Turner Susan Cain

Key takeaways – Neurodiversity: The Power of Introverts in an Extrovert World.
“Teams kunnen introverte mensen beter tot hun recht laten komen”

Voor haar relaties organiseert Turner een exclusieve X-Over serie, waarbij vooraanstaande sprekers (wetenschappers, thought leaders, topbestuurders) de laatste inzichten uit hun vakgebied delen. Want strategie-executie is een multidisciplinair vak en gaat steeds vaker over het kunnen maken van combinaties van disciplines en invalshoeken. Sprekers als George Kohlrieser en Frederik Anseel waren al eerder te gast in de X-Over reeks. In dit blog een verslag over de sessie over neurodiversiteit waarbij werd ingezoomd op de kracht van introvertheid in een extraverte wereld. De Amerikaanse bestsellerauteur Susan Cain (Harvard, Princeton) ging in gesprek met Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, en Jeroen Geurts, Rector Magnificus van de VU onder leiding van Turner Annelieke van Schie 

Hoofdpunten:

 • Introversie en extraversie zijn een uiting van neurodiversiteit: ze vertellen ons iets over hoe mensen hun batterij opladen. 
 • Introverte mensen zijn niet anti-sociaal: ze reageren wel anders op stimuli. 
 • Introverte mensen functioneren juist heel goed als leidinggevenden, in sommige gevallen zelfs beter dan extraverte mensen. 
 • Teams kunnen de onderlinge rolverdeling beter afstemmen op het type mens. Er zijn verschillende manieren en trucs om introverte mensen beter te laten functioneren. 
 • Gemengde teams zijn hoog presterende teams, maar net zo belangrijk, ze hebben plezier in de samenwerking.  

Op vrijdag 14 juni schoof NYT-bestsellerauteur Susan Cain, bekend van het boek Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, aan bij een virtual fireside session over neurodiversiteit en introvertheid in een extraverte wereld. Naast Cain had Turner twee bestuurders uitgenodigd voor dit gesprek: Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV en zelf een introverte persoonlijkheid, en Jeroen Geurts, Rector Magnificus van de VU. Zij gingen in gesprek met Annelieke van Schie, adviseur bij Turner. De eensluidende conclusie: we moeten meer doen om introverte mensen beter tot hun recht te laten komen. Hun bijdrage is veel waardevoller dan we vaak denken. 

De ondertitel van het boek van Cain zegt het al een beetje: de wereld is verslaafd aan praten. Introverte mensen worden snel overschreeuwd, waardoor hun kwaliteiten onvoldoende benut worden. En dat is eeuwig zonde, vindt Cain. ‘Psychologen noemen introversie en extraversie wel eens het noord en het zuid van het menselijk temperament. Ze bepalen veel van wat we doen, hoe we met elkaar omgaan, hoe we liefhebben, hoe we tot beslissingen komen en hoe we creatief zijn. Ze raken ook de manier waarop we functioneren in ons werk, kortom.’ 

Cain ziet introversie en extraversie als een uiting van neurodiversiteit: ze vertellen ons iets over hoe mensen hun batterij opladen. Introverte mensen laden beter op als zij alleen zijn, extraverte mensen hebben juist reuring nodig om op te laden. Een extraverte persoon komt helemaal tot bloei op een druk feestje met allerlei vrienden, een introverte persoon zal na een paar uur uitgeput zijn. Niet dat de laatste het niet naar zijn zin heeft, maar de batterij raakt leeg. ‘De neurale systemen reageren sneller op de stimuli, dus heeft de introverte persoon rust nodig om weer in balans te komen.’ 

Met betrekking tot onze werkomgeving ziet Cain twee belangrijke misvattingen over introversie en extraversie. De eerste is dat introverte mensen antisociaal zijn. ‘Dat is onjuist. Er is geen verschil in welke mate introverte en extraverte mensen gezelschap waarderen. Ze ondergaan het anders. Een introverte persoon is misschien beter op zijn plaats wanneer hij een kop koffie drinkt met één collega of een werkelijk diepgravend gesprek voert. Dan zijn er minder stimuli dan bij een groot feest.’ De tweede misvatting is dat introverte mensen vanwege hun natuur minder goed leiding kunnen geven. ‘Als we naar de data kijken, zien we onder leidinggevenden inderdaad minder introverte mensen. Maar dat komt juist door deze misvatting. Het tweede wat wij in de data zien, is dat introverte mensen juist heel goed functioneren als leidinggevenden, in sommige gevallen zelfs beter dan extraverte mensen. Deze misvatting heeft dus een groot effect. En dat is eigenlijk begonnen toen mensen dichter op elkaar gingen wonen in steden en steeds meer met vreemden te maken kregen. Eigenschappen als charisma en extraversie werden belangrijk, ook in beroepsgroepen als sales. Zo is in de loop der jaren een beeld ontstaan dat introverte mensen zich minder goed staande konden houden. Maar dat idee is gaan schuiven, mede doordat andere zaken belangrijk werden, zoals technologie. Opeens bleken introverte mensen ook een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Daardoor is er tegenwoordig meer oog voor de kwaliteiten van introverte mensen.’ 

Rolverdeling

Jeroen Geurts, Rector Magnificus van de VU, is blij dat Susan Cain een lans breekt voor de kwaliteiten van introverte mensen. ‘Ik denk dat wij nog onvoldoende gebruik maken van de unieke kwaliteiten die extraverte en introverte mensen met zich meebrengen’, zegt hij. ‘We praten vaak over teamleden of over individuele wetenschappers zonder hun specifieke kwaliteiten te benoemen. En dat zouden we wel moeten doen. Wat zou het voor een team kunnen betekenen als we er rekening mee houden dat de één een betere educator is en de ander een betere analist? En wat als de één creatiever is en de ander technisch en analytisch is ingesteld? Al die kwaliteiten kunnen een eigen rol spelen binnen een team. Maar het denken over teams en over teamwork is relatief nieuw in de academische wereld. Wetenschappers werken wereldwijd samen in multidisciplinaire netwerken, maar doen dat altijd op basis van hun eigen expertise en hun eigen kennis. Het idee om mensen te laten samenwerken op basis van neurodiversiteit is nog niet echt ontwikkeld.’ 

Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, herkent zich in het door Cain beschreven beeld. ‘Mensen denken vaak dat ik extravert ben, maar zij zien niet dat ik aan het einde van de dag vaak helemaal klaar ben. Na een moeilijke werkmeeting, of na een presentatie voor een grote groep mensen, heb ik altijd tijd nodig om mijn interne herinnering te bepalen. Dat helpt mij om te reflecteren.’ Daar heeft ze zelf geen enkele moeite mee; integendeel zelfs, ze denkt dat het een voordeel is boven extraversie. ‘Wij zijn gewend om te tijd te nemen om te reflecteren, waardoor wij meer oog hebben voor het grotere plaatje.’ 

Daarom voelt ze wel iets voor de benadering die Geurts voorstaat: een soort neurodiversiteitspanel, waarin de rolverdeling wordt afgestemd op het type mens. ‘We hebben het bovendien over een spectrum, niemand is volledig extravert of volledig introvert. We kunnen een dialoog aangaan over de vraag welke preferenties mensen hebben en ze daardoor ook laten reflecteren op hun eigen preferenties. In zekere zin doen we dat al bij het UWV, waar we een grote agile transformatie doormaken, en waar we bij de samenstelling van de teams al rekening houden met de verschillende soorten leiderschapskwaliteiten.’ 

Declare yourself’ 

Susan Cain is vooral blij dat het taboe op introversie aan het verdwijnen is. Ze noemt het voorbeeld van Douglas A. Conant, de voormalige CEO van Campbell’s Soup, die elke nieuwe collega bij zich op kantoor uitnodigde om zichzelf voor te stellen aan de hand van een korte PowerPointpresentatie. ‘Declare yourself’, noemde hij deze praktijk. ‘Hij besteedde aandacht aan zijn ideeën over de industrie, over het bedrijf, over teamwork en over zichzelf als introverte persoon. Dat werd altijd zeer gewaardeerd en bleek uitstekend te werken. Mensen wisten heel goed wat ze aan hem hadden. Het zou volgens mij ook helemaal geen slecht idee zijn om zo’n opdracht ook aan teams te geven: ga eens bij elkaar zitten en vertel elkaar waar je energie van krijgt, wat je nodig hebt om weer op te laden en op welke manier je wil werken. Er is niets moeilijks of verkeerds of emotioneels aan, het is gewoon een deel van ons.’ 

