principes 1-3. Meer over principes 4-6.

Dit blog is geschreven op basis van het verkorte High Performance Leadership-programma van professor George Kohlrieser bij de Turner’s X-over sessie Leading Strategy-Execution op 3 november 2022. George Kohlrieser, Turner X-Over, november 2022

Meer weten over Turner?

Turner Strategie-executie wordt voor het vierde jaar op rij door opdrachtgevers gezien als het beste strategisch adviesbureau van Nederland. Meer dan 4000 bestuurders en professionals deden mee aan het onderzoek van MT1000 waarbij Turner de hoogste waardering ontving voor strategie-advies, klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap.

Lees hier meer over de resultaten die andere opdrachtgevers behaalden met hulp van Turner Strategie Executie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer inzichten over strategie-executie van onze experts. ​
Blog
Rick Munneke

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Hard of zacht? Een vals dilemma. Balans is alles
Strategie = Executie
Alexander Bruinsma

Hard of zacht? Een vals dilemma!

Strategie = Executie Hard of zacht? Een vals dilemma! Regelmatig worden zogenaamde harde en zachte veranderaanpakken tegenover elkaar gezet. Alsof ze elkaar uitsluiten. De keuze

Lees meer »
The big why
Blog
Cor Barelds

Waarom het grote waarom niet genoeg is

Bij het formuleren van een strategie komen we onvermijdelijk bij de waaromvraag terecht. In bouwsteen 1 van het model dat ik uitwerk in mijn boek Strategie = Executie ontleden we de totstandkoming van de ambitie van organisaties.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Effort en Effect. Weten door te meten

Met het minimaal levensvatbaar product (MLP) in de eerste executiegolf kunnen voor het eerst de baten van een nieuw initiatief worden geoogst. Meten is cruciaal in deze fase: we willen immers wel weten wat er slaagt.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Het belang van de psychologische check-in

De besteding van tijd en middelen moet voor succesvolle strategie-executie radicaal omgedraaid worden. Waar strategie om woorden draait, gaat het bij executie immers om daden. Besteed daarom 80% van de middelen en tijd aan pure executie in plaats van aan strategievorming en analyse en ontwerpactiviteiten.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

Waarom strategie-executie de nummer 1 uitdaging van deze tijd is

‘Het is niets minder dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid om beter te worden in strategie-executie’, zei een van de bestuurders die ik tijdens het onderzoek voor mijn nieuwe boek Strategie = Executie sprak. Grote woorden, dat weet ik, maar deze bestuurder maakte wel duidelijk hoe urgent het probleem is. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren is niets minder dan de nummer 1 uitdaging voor organisaties. Daar zijn drie redenen voor.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
working together
Strategie = Executie
mkan

Rol van de controller in strategie-executie en waardecreatie

Turner’s Jacques Pijl schrijft in zijn blog op CM: Controllers Magazine over het boek van collega Fred Conijn. Strategie draait uiteindelijk om de toewijzing van middelen. In het boek Dynamische sturing slaagt Fred Conijn erin het denken over besturing fundamenteel te verrijken door harde en zachte besturing aan elkaar te koppelen en de rol van besturing in innovatie verder uit te werken.

Lees meer »
Blog
Cor Barelds

De executie van de zeven voordelen van hybride werken

De nieuwe hybride manier van werken vraagt oversturen om haar voordelen vast te houden en niet terug te vallen in de oude manier van voor de pandemie. Daarom: kies expliciet een nieuw evenwicht. En onthoudt: werken is een activiteit, geen plaats1. Zeven voordelen die u postpandemie wilt behouden. En: het ‘3 x 33% principe’, of: wat DOEN en wat NIET DOEN

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE