Arbeidsbesparende én kwaliteitsverhogende innovatie in de zorg kunnen hand-in-hand gaan

Om onze klanten in de zorg nog beter in staat te stellen innovaties toe te passen, slaan Turner en Pyxicare de handen ineen. Zorginnovatie kan verrassend eenvoudig zijn, door gebruik te maken van bewezen oplossingen!

Betrokken partnerschap

De zorgsector moet het hoofd bieden aan grote maatschappelijke ontwikkelingen: een continu toenemende vraag, beperkte arbeidscapaciteit en flinke financiële uitdagingen. Innovatie wordt als een van de sleutels gezien om antwoord te geven aan de geschetste ontwikkelingen. Logisch, omdat de uitdagingen dusdanig groot worden dat het vraagt om nieuwe, slimme en effectieve toepassingen. Maar hoe geef je dat nu precies in de praktijk handen en voeten?

In dat kader werken Pyxima en Turner samen. Softwarepartner Pyxima helpt zorgteams in Nederland en België al 20 jaar om met betrouwbare gegevens kwaliteit te sturen en middelen slim in te zetten. Adviesbureau Turner heeft een specifieke Zorgpractice met adviseurs die de zorg van binnen en buiten kennen en gespecialiseerd zijn in strategieformulering en -executie. Een samenwerking vanuit het commitment om bij te dragen aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg.

In de komende periode belichten we in de vorm van de serie ‘Zorginnovatie? Verrassend eenvoudig!’ meerdere aspecten van de Pyxicare oplossing. Deze gebruiksvriendelijke software ondersteunt de zorgprofessional in het “goede gesprek” en brengt objectief in kaart wat een cliënt/patiënt nog zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Op basis van de wereldwijd gevalideerde zorgstandaard RAI geeft Pyxicare adviezen voor een proactief zorgplan op maat met concrete acties en doelen.  Vandaag als eerste topic in deze reeks: ‘De arbeidsmarkt is een flinke uitdaging’

“Een samenwerking vanuit het commitment om bij te dragen aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg”

Hoe helpt deze bewezen innovatie u de uitdagingen van de arbeidsmarkt te verlichten?

U bent bestuurder van een zorgorganisatie. Het nieuwe jaar is al volop van start gegaan. Is de bezetting op orde? Is er voldoende (vast) personeel? Is het verloop onder controle? Krijgen we de roosters rond? Dat zijn vragen die ‘top of mind’ zijn bij veel van uw collega’s. Hoe zit dat bij u?
Wij zien het aandeel PNIL-ers (Personeel Niet In Loondienst) in de afgelopen jaren significant stijgen. Dat geldt ook voor de vacatures in de zorg. Volgens het CBS waren er eind 2022 ruim 67.000 vacatures in de zorg en dat zijn er 16.000 meer dan een jaar eerder. De uitdagingen op het gebied van personeel worden steeds groter. Dit vraagt onder meer om actief en vernieuwend personeelsbeleid i.c.m. sociale en technologische innovatie. Taakdifferentiatie lijkt daarin een sleutel. Maar hoe geef je dat nu precies vorm? Hoe weet je zeker dat de kwaliteit van zorg op alle niveaus en bij alle medewerkers op orde is? Daar komt Pyxicare om de hoek kijken.

1. Echte reductie van de administratieve lasten én meer tijd voor passende zorg

Pyxicare ontlast zorgteams op heel wat vlakken:

  • De software helpt in kaart brengen wat een cliënt/patiënt nog zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Misschien kan een persoon wel meer zelf doen, maar lukt dat niet vanwege pijn.
  • Losse risico-inventarisatielijstjes verdwijnen. Met het wetenschappelijk gevalideerde RAI-instrument kijk je overkoepelend naar de hele persoon en zijn historie. Zo komen soms verrassende zaken naar boven. Een 75-jarige man sliep niet goed vanwege een depressie. Dankzij Pyxicare kwam eindelijk de oorzaak naar boven: een onverwerkt trauma uit het verleden.
  • Het opstellen van zorgplannen wordt makkelijker dankzij de bruikbare adviezen en mogelijke verbeteracties. Een 81-jarige vrouw werd eerst als incontinent beschouwd, tot bleek dat ze gewoon niet zelfstandig het toilet kon bereiken.
  • Only once”-principe: het is efficiënter om alle gegevens samen te brengen en te gebruiken voor meerdere toepassingen zoals het zorgplan, de indicatiestelling en kwaliteitsindicatoren.

