DACSI

Voorbereid op de toekomst van post-trade​.
Toekomstscenario’s voor de securities post-trade sector​
Voorbereid voor sectorbrede ontwikkelingen​
Waardevolle input bij discussies rond regelgeving en toezicht​

Digidok

huisarts square

Doorbraak in eerstelijnszorg DigiDok Waarde innovatieve app aangetoond 32% meer patiënten per uur behandelen Digitaal consult kan 36-50% korter dan een fysiek consult Veel fysieke consulten kunnen worden voorkomen. 80% van digitale consulten was normaliter een fysiek consult geweest Hoge patiënttevredenheid: NPS score van 50 Het belang van huisartsenposten De huisartsenposten zijn een belangrijke schakel […]

Noorderpoort

Digitale innovatie in de klas ROC Noorderpoort Experimenteren in het onderwijs Innovatie bij de aanwezigheidregistratie Winnen van onderwijstijd Digitale innovatie staat hoog op de agenda’s van onderwijsinstellingen. Toch komen maar weinig concrete initiatieven van de grond die de student en docent direct raken. ROC Noorderpoort doorbrak dit patroon. Samen met Turner en partners uit het bedrijfsleven […]

Prinses Maxima Centrum

Het kinderoncologisch centrum heeft als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan de jonge patiënten en hun gezinnen, wil het Prinses Máxima Centrum haar professionals en middelen dan ook zo slim mogelijk inzetten. Turner heeft het centrum geholpen om grip op haar zorgplanning te krijgen met Health Intelligence.

Een toekomstgericht dienstenaanbod

Een toekomstgericht dienstenaanbod Beroepsorganisatie Van toekomstvisie tot pilot​ Nieuwe positionering vereniging vertaald richting bedrijfsvoering​ Eerste stappen richting platformorganisatie gezet​ Meer toegevoegde waarde voor leden​ Dit beroepscollectief heeft meer dan 100.000 leden. De vereniging treedt op als belangenbehartiger en biedt heel specifieke kennis, advies en diensten voor haar leden. De gespecialiseerde verzekeringen vormen een belangrijk onderdeel […]

Nij Smellinghe

Grip op productie via Tactische OK Planning Ziekenhuis Nij Smellinghe Knelpunten in OK-planning opgelost​ Vernieuwd en flexibel OK-rooster​ Continu inzicht in bezetting​ Vooruitkijken in periodiek overleg met medisch personeel en planners De OK is binnen vrijwel alle medisch centra een bottleneck. Hoe beter de ruimte en het personeel benut wordt, hoe sneller en beter patiënten […]

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Innovatie in toezicht houden en handhaven Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Opknippen van grootschalige en complexe implementatie Opzetten van een implementatie- en vernieuwingsmotor Fors en duurzaam resultaat Grote ambitie, kleine stappen. De essentie van de aanpak is dat een grootschalige en complexe implementatie in kleine golven is opgeknipt. De eerste golven moesten aantoonbaar resultaat opleveren […]

NHL en Stenden

notebook hand

Samenwerkingsmodel en transitiepad voor fusie NHL en Stenden Gezamelijke ambities en kansen Regievoering op het totale programma Hogere kwaliteit onderwijs en onderzoek NHL en Stenden hadden de intentie tot een fusie uitgesproken. Maar hoe moest de fusieorganisatie eruit zien om de gezamenlijke ambities en kansen waar te maken? Turner heeft de Colleges van Bestuurs ondersteund […]

Duurzame verbetering van het studiesucces

Duurzame verbetering van het studiesucces Hogeschool Utrecht Integraal en structureel verbeteren Inzicht in het studiesucces Opzetten van verbeterteams Samenwerking tussen studenten, docenten en verbeterteams Landelijk daalt het aantal hbo-studenten dat binnen 5 jaar een diploma behaalt en het percentage studenten dat voortijdig uitvalt of van studie wisselt is nog steeds hoog. Ook de directie van […]

Aegon

Transitie Schade Zakelijk Aegon Nederland Duidelijke visie Door kernwaarden gedreven Nieuwe criteria als scherprechter Vanuit visie naar executie Verzekeraar Aegon heeft het bedrijfsonderdeel voor zakelijke schadeverzekeringen tot niet-strategisch verklaard. Daarmee ontstond de behoefte aan een duidelijke visie op de mogelijkheden voor dit bedrijfsonderdeel. Turner werd gevraagd om het proces van ‘design of the end state’ […]