Zorginnovatie

Consultancy.nl |
De impact van Covid-19 op innovatie in de zorgsector

Consultancy.nl schrijft over de uitkomsten van de eerste ronde van Turner’s Zorg Innovatie Monitor, waarin we de impact van Covid-19 innovatie in de zorgsector meten.

Het artikel licht toe hoe zorgbestuurders, -managers en -professionals hun eigen instelling scoorden op 12 deelgebieden van zorginnovatie. Het hele artikel lees je hieronder, of op consultancy.nl

De impact van Covid-19 op innovatie in de zorgsector

Diverse trends – waaronder vergrijzing, toenemende druk op kosten en veranderende patiëntenverwachtingen – maken het belang van innovatie binnen het zorglandschap groter dan ooit. De coronacrisis heeft dit besef alleen maar verder versterkt. Hoe staat het nu met het innovatievermogen binnen de zorgsector?

Turner deed onderzoek naar de huidige status quo rond innovatie in het zorgdomein. Het adviesbureau heeft bestuurders, zorgmanagers en zorgprofessionals gevraagd om hun eigen zorginstelling te beoordelen over hoe deze presteren op 12 deelgebieden van innovatie. Centraal in de analyse stond hoe de vraag hoe de huidige Covid-19 pandemie van invloed is geweest op de innovatieprioriteiten van organisaties in de sector. Welke stappen zijn versneld gezet, en welke positieve punten wil de sector vasthouden richting de toekomst?

Alle resultaten samengenomen, geven de scores van de onderzochte zorginstellingen een indicatie hoe vanuit de sector zelf gekeken wordt naar innovatie. Een overzicht van de scores per deelgebied:

Digitalisering

1. Health Intelligence (DDHC)
Zorgprofessionals geven een 3 voor health intelligence. Datagedreven zorg bleek in crisistijd nog steeds een brug te ver. Sterker, doordat alle aandacht naar de acute zorg en naar het managen van het stuwmeer reguliere zorg is gegaan, is er geen aandacht voor datagedreven innovaties met een wat langere adem.

2. Digitaal kanaal
De inzet van nieuwe kanalen zoals videoconsulten en WhatsApp-contact met patiënten, krijgt een 9. Op privacyoverwegingen na vinden zorgprofessionals digitale kanalen erg geschikt om te behouden na de crisistijd. Men leert te differentiëren naar patiënttype en zorgtype, en past daar elke keer het kanaal op aan.

3. eHealth
Zorgprofessionals geven een 7 voor e-health: nieuwe apps als de Corona screener, maar ook op het gebied van Quality of Life (QoL) en post-trauma-effecten zijn in gebruik om patiënten te diagnosticeren en hun ziekte te monitoren. Medisch inhoudelijke tools en apps voor diagnoses en informatie-uitwisseling zijn niet meer weg te denken.

Coördinatie & efficiency

4. Efficiency
Zorgprofessionals geven efficiency een 6. In coronatijd zijn procesoptimalisaties zoals ligduurverkorting, thuismedicatie of ‘shared-care’ kinderoncologie beperkt doorgezet. Niet meer dan normaal, wellicht eerder minder. Dit zal zo grotendeels blijven na corona, verwachten zorgprofessionals.

5. Capaciteitsmanagement
Zorgprofessionals geven innovatie in capaciteitsmanagement een 8, op de IC en het organiseren van een zorgstuwmeer reguliere zorg met piepsysteem. Deze innovatie zal gedeeltelijk blijven. Als een crisisteam niet meer nodig is spelen rondom capaciteitsmanagement weer meer variabelen een rol. Het inlopen van achterstallige reguliere zorg is hierin overigens niet meegenomen.

6. Medische besluitvorming
Zorgprofessionals geven een 3 aan medische besluitvorming. Onder tijdsdruk en door gebrekkig inzicht in het nieuwe virus werden beslissingen minder onderbouwd. Dit zal weer steviger worden na deze crisisperiode.

7. Coördinatie en afstemming
Zorgprofessionals geven een 7 voor coördinatie en afstemming: crisisteams zorgen voor coördinatie op veel fronten (patiënten, hulpmiddelen, medicatie). Dat zal maar gedeeltelijk blijven, zo is de verwachting.

Bedrijfsvoering & samenwerking

8. Interdisciplinaire zorg en preventie
Zorgprofessionals geven een 3 voor medisch inhoudelijke ontwikkeling naar interdisciplinaire zorg. Er vond meer interdisciplinair overleg plaats, maar een meer holistische blik op de zorg (leefstijl, preventie) bleef nog onderbelicht. Hoewel veel stichtingen en appbouwers hieraan werken, ontbreekt enige schaal. Deze innovatie staat in de kinderschoenen.

9. Instelling-overschrijdend innoveren en leren
Zorgprofessionals gaven een 3 voor samen leren. Want, afgezien van landelijk afgedwongen coördinatiemechanismen, vond elke instelling zelf het wiel uit. Er is onder druk van corona geen enorme toename van instelling-overschrijdende initiatieven of het leren van elkaars innovaties. Men verwacht hier niet veel van. Of zoals een internist verzuchtte: “De zorg is de zorg”.

10. Besluitvorming (organisatorisch)
Zorgprofessionals geven een 8 voor (organisatorische) besluitvorming. Zij zagen snellere besluiten door meer solidariteit en minder bureaucratie, de vorming van crisisteams, het aanleggen van planning dashboards en continue informatievoorziening met relevant ecosysteem. Zodra de gemeenschappelijke focus en prioriteit wegzakt, komen de individuele belangen, gezichtspunten en organisatorische grenzen weer meedoen in de besluitvorming.

11. Ketenoptimalisatie/JZOJP
Zorgprofessionals geven een 8 voor ketenoptimalisatie. Zo vond men een nieuw ketenevenwicht tussen zorginstellingen en verpleeghuizen. Ook de snelle besluitvorming rondom vergoeding van digitale consulten tussen verpleeghuizen en medisch centra was positief. Dit zal in beperkte mate blijven, met name doordat financieringsstromen samenwerking beperken. Onder de coronadruk was er meer mogelijk (“de kosten, daar komen we later wel uit”) dan in reguliere tijden.

Inzichten

Bekijk onze andere vraagstukken in de categorie zorginnovatie.

Bekijk alle INZICHTEN

Zorginnovatie, de regio is leidend

Zorginnovatie De regio is leidend Via de Zorg Innovatie Monitor en het seminar ‘Zorginnovatie, voorbij de crisis’ onderzoekt Turner hoe …

Ziekenhuis onderzoek

Innoveren met data in de zorg?

Artificial Intelligence Innoveren met data in de zorg? Olie eerst de machine. Turner’s zorgexpert Egbert Clevers ziet al prachtige voorbeelden …

Zorg Gezondheidszorg

Consultancy.nl | De impact van Covid-19 op innovatie in de zorgsector

Zorginnovatie Consultancy.nl | De impact van Covid-19 op innovatie in de zorgsector Consultancy.nl schrijft over de uitkomsten van de eerste …

kleur mondkapje

Skipr | Ontwikkeling datagedreven zorg scoort ruim onvoldoende

Zorginnovatie Skipr | Ontwikkeling datagedreven zorg scoort ruime onvoldoende​ Skipr, het medium voor professionals in de zorg, besteedt aandacht aan …

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE