Grip op zorgplanning Health Intelligence

Prinses Máxima Centrum

Het kinderoncologisch centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan de jonge patiënten en hun gezinnen, wil het Prinses Máxima Centrum haar professionals en middelen dan ook zo slim mogelijk inzetten. Turner heeft het centrum geholpen om data te gebruiken om inzicht te krijgen in de bezetting en benutting van capaciteit. Denk het matchen van vraag en aanbod van radiologie modaliteiten, behandelkamers en spreekuren. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet om ook proactief te kunnen sturen op pieken en dalen in de zorgvraag. Het resultaat: meer grip op de planning voor patiënten en werkdruk voor personeel.

Stappen richting Health Intelligence

Hoe zijn we te werk gegaan? We hebben samen met de primaire zorg de volgende stappen gezet:

1. Van Data naar Informatie

We hebben allereerst meer inzichten gecreëerd voor de zorgverleners en zorgplanners. Via dashboards is er nu inzicht in de gerealiseerde productie en de benutting van capaciteit. Denk aan de bedbezetting per afdeling, het aantal polibezoeken per agenda en arts of de drukte op de radiologie.

2. Van Informatie naar Sturing

We hebben vervolgens knelpunten rondom patiënten- en personeelsplanning geanalyseerd en opgelost. Neem de dagelijkse doorstroom: hoeveel patiënten gaan na hun poliklinisch consult door naar de dagbehandeling of behandelkamer voor chemotherapie? En hoe kunnen we de patiënten spreiden, zodat de wachttijd minimaal is? Inzichten en advies hierover zijn besproken in de klinische teams.

3. Van Sturing naar Beheersing

We hebben daarna de laatste stap van Health Intelligence voorbereid, namelijk het kunnen voorspellen van knelpunten. Door inzicht te geven in de komende periode, krijg je grip op de zorgplanning. Denk aan periodieke pieken en dalen rond feestdagen en vakanties. Of aan meer of minder aanvragen van ondersteunende afdelingen doordat een specialist aan of afwezig is. Met inzicht in dit soort patronen kun je meer or minder collega’s inroosteren. Of juist opnames spreiden zodat er meer tijd voor de patiënt is. Dat maakt wachttijden en personeelsinzet stuurbaar.