2. Sociale innovatie praktisch vormgeven

U wilt de informele zorg meer betrekken in het kader van sociale innovatie. Hoe doet u dat effectief en houdt u tegelijkertijd zicht op de belasting van uw mantelzorgers?

Pyxicare helpt door aangepaste instrumenten aan te reiken voor wijkteams om beter de zorgbehoefte in kaart te brengen afhankelijk van de situatie: van een snelle screener, een korte check tot een brede inschaling. Zo kom je snel tot de juiste conclusies en kunnen schaarse middelen gerichter worden ingezet.

Maar ook de informele steun komt aan bod bij deze screening. Zijn er mantelzorgers en hoeveel helpen ze in de praktijk? Is er een verhoogd risico op overbelasting? Bevraag ze in dat geval via de gespecialiseerde vragenlijst EDIZ (Ervaren Druk voor de Informele Zorg) en voorzie bijkomende steun. Want deze steun kan een groot verschil maken. Dankzij een nachtverpleegkundige aan huis kon een 78-jarige vrouw thuis blijven wonen en werd haar man ontlast. In een Belgisch zorginnovatieproject werd aangetoond dat mensen zo gemiddeld 15 maanden langer thuis kunnen wonen.

Ook de cliënt zelf kan helpen door via een zelfscan al vroeg aan te geven wat er speelt en wat ze zelf belangrijk vindt. Vroeg signalering helpt echt om tijdig passende zorg te geven.

3. Voorkómen van acute of zwaardere zorg bespaart schaarse capaciteit

‘Voorkomen is beter dan genezen’, zo luidt een bekend spreekwoord. Pyxicare knoopt met slimme algoritmes alle betrouwbare gegevens aan elkaar, vergelijkt ze met “big data” uit andere landen en reikt zo waardevolle inzichten aan over de samenhang tussen problemen, mogelijke oorzaken en toekomstige evoluties.

Is er een verhoogd risico op depressie of op het ontwikkelen van een doorligwond? En wat is het risico op een acute ziekenhuisopname? Best hoog, zo blijkt uit de cijfers. Ruim 17% van de thuiszorg cliënten loopt een hoog risico om de komende 6 maanden ongepland in het ziekenhuis te belanden (score 5-6 in figuur 1). Meer dan 12% van de verpleeghuisbewoners heeft een hoog tot zeer hoog decubitus risico (score 4-8 in figuur 2).

Figuur 1: Risico op acute ziekenhuisopname extramurale zorg Nederland
Figuur 2: Decubitis risico intramurale zorg Nederland

Klassieke zorgplannen focussen vaak op zichtbare en acute problemen. Daardoor blijft tot 30% van de aandachtspunten verborgen, zo blijkt uit onderzoek (Boorsma et al, 2011). Stel dat je hier wel op tijd zicht op hebt? En dat kan, namelijk door toepassing van een preventief zorgplan met focus op verbetering. Aandachtspunten worden niet alleen gesignaleerd als er een probleem is, maar ook bij verhoogde kans op toekomstige problemen. Zo ontstaat een andere zorg, een die zich richt op preventie en positieve gezondheid met de cliënt aan het stuur.

4. Vakbekwaam, methodisch en zelfstandig

Pyxicare is laagdrempelig en leert het teams vanaf medewerkers niveau 3 methodisch werken en competenties slim in te zetten. Het resultaat? Zorgteams gaan inhoudelijk beter communiceren, worden een professionele gesprekspartner voor behandelaren en krijgen grotere zelfstandigheid. Gewaarborgde kwaliteit dus, ongeacht het opleidingsniveau van de medewerker.

Onderzoek bij 10 verzorgingstehuizen toonde aan dat medewerkers zich dankzij het gebruik van RAI competenter voelen. Artsen zien de samenwerking sterk verbeteren en ervaren minder acute en ad-hoc verzoeken. Op deze manier helpt Pyxicare het methodische werkproces te optimaliseren en de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen.

Een goed gesprek met de cliënt maakt vaak al een groot verschil. In onze oplossing is dat gesprek geen eindpunt, maar een startpunt voor een hoogwaardige beslissingsondersteuning voor zorgteams.

Overdracht 2.0 in de ketenzorg

Van eerste lijn tot ziekenhuis, van wijkverpleging tot verpleeghuis: in elke omgeving worden andere accenten gelegd. Thuis ligt de focus op de omgeving en mantelzorg. In het verpleeghuis telt vooral de sociale context van samenwonen. Maar de rode draad van de cliëntopvolging met Pyxicare blijft overal dezelfde: cognitie, stemming, dagelijks functioneren, huid, voeding, enz. Op die manier creëer je makkelijker een diagnose over de disciplines en situaties heen.

 Pyxicare koppelt deze “rode draad” aan gegevens naadloos door de gehele keten heen. Voordeel? Je hoeft ze maar een keer te vragen en de cliënt hoeft ze maar een keer te vertellen. Zo weet het verpleeghuisteam automatisch dat er al eerder pijnproblematiek speelde en hoe deze zich (heeft) ontwikkeld.

Meer weten?

Benieuwd wat de gebundelde kennis van Turner en Pyxima te bieden heeft? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking:

Edwin  Schippers (Turner): eschippers@turner.nl +31 6 22 97 12 52

Bert Paepen (Pyxima) : bert.paepen@pyxima.com +31 85 027 0010

Meer inzichten over de zorg

Zorg
Alexander Bruinsma

Leger des Heils

Het Leger des Heils benaderde Turner voor advies over een nieuwe strategische koers. Binnen de nieuwe strategische koers moet de focus liggen op ‘de deelnemers’, de doelgroep van het Leger des Heils. Deze is bijzonder, omdat de doelgroep kampt met meervoudige problematiek en daardoor vroegtijdig verouderd.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Accolade

De zorgkloof – een toename van het aantal cliënten, een afname van het aantal medewerkers – zet veel zorgorganisaties voor het blok. Hoe moeten zij de zorg inrichten? Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg, schakelde Edwin Schippers van Turner in voor het opstellen van een nieuwe strategie. Het draait om keuzes maken en innoveren, met behoud van de christelijke identiteit, vertelt Bosman.

Lees meer »
Zorg
Alexander Bruinsma

Coloriet

In plaats van een pas op de plaats te maken, drong bestuurder Aukje Reinders er midden in de Coronacrisis op aan een nieuwe strategie te formuleren voor zorgorganisatie Coloriet. Met alle uitdagingen die er op de organisatie afkomen is er behoefte aan nieuw élan en nieuwe energie, is haar overtuiging.

Lees meer »
Zorg
Cor Barelds

Klimmendaal

Op initiatief van Verstegen Accountants uit Dordrecht maakte Edwin Schippers van Turner een organisatiescan van Klimmendaal, een revalidatiecentrum met hoofdkantoor in Arnhem. De organisatie had te maken met verschillende problemen: de gevolgen van een eerdere fusie, de Coronacrisis en daardoor een te ambitieuze veranderagenda. Bestuurder Martijn Kuit was blij met het advies om pas op de plaats te maken.

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Zorg
mkan

Turner verwelkomt Edwin Schippers als leider van zorg practice

Edwin Schippers treedt per januari in dienst als de nieuwe leider van Turner’s zorg practice. Met zijn jarenlange ervaring als strategisch adviseur bij zorginstellingen, haalt Turner een brok aan zorgkennis en -kunde binnen. Iemand, bovendien, met een passie voor strategie en innovatie. Een mooie start van het jaar voor Turner’s groeiende zorgpractice.​

Lees meer »
Zorg Gezondheidszorg
Zorg
mkan

Regie in de regio

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het is makkelijker gezegd dan gedaan. De reis van de patient verloopt vaak langs vele muurtjes. Terwijl we weten: voor een optimale zorg moeten we die muren doorbreken. Peter de Bruin en Femke van den Wall Bake zien in een regionale aanpak de grootste kans van slagen. Waarom?

Lees meer »
huisarts square
Zorg
mkan

Digidok

Doorbraak in eerstelijnszorg DigiDok Waarde innovatieve app aangetoond 32% meer patiënten per uur behandelen Digitaal consult kan 36-50% korter dan een fysiek consult Veel fysieke

Lees meer »
huisarts
De Juiste Zorg op de Juiste Plek
mkan

Doorbraak in eerstelijnszorg

Spreekuur.nl is een mooi voorbeeld van hoe digitale zorg de Juiste Zorg op de Juiste Plek mogelijk maakt. Met deze triage- en diagnose app kunnen patiënten zelf de eerste stappen in de eerstelijns zorg zetten. Turner helpt bij deze – en andere – doorbraken in de Juiste Zorg op de Juiste Plek. ​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE