Column Peter de Bruin

‘Dekt toezicht de lading wel?’

Is de functionele samenstelling van de RvC/RvT voldoende in lijn met de vele issues op het bord van het Bestuur en hun vele stakeholderrelaties? De vraag stellen is ‘m beantwoorden, stelt Peter de Bruin in zijn meest recente column. Een oplossing ligt besloten in integraal toezicht, waarbij kennis van transformaties van grote toegevoegde waarde is.

Organisaties worden geconfronteerd met een groeiend aantal vraagstukken op steeds meer nieuwe domeinen als cyber, digitalisering, ESG, inclusiviteit & diversiteit, vastgoed, gelijkheid, AI, arbeidsmarkt-schaarste en geopolitieke invloeden. Deze komen bovenop de toch al drukke going concern.

Ook relationeel neemt de druk op de organisatie alleen maar toe. Organisaties moeten zich in steeds hogere mate rekenschap geven van en in interactie zijn met hun omgeving. Het vraagt om een gezonde dialoog met alle directe en indirecte stakeholders als eigenaren, kredietvertrekkers, overheden en ngo’s, media, klantenvertegenwoordiging, belangengroeperingen (milieu, patiënten,…) en vakbonden.

De vele vraagstukken waar de organisatie voor staat én het managen van de vele stakeholderrelaties vormen samen de agenda van het Bestuur. Deze totaalsom is intens en wijzigt met een hoge omwentelingssnelheid. Dit is een uitdaging voor moderne leiders. En daarmee van modern toezicht!

Hoe is dat toezicht georganiseerd? De meeste RvC/RvT’s zijn in Nederland functioneel samengesteld, met expertisegebieden als voorzitter (algemeen), juridisch, HR en finance/risk, eventueel aangevuld met sectorspecifieke kennis. Soms is er sprake van afvaardiging, bijvoorbeeld vanuit OR of familie.

Voor hoogwaardig toezicht moet de RvC/RvT op alle relevante onderwerpen uit de boardroom expertise aan tafel verzamelen. Plus de expertise om toezicht te houden op de dialoog met stakeholders. Kortom, vanuit een beperkt aantal functiegebieden moet een steeds bredere schakering expertises beheerst worden. Kan dat?

De vraag stellen is ‘m beantwoorden, wat mij betreft. Er is potentie voor betere alignment tussen toezicht op de kernissues en stakeholders en de functionele samenstelling van toezichtorganen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat kwaliteit van toezicht niet alleen wordt bepaald door de expertise. Ook persoonlijke competenties als luistervermogen, verbanden zien en de durf om door te vragen en te schuren zijn van belang. Net zo als de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de informatievoorziening.

De te weinig brede expertise in RvT/RvC kan worden gecompenseerd. Met respect voor de benodigde afstand tussen bestuur en toezicht kan met audits en intervisie op meer functionele gebieden informatie uit de organisatie worden geworven. Ook extern advies is een geschikte manier. Maar dat is allemaal niet genoeg en het aantal commissarissen verdubbelen is ook niet de oplossing.

De som van meer en complexere issues, de steeds hogere omwentelingssnelheid van de organisatie en de hogere eisen aan dialoog met de omgeving vraagt om integraal besturen van de organisatie. Dat geldt ook voor toezicht. ‘Integraal toezicht’ biedt een omvattend perspectief, in tegenstelling tot functioneel toezicht, dat zich beperkt tot specifieke deelgebieden. Door verschillende functies in samenhang te bekijken leggen toezichthouders verbanden tussen diverse risico’s en implicaties.

Daarvoor moeten we verder doordenken vanuit het paradigma dat de continuïteit van de organisatie continue verandering vergt. Transformaties zijn de gemeenschappelijke noemer van alle technologische, ecologische, organisatorische, economische, digitale en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van de organisatie. Een extra expertisegebied ‘transformatie’, met tentakels in de organisatie, is daarom in modern toezicht geen overbodige luxe.

Nee, het huidige toezicht dekt de lading niet. Met transformatie als aanvullend kennisdomein lukt het om integraal toezicht te gaan houden.

Meer blogs

Artificial Intelligence
Cor Barelds

Luister nu de podcast Make Sense of AI

Welkom bij ‘Making Sense of AI’, waar we de complexiteit van kunstmatige intelligentie ontrafelen en de diepgaande impact ervan op onze wereld onderzoeken. Elke aflevering duiken we in de spanning en belofte van deze transformatieve technologie, en proberen we te ontdekken hoe AI de ethiek, het bedrijfsleven, het onderwijs en daarbuiten opnieuw vormgeeft. Ga met ons mee terwijl we door de uitdagingen en kansen van de AI-revolutie navigeren en een hoopvolle visie voor de toekomst bieden.

Lees meer »
Artificial Intelligence
Cor Barelds

Beleef Hackathon 2024: AI in het Onderwijs 2024

Op 12, 13 en 14 juni 2024 vond de derde editie van de Hackathon AI in het Onderwijs plaats. De Hackaton AI, georganiseerd door de Universiteit Twente en de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), bracht acht teams bij elkaar met één doel: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door middel van slimme technologieën.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

‘Dekt toezicht de lading wel?’

Is de functionele samenstelling van de RvC/RvT voldoende in lijn met de vele issues op het bord van het Bestuur en hun vele stakeholderrelaties? De vraag stellen is ‘m beantwoorden, stelt Peter de Bruin in zijn meest recente column. Een oplossing ligt besloten in integraal toezicht, waarbij kennis van transformaties van grote toegevoegde waarde is.

Lees meer »
Blog
Rick Munneke

Niets zo praktisch als een goed model

Iedereen vindt het normaal zaken als verkoop, logistiek, service en administratie als processen te beschouwen. Alleen bij strategie-executie lijkt het soms alsof mensen verwachten dat de beoogde resultaten en verandering als gebraden hanen uit de lucht komen vallen. Maar strategie-executie is ook ‘gewoon’ een proces.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

‘Stemmen op karakter’

Peter de Bruin signaleert een groeiende onbalans tussen een meerderheid die alleen voor zichzelf gaat en een minderheid die verantwoordelijkheid neemt groter dan dat. Kun je politici en instituties de schuld geven als je zelf niet meedoet, vraagt hij zich af. Zijn pleidooi, verklein de afstand door te kiezen: vóór! Stem op karakter!

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Van ‘Courtroom’ naar ‘Extented Boardroom’

Peter de Bruin pleit in zijn laatste column voor een brede vertegenwoordiging in de Boardroom. De tegenwoordige gang naar de Courtroom en ander activisme om tot andere belangenafweging te dwingen, polariseert en werk dus niet. Duurzaam evenwicht vergt verbinding, geen verontwaardiging.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Voordoen’

Organisaties zijn in een staat van permanente verandering. Dat doet steeds meer aanspraak op ieders veerkracht, een zeer waardevolle competentie. Maar ook iets om zuinig op te zijn. Het houdt een keer op. Directies die het als één team goed voordoen om politiek gedoe te minimaliseren, investeren in de veerkracht die de organisatie nodig heeft voor dé succesfactor van deze tijd; verandervermogen.

Lees meer »
Blog
Alexander Bruinsma

Strategie Executie in een Agile wereld DEEL II

Strategie-executie in een agile wereld. Hybriden: kunnen Agile methoden en andere methoden samenwerken? Een vals dilemma. Gelukkig is de tijd voorbij waarbij het dogma ‘Agile of niets’ heerste bij grootschalige veranderingen. Pragmatiek op basis van de aard van de beoogde verandering maakt een comeback.

In blog II over strategie-executie in een Agile wereld pleiten Antal Ruiter en Jacques Pijl ervoor om bij pogingen om organisaties te veranderen een hybride benadering toe te passen. Strategie-executie gaat over het realiseren van voordelen. Methoden zijn enkel een middel tot het doel.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Sluipcrisis’

Peter de Bruin beweert dat we alleen samen uit alle crises kunnen komen. Maar we zijn verwend en wijzen vooral naar de ander. Wijzen op de tweedeling polariseert en verlamt, waardoor de onafwendbare problemen als een sluipmoordenaar op ons af zullen komen.

Lees meer »
Peter de Bruin
Blog
Alexander Bruinsma

Column Peter de Bruin | ‘Begeistert’

Wat is de essentie van het realiseren van een droom die groter is dan jezelf? Door een ode aan de Duitse voetbalcoach Jurgen Klopp van het Engelse Liverpool legt Peter de Bruin uit dat aantrekkingskracht komt met ziel en zaligheid.

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE