Slimmer werken aan
maatwerk-medicatie

Prinses Maxima Centrum

Turner heeft de apotheek van het Prinses Maxima Centrum geholpen om op slimmere manieren te werken aan maatwerk medicatie. Het kinderoncologisch centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

De ziekenhuisapotheek vervult daarin een belangrijk rol: medicatie is voor elke patiënt maatwerk. Dat betekent niet alleen dat individuele doses nauwkeurig moeten worden bereid in het de ziekenhuisapotheek, maar ook dat die op het juiste moment beschikbaar zijn voor verpleegkundigen om toe te helpen dienen.
Dit vraagt nogal wat aan logistiek, zorgvuldigheid, samenwerking en timing. Hoe beter dit gaat, hoe meer tijd er over blijft voor de jonge patiënten en hun familie.

labcoats in lab

"Dankzij de proactieve en oplossingsgerichte werkwijze van Turner is de complexe logistiek rondom het medicatieproces goed ingericht, loopt daardoor alles soepel en kunnen we ons als apotheek focussen op verder verbeteren van de zorg."

- Lidwien Hanff, Ziekenhuisapotheker

Een gestroomlijnder medicatie-proces

De zorgexperts van Turner zijn gevraagd om het medicatie-proces te stroomlijnen. Voorop in onze aanpak staat het begrip van alle betrokkenen van het volledige proces van medicatie voorschrijven tot toedienen. Hoewel doelen en prioriteiten van betrokkenen binnen het ziekenhuis aanvankelijk verschilden, richtten we ons op het gezamenlijke doel: doen wat het beste is voor de patiënt.

Kennis van zaken

Verandering in zo’n complex proces lukt alleen als iedereen echt weet waar het over gaat. Met welke wet- en regelgeving moeten we rekening houden? Hoeveel recepten worden er dagelijks voorgeschreven en op welke momenten van de dag? Hoe kunnen we pieken voorspellen en anticiperen a.d.h.v. aantal opgenomen patiënten, dagbehandelingen en poliafspraken? Hoe nemen we de houdbaarheid van medicatie in verschillende omstandigheden mee? We hebben ervoor gezorgd dat iedereen elkaars deelprocessen en toegevoegde waarde in de keten echt begrijpt. Om vervolgens samen een slimmere manier van werken te bedenken.

Aandacht voor de verandering​

Die manier van werken hebben we direct getest in een pilot en wat we daarvan leerden, hebben we toepast in een grotere implementatie-golf. We hebben tijd en aandacht gestoken om iedereen in te werken in de nieuwe werkprocessen, afspraken en logistiek. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want in de zorg zijn mensen druk met patiëntenzorg en het oplossen van zaken die nu aandacht vragen.

Het resultaat: efficiënte flow voor alle medicatie

Het resultaat? Een helder productieschema waarin alle verschillende medicatiestromen zijn gecombineerd. Van ad hoc voorgeschreven medicatie van de poli tot langlopende chemokuren die afhankelijk zijn van andere onderzoeken van een patiënt (lab, radiologisch onderzoek) tot dagelijkse klinische medicatie die bereid moet worden in de clean room. Alle ruim 500 bereidingen per dag verlopen volgens een duidelijke ‘flow’ die werkt. Alle medewerkers die hierbij betrokken zijn – van voorschrijven, toedienen, bereiden, leveren, controleren – weten wat de afspraken zijn, waar in het proces de medicatie zich bevindt, wat de status is en wat eventuele wachttijden zijn. Dit brengt niet alleen rust op de werkvloer, maar ook meetbare resultaten zoals een vermindering van het aantal keer dat medicatie te laat is geleverd en minder spoedaanvragen.

Print 🖨