Grip op productie via
Tactische OK Planning

Ziekenhuis Nij Smellinghe

De OK is binnen vrijwel alle medisch centra een bottleneck. Hoe beter de ruimte en het personeel benut wordt, hoe sneller en beter patiënten kunnen worden geholpen. Ook het Nij Smellinghe Ziekenhuis kampte met beperkte capaciteit en grote wachtlijsten. Bovendien wilde het ziekenhuis meer grip op de OK-productie van vakgroepen en deze koppelen aan haar begroting. ZVE-manager Edwin Frenay van ’t Veen vroeg Turner om hulp in dit Health Intelligence vraagstuk.

Samen met het OK-management en de betrokken medisch specialisten hebben we Tactische OK Planning opgezet. Hierdoor lukt het Nij Smellinghe beter om productie bij te sturen met behulp van inzicht in wachtlijsten, sessiebenutting en stand versus begroting. 

“We maken nu samen met medisch specialisten meer rationele keuzes rond OK-planning en capaciteit”, aldus Edwin Frenay van ’t Veen. “Bovendien hebben we nu inzicht in wachttijden, maar ook in herkomst van de patiënt en hoe dit zich verhoudt tot productie-budgetafspraken.”

“We maken nu meer rationele keuzes rond OK-planning en capaciteit"

- Edwin Frenay van ’t Veen, ZVE manager

1. Knelpunten opgelost

Samen hebben we uitdagingen en knelpunten in de OK Planning opgelost. Zo hebben we een OK Masterplan opgesteld met nieuwe inzichten en meetbare oplossingen. Daarbij hebben we rekening gehouden met de wachtlijsten, de ruimte binnen de begroting, de sessiebenutting en de personele bezetting.

2. Vernieuwd rooster

Op basis van deze oplossingen hebben we een vernieuwd OK-rooster uitgerold. Dat rooster biedt meer flexibiliteit in het gebruik van de OK voor de verschillende specialismen. Ook sluit dit rooster beter aan op de personele bezetting op basis van prospectieve analyses.

3. Pro-actief overleg

Om deze manier van werken te borgen, hebben we een nieuw Tactisch Plan Overleg (TPO) geïntroduceerd. In dit periodieke overleg met OK-management en medisch specialisten worden proactief alle relevante factoren meegenomen in de vulling van het rooster nieuwe-stijl.

4. Continu inzicht

Tenslotte hebben we ervoor gezorgd dat deze inzichten continu beschikbaar zijn voor OK-management en artsen. Om meer te doen met deze inzichten, hebben we ook binnen de medische vakgroepen dieptesessies uitgevoerd. Zodat de vakgroepen zelf beter begrijpen en grip krijgen op alle facetten die het productieniveau bepalen. Dat gaat verder dan de OK alleen. Denk aan portfoliokeuze, behandelkeuze, marktadherentie, begrotingskaders, operatietijd verschillen, en integraliteit met capaciteit poli en beddenhuis.

Meer weten over deze opdracht?