Conant deed nog iets opvallends, vervolgt Cain: omdat hij wist dat hij nogal secundair reageerde, had hij zich aangewend om mensen die een bijzondere bijdrage hadden geleverd of anderszins van waarde waren, een brief te schrijven om hen te bedanken. ‘In totaal heeft hij gedurende zijn loopbaan zo’n 30.000 brieven geschreven aan mensen die iets hadden betekend voor de organisatie. Het was zijn introverte manier om zijn waardering uit te spreken.’ 

Van Berkel sluit zich aan bij het idee van Geurts om binnen teams uitdrukkelijk rekening te houden met de verschillende temperamenten. ‘Ik denk dat je de structuur van de meetings kunt aanpassen om ervoor te zorgen dat meer introverte mensen ook hun ideeën op tafel kunnen leggen. Zo heb ik ervaren dat het heel goed kan werken om een reflectief moment in te bedden in de structuur. Je kunt je gezamenlijk buigen over wat er gezegd is, en ook over wat nog niet gezegd is. Mensen die wat introverter zijn, hebben vaak meer tijd nodig om na te denken voordat ze reageren. Je hebt bepaalde trucs die je daarvoor kunt gebruiken, zodat zowel extraverte als introverte mensen iets hebben aan deze reflectie. Denk aan een verzoek aan alle deelnemers aan de meeting om hun gedachten op een stukje papier te zetten, voorafgaand aan of tijdens de meeting. Dat is een geweldige manier om pure ideeën op tafel te krijgen en te voorkomen dat andere aspecten een rol gaan spelen, zoals hiërarchie of senioriteit.’ 

Een andere manier om introverte mensen te helpen in hun functioneren, vertelt Cain, is ervoor te zorgen dat zij kunnen werken in een aparte, gesloten ruimte. ‘Jaren geleden is eens een onderzoek gedaan dat bekend kwam te staan als de Coding War Games. In dat onderzoek werd gekeken naar de prestaties van softwareontwikkelaars, als ik me goed herinner. De mensen die het beste scoorden, bleken uit dezelfde bedrijven afkomstig te zijn. Op zoek naar een verklaring werd gekeken naar senioriteit, naar opleidingsniveau en enkele andere factoren, maar uiteindelijk bleek de belangrijkste oorzaak te liggen in het feit dat deze ondernemingen aparte ruimtes beschikbaar hadden, waar mensen ongestoord hun werk konden doen. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de juiste focus, met name voor introverte mensen.’  

Menselijk kapitaal 

Het kan dus heel goed zijn om mensen een bepaald dagdeel ongestoord te laten werken, of werkdagen aan te wijzen waarop geen enkele meeting staat ingepland. Bij het UWV verzet Nathalie van Berkel zich ook tegen de gewoonte om dagen helemaal vol te plannen met meetings. ‘We lijken soms te denken dat we ongelooflijk productief zijn als we maar zoveel mogelijk meetings in onze agenda hebben staan, maar dat werkt volgens mij helemaal niet. Ik ben het effectiefst als ik de tijd heb om na te denken en te reflecteren op wat ik doe. Dat geeft mij de energie om de beste beslissingen te nemen. En ik probeer dat ook binnen onze eigen organisatie geaccepteerd te krijgen.’ 

Als Rector Magnificus van de VU probeert Jeroen Geurts het onderwerp neurodiversiteit voortdurend op de agenda te houden. ‘De universiteit is een relatief conservatieve organisatie’, zegt hij. ‘Er is veel bias in wat we van elkaar verwachten. Leiders moeten sterk zijn, is de gedachte. Ik probeer daar toch verandering in te brengen, onder andere door mensen altijd te vragen of ze wel comfortabel zijn en wat we kunnen doen om ons daarin te verbeteren. Met Susan en Nathalie ben ik van mening dat we introverte mensen beter tot hun recht kunnen laten komen. Maar hoe we dat voor elkaar krijgen, hoe we ons menselijk kapitaal beter kunnen benutten, weet ik nog niet zo heel goed. Ik denk dat ik mij de komende tijd ga verdiepen in het werk van Susan. Dat zal mij ongetwijfeld op het goede spoor zetten.’ 

Literatuurstudie is altijd goed, reageert Cain. Zelfs de klassieker van Jim Collins, Good to Great, kan ons helpen, zegt ze. ‘Collins deed onderzoek naar de best presterende bedrijven van de Verenigde Staten. Aanvankelijk wist hij niet goed waarin deze elf topbedrijven zich onderscheidden van de middelmatiger ondernemingen. Om het leiderschap verantwoordelijk te houden, leek hem te oppervlakkig. Maar uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat deze ondernemingen werden geleid door CEO’s die zich onderscheidden door twee karaktertrekken. Ten eerste waren het CEO’s met een heldere visie op de toekomst van het bedrijf. Ze wisten waar ze naartoe wilden. En ten tweede bleken het leiders te zijn die werden omschreven als introvert. Ze waren niet luidruchtig, relatief quiet dus, eigenlijk tegengesteld aan het clichébeeld van de natuurlijke leider. En dat is misschien één aspect waar we het in dit gesprek nog nauwelijks over hebben gehad: introverte mensen zijn door hun natuur gefocust op een beperkt aantal onderwerpen in hun leven en investeren al hun energie daarin. In hun sociale leven investeren ze met name in hun familie en nabije vrienden, in hun werk investeren ze alles in hun missie. Juist doordat ze zo gefocust zijn, zijn ze bereid diep te gaan om hun missie en visie tot stand te brengen. Zoals Jim Collins al schreef, hebben ze echt een helder omschreven doelstelling. En dat kan geweldig werken, als ze dat kunnen overbrengen op andere mensen.’ 

Hoe denken bestuurders en professionals over neurodiversiteit: de kracht van introvertheid in een extraverte wereld? Deelnemers aan deze X-Over werd gevraagd om uit negen stellingen hun top drie te selecteren. Dit zijn de drie meest gekozen stellingen: 

 1. Een betere balans tussen introverte en extraverte leiders en medewerkers leidt tot beter leiderschap, betere resultaten en talentbehoud. Note: ook m.b.t. de inrichting van werkomgevingen en thuiswerkregelingen.
 2. Er is geen correlatie tussen goede sprekers en goede ideeëngeneratoren. Note: hoewel ideeën vaak wel het beste kunnen worden verwoord door gemakkelijke praters.
 3. Afzondering is belangrijk! Solitaire contemplatie en ideevorming zijn net zo belangrijk als groepsideevorming. Note: afzondering, bevrijd van groepsdynamiek en luidheid, wordt in het algemeen benut door enkelingen.


De resultaten benadrukken de noodzaak voor organisaties om bewust te zijn van de diverse persoonlijkheden binnen teams en de unieke bijdrage die zowel introverten als extraverten kunnen leveren
. Meer weten over de peiling die is gehouden onder bestuurders en professionals? Lees het artikel. 

Susan Cain on the balance between interaction in meetings between extroverts and introverts
A study conducted by the Kellogg School of Management found that in a typical six- to eight-person meeting, three people do 70% of the talking. Some ideas from Susan Cain on how to get a better balance between interaction in meetings between extroverts and introverts: “(1) Studies show that all of us—extroverts as well as introverts—produce more and better ideas alone than we do in a group. Ask everyone to prepare thoughtfully before the meeting. (2) Go around the room, and ask people for their thoughts in turn. This prevents any one person from dominating. (3) Stop the meeting periodically to give people time to think, reflect, and write down their thoughts. Then repeat step two, above.”

Susan Cain on group work
I think that some degree of group work is a good thing. I just think that we have gotten so lopsided. We’re living with a value system that I call the new group think, where I think we really believe on some deep level that creativity emerges from this group process. We have forgotten that a crucial role of creativity is also solitude. And there have been a score of studies suggesting why this is true. To give you an example, we know that when you’re in a group of people, you start to instinctively mimic other people’s opinions. The crazy thing is that you don’t even know that you’re doing it. So if you’re in a group, and everybody’s talking, let’s say about somebody being attractive, you will tend to find that person attractive also. So that’s a very personal and very visceral thing. You would think it depends purely on your own point of view, but you end up being influenced by the group. What I suggest is a kind of hybrid process, where if you have a real problem to solve, a creative problem you want to send people off by themselves to brainstorm on their own. And then once they’ve come up with their best ideas you bring them together in a group and exchange those ideas. But it’s crucial to have the solitary aspect first.”

Susan Cain on the contribution of introverts in teams
People who have looked at who the most creative people are almost always find that these people have deep introverted streaks in them. That is because solitude is so crucial to creativity. And it is easier for introverts to go off by themselves because it’s something that they need to do for their own emotional peace. And that coincides really well with creative work. It’s also introverts who show a kind of persistence, and have a level of concentration that extroverts have sometimes more trouble with. When you give introverts and extroverts a difficult problem to solve, you will find that the introverts spend more time analyzing the problem before they delve into it than extroverts do. 

 

TURNER X-OVER: FRISSE INSPIRATIE, OPREKKEN VAN KADERS, AGENDEREN VAN STRATEGISCHE THEMA’S
Voor haar relaties organiseert Turner een exclusieve X-Over serie waren, waarbij vooraanstaande sprekers (wetenschappers, thought leaders, topbestuurders) de laatste inzichten op het gebied van psychologie, ethiek, gedragswetenschap, theologie, leiderschap en kunstmatige intelligentie. Met als doel om strategische thema’s te agenderen, kaders op te rekken, te inspireren en de horizon te verbreden. Want strategie-executie is een multidisciplinair vak. Er zijn leiders en professionals nodig die kennis en benaderingen uit verschillende vakgebieden kunnen combineren. Meer weten over de Turner X-Over serie? Bekijk deze pagina.

Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren

Hoe kunnen organisaties strategie-executie tot nr.1 prioriteit verheffen? En sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren? Dat leest u in Strategie = Executie. Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek van Turner naar de succesfactoren van strategie-executie & innovatie. We interviewden 60 bestuurders en professionals en analyseerden meer dan 75 cases, 300 relevante boeken en artikelen.

 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Bahasa.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
 • Amerikaans managementboek van het jaar 2021, Nr 1 in de categorie strategisch management, in de bestseller top 100, zevende druk, vertaald in het: Engels, Duits, Spaans, Russisch en Indonesisch.
 • Selectie belangrijkste managementboeken volgens CEO’s van innovatieve organisaties (FD nieuwe kampioenen). Opgenomen in bibliotheek van klassiekers (MB.nl).
 • Genomineerd voor managementboek van het jaar.
 • Talloze artikelen en interviews in o.a. FD, Emerce, Frankwatching en CFO.
 • 24 aanbevelingen van topbestuurders.
 • Talloze ted-talks en incompany workshops bij de top 25-50 organisaties, gemiddelde waardering 8,7.
Blog
Rick Munneke

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Lees meer >
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer >
Hard of zacht? Een vals dilemma. Balans is alles
Strategie = Executie
Alexander Bruinsma

Hard of zacht? Een vals dilemma!

Strategie = Executie Hard of zacht? Een vals dilemma! Regelmatig worden zogenaamde harde en zachte veranderaanpakken tegenover elkaar gezet. Alsof ze elkaar uitsluiten. De keuze

Lees meer >
X-Overs
Cor Barelds

Key takeaways – Neurodiversiteit: de kracht van introvertheid in een extraverte wereld.

Neurodiversiteit: de kracht van introvertheid in een extraverte wereld. U wilt dat verschillende denk- en karakterstructuren floreren binnen uw organisatie. Want de voordelen voor organisaties waarin neurodiversiteit wordt omarmd zijn groot. Maar hoe creëert u hiervoor de juiste organisatiecultuur? Met welke dilemma’s moet u rekening houden? De dialoog over diversiteit wordt breed gevoerd. In dit evenement belicht Susan Cain met ons het specifieke perspectief van neurodiversiteit en zoomt in op de kracht van neurodiversiteit in een extraverte wereld.

Lees meer >
X-Overs
Cor Barelds

Peiling: bestuurders en professionals over neurodiversiteit: introvertheid in een extraverte wereld.

In de Turner X-Over reeks sprak #1 NYT-bestsellerauteur Susan Cain (Harvard, Princeton) over Neurodiversity: The Power of Introverts in an Extrovert World. Hoe denken bestuurders en professionals over neurodiversiteit: de kracht van introvertheid in een extraverte wereld? Deelnemers werd gevraagd om uit negen stellingen hun top drie te selecteren. Dit zijn de meest gekozen stellingen.

Lees meer >
X-Overs
Alexander Bruinsma

TURNER X-OVERS

Turner X-Over: Frisse inspiratie en oprekken van kaders. Turner organiseert een exclusieve cross-over serie voor haar relaties. Vooraanstaande sprekers (wetenschappers, thought leaders, topbestuurders) delen met u de laatste inzichten uit psychologie, ethiek, HR, gedragswetenschappen, theologie, leiderschap en kunstmatige intelligentie. Frisse inspiratie en het oprekken van kaders, daar gaat het om. Want strategie-executie is een multidisciplinair vak en gaat steeds vaker over het kunnen maken van combinaties van disciplines en invalshoeken.

Lees meer >

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE