Doorbraak in eerstelijnszorg

DigiDok

Het belang van huisartsenposten

De huisartsenposten zijn een belangrijke schakel aan de start van de spoedzorgketen. Patiënten komen hier als eerste binnen met gezondheidsklachten. Normaliter vindt triage en diagnosestelling binnen de muren van de huisartsenpost plaats. Dat gebeurt aan de hand van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Triage Standaard (NTS). 

De innovatie van Spreekuur.nl

Spreekuur.nl is een innovatieve applicatie, van DigiDok en partner Topicus, die het mogelijk maakt om op elk moment van de dag toegang tot zorgadvies te hebben. Een patiënt doet zijn triage zelf door het beantwoorden van klachten specifieke vragen (gebaseerd op NHG richtlijnen en NTS standaarden) en wanneer van toepassing het uploaden van foto’s. Op basis van deze triage krijgt een patiënt of een zelfzorgadvies, of een digitaal consult met een huisarts, of wordt deze direct geadviseerd om naar een huisartsenpost toe te gaan. 

Turner heeft DigiDok geholpen om de meerwaarde van de applicatie Spreekuur.nl aan te tonen richting huisartsenposten en zorgverzekeraars. Om zo een doorbraak te creëren in digitale zorg.

Turner's aanpak in vier stappen

Hoe zijn we te werk gegaan? We hebben samen de volgende stappen gezet:

1. Het ontwikkelen van het datamodel

Om de digitale processen kwantitatief inzichtelijk te kunnen maken en vergelijkbaar met de fysieke processen dient er een datamodel gebouwd te worden. We maken hierbij gebruik van de vele datalogs uit het digitale triage- en consultsysteem, en koppelen deze op een veilige en betrouwbare manier aan elkaar. 

2. Het toetsen van hypotheses

Om de meerwaarde van de applicatie Spreekuur.nl aan te kunnen tonen richting huisartsenposten en zorgverzekeraars is er een selectie gemaakt van hypotheses die getoetst vervolgens.

 • Hoeveel patiënten per uur zou je kunnen behandelen als je spreekuur.nl inzet?
  • Huisartsen kunnen 32% meer patiënten per uur behandelen t.o.v. fysieke consulten in de huisartsenpost
 • Hoeveel (telefonische) consulten voorkomen worden?
  • Van de gerealiseerde digitale consulten is in 60-80% een fysiek consult voorkomen
  • Van de gerealiseerde digitale consulten is in 80-90% een telefonisch consult voorkomen
 • Wat verwachten we van de patiënt-tevredenheidscores, of de NPS-scores?
  • De NPS score is 50, ondanks het feit dat een deel van de werkzaamheden door de patiënt zelf uitgevoerd worden.

3. Het maken van de business case

We hebben een business case gemaakt om de meerwaarde van het structureel gebruik van de app te kwantificeren richting verzekeraars en huisartsenposten.

4. Klaar voor de toekomst

Door de inzet van de app in de regio’s Eemland, Rijnmond en Drenthe is er enorm veel geleerd door zowel de huisartsenposten als Digidok zelf. We hebben samen lessen getrokken en aanbevelingen gedaan voor het vervolg op het gebied van data- en procesoptimalisatie en sturing. Zo heeft Digidok een volgende stap gezet en het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

huisarts square

"Waarde van Spreekuur nu aantoonbaar en goed onderbouwd.”

- Inez Teunissen, DigiDok