Juiste Zorg op de Juiste Plek

Regie in de regio

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, het is makkelijker gezegd dan gedaan. De reis van de patient verloopt vaak langs vele muurtjes. Terwijl we weten: voor een optimale zorg moeten we die muren doorbreken. Peter de Bruin ziet in een regionale aanpak de grootste kans van slagen. Waarom?

Regie in de regio

We weten het al een tijdje. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig om zorg op de lange termijn toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een beweging die we graag zien versnellen. Het verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten van zorg door deze te voorkomen, verplaatsen en vervangen in de gehele zorgketen. JZOJP maakt gebruik van digitale innovaties die tijd vrij maken voor de professional en het leven van de patient verbetert. Welke bestuurder, zorgverzekeraar of zorgverlener kan daar op tegen zijn?

Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Hoewel elke zorgverlener het beste voor heeft voor de patiënt, verloopt de patiëntenreis nog steeds langs vele loketten en muurtjes. Er zijn nogal wat organisatorische, culturele, financiële, juridische obstakels te overwinnen voordat de Juiste Zorg op de Juiste Plek belandt. De oplossing ligt in de regio, daar zijn we van overtuigd.

Waarom in de regio?

Juist regionale samenwerkingsverbanden hebben het in zich om JZOJP te realiseren. Groot genoeg om alle synergie te benutten. Klein genoeg om alle relevante partijen (de eerstelijns zorg, het ziekenhuis, het verpleeghuis et cetera) in de keten te overzien en te betrekken. Met een regionale en programmatische aanpak is het mogelijk om snel verbeteringen te realiseren met betrokkenheid van alle relevante partijen. Of het doel nu klein of groot is.

Voordat je in gesprek gaat met potentiële regionale partners, moet je als instelling heel goed weten ‘wat je waard bent’. Bereid dat goed voor. Wat heb jij in de aanbieding? En wat zoek je in een regionale partner? Hoe concreter, hoe beter. Dat voorkomt lange verkenningstrajecten, waarin tussen gesprekspartners misschien wel vertrouwen en de wil om samenwerken ontstaat, maar uiteindelijk blijft steken in praktische bezwaren. Of in weerstand onder zorgprofessionals.

Regie is nodig

Bij JZOJP zegt manier waarop we iets bereiken alles over wat we bereiken. Het begint met een scherp en strak programma, multidisciplinair, met alle betrokkenen aan tafel, met een goede scope en doelstelling. Maar samenwerken zonder vertrouwen doorbreekt de muurtjes in de keten niet. Daarom is er regie nodig. Regie in de regio. 

De kern ligt besloten in één vraag. Wat is goed voor de regio? Herhaal die vraag, steeds maar weer. Regie is steeds diezelfde vraag stellen. ‘Wat is goed voor de regio’ is zowel het mantra voor de juiste keuzes als voor de manier van werken en tot die keuzes komen. Vanuit die regie-vraag kunnen we belangen en overtuigingen overstijgen en bouwen aan vertrouwen om tot de nieuwe manier van werken te komen. Het antwoord op de vraag ‘wat is goed voor de regio zegt én iets over het doel (één visie) als over de manier om er te komen (vertrouwen, eenheid,…).

Regie in de regio. Het begint met leiderschap: betrokkenen die over de bal en hun eigen belang heen kunnen kijken. Zonder leiderschap geen JZOJP. Of liever: zonder JZOJP geen leiderschap. 

Wij denken graag met je mee in alle fases van verkennen, ontwikkelen en uitvoeren. De oplossing ligt in de regio.
 

 

Zorg Gezondheidszorg

Neem contact op met de auteur:

Alle inzichten over de Juiste Zorg op de Juiste Plek

huisarts
De Juiste Zorg op de Juiste Plek
mkan

Doorbraak in eerstelijnszorg

Spreekuur.nl is een mooi voorbeeld van hoe digitale zorg de Juiste Zorg op de Juiste Plek mogelijk maakt. Met deze triage- en diagnose app kunnen patiënten zelf de eerste stappen in de eerstelijns zorg zetten. Turner helpt bij deze – en andere – doorbraken in de Juiste Zorg op de Juiste Plek. ​

Lees meer »
De Juiste Zorg op de Juiste Plek
mkan

Zorginnovatie, de regio is leidend

Zorginnovatie De regio is leidend Via de Zorg Innovatie Monitor en het seminar ‘Zorginnovatie, voorbij de crisis’ onderzoekt Turner hoe innovatie in de zorg blijvend

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘De patiënt loslaten’

De zorg in Nederland is hoogwaardig. Toch kost het veel geld en mensen die we niet hebben. Kan het beter? Ja, maar dan is samenwerken het devies. Dat lukt moeizaam door de vele mijn-dein discussies over geld, data, systemen etc., gevoed door de verantwoordelijkheid van ‘mijn’ patiënt. Samenwerken kan alleen met / door bestuurders en medici die vooruit willen door het oude los te laten.

Lees meer »
Blog
mkan

Column Peter de Bruin | Vaccinatietraagheid legt DNA In de zorg bloot

Soms heb je een crisis nodig om tot inzicht over je eigen DNA te komen, schrijft Peter de Bruin. In de zorg maakt de vaccinatietraagheid duidelijk dat met de zorg in Nederland niets mis is, met de organisatie van de zorg des te meer. Meer schaal en samenwerking is nodig. Zorg voor de keten, tegen de versnippering. De vele zorgbestuurders, virologen en andere medici die publiekelijk hun verbazing uiten hebben een punt. Dankzij Corona weet de zorg nu beter.